Monthly Message - Latvian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Latvian Messages from: 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vēstījums 2020. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Es klausos jūsu raudās un lūgšanās un aizbildinu jūs mana Dēla Jēzus priekšā, Kurš ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Atgriezieties, bērniņi, pie lūgšanas un atveriet savas sirdis šinī žēlastības laikā, un dodieties uz atgriešanās ceļa! Jūsu dzīve paiet, un bez Dieva tai nav nozīmes. Tādēļ es esmu ar jums, lai jūs vadītu uz dzīves svētumu, lai katrs no jums varētu atklāt dzīvošanas prieku. Es jūs visus mīlu, bērniņi, un es jūs svētīju ar savu Mātes svētību. Paldies, ka atsaucaties manam aicinājumam!" 06/25/2020


Last Modified 01/25/2021