Monthly Message - Latvian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Latvian Messages from: 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vēstījums 2023. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Šinī žēlastības laikā es jūs aicinu uz lūgšanu ar sirdi. Lai jūsu sirdis, bērniņi, būtu paceltas lūgšanā uz Debesīm, tā, lai jūsu sirds sajustu mīlestības Dievu, kurš jūs dziedina un mīl ar neizteicamu mīlestību! Tādēļ es esmu ar jums, lai jūs vadītu uz sirds atgriešanās ceļa. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/25/2023


Last Modified 09/04/2023