Monthly Message - Latvian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Latvian Messages from: 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vēstījums 2022. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Es priecājos ar jums un pateicos jums par katru upuri un lūgšanu, ko jūs man esat dāvājuši manos nodomos. Bērniņi, neaizmirstiet, ka jūs esat nozīmīgi manā cilvēces glābšanas plānā. Atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, lai Svētais Gars varētu strādāt jūsos un caur jums! Bērniņi, es esmu ar jums arī šinīs dienās, kad sātans cīnās par karu un naidu. Dalīšanās ir spēcīga, un ļaunais darbojas cilvēkā kā vēl nekad agrāk. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/25/2022


Last Modified 07/18/2022