Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1998 In Latvian

Vēstījums 1998. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Šodien atkal es jūs visus aicinu uz lūgšanu! Tikai ar lūgšanu, mīļie bērni, jūsu sirdis mainīsies, kļūs labākas un jutīgākas pret Dieva Vārdu. Bērniņi, neļaujiet sātanam jūs sagrābt un darīt ar jums, ko grib! Es aicinu jūs būt atbildīgiem un noteiktiem, un lūgšanā veltīt Dievam katru dienu. Bērniņi, lai Svētā Mise jums būtu nevis ieradums, bet dzīve! Izdzīvojiet Svēto Misi katru dienu, un jūs jutīsiet ilgas pēc svētuma, un jūs augsiet svētumā. Es esmu jums tuvu un aizbildinu par katru no jums Dieva priekšā, lai Viņš jums dotu spēku mainīt savu sirdi. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/1998

Vēstījums 1998. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Arī šodien es esmu ar jums, un atkal es aicinu jūs visus nākt man tuvāk caur savām lūgšanām. Es jūs īpaši aicinu uz atteikšanos šinī žēlastības laikā! Bērniņi, pārdomājiet un ar saviem mazajiem upuriem izdzīvojiet Jēzus ciešanas un nāvi par katru no jums. Tikai, ja jūs pietuvosieties Jēzum, jūs sapratīsiet to neizmērojamo mīlestību, kāda Viņam ir uz katru no jums. Caur lūgšanu un atteikšanos jūs kļūsiet atvērtāki ticības dāvanai un mīlestībai pret Baznīcu un sev apkārtējiem cilvēkiem. Es jūs mīlu un svētīju! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/1998


1998. gada 18. martā

Vēstījums vizionāres Mirjanas dzimšanas dienā

1998. gada 18. martā vizionāre Mirjana Dragičeviča Soldo saņēma savu gadskārtējo dzimšanas diemas vēstījumu Medžugorjē. Dievmātes ikdienas parādīšanās Mirjanai beidzās jau 1982. gada 25. decembrī. Toreiz, pēc pēdējā, desmitā noslēpuma uzticēšanas, Dievmāte Mirjanai apsolīja, ka viņa tai parādīsies tās dzimšanas dienā, 18. martā visā viņas dzīves laikā. Un tā tas notika arī šogad.

Atklāsme ilga četras līdz piecas minūtes. Dievmāte runāja ar viņu par noslēpumiem, svētīja visus klātesošos, un deva sekojošu vēstījumu:

"Mīļie bērni! Es aicinu jūs būt manai Gaismai, lai apgaismotu visus tos, kuri vēl dzīvo tumsībā, lai piepildītu viņu sirdis ar mana Dēla Mieru! Es pateicos, ka atbildējāt manam aicinājumam!"


Vēstījums 1998. gada 25. martā "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu uz gavēni un atteikšanos. Bērniņi atsakieties no tā, kas jūs kavē būt tuvāk Jēzum! Es jūs īpaši aicinu: Lūdzieties, jo vienīgi caur lūgšanu jūs būsiet spējīgi pārvarēt savu gribu un atklāt Dieva gribu pat vismazākajās lietās. Ar savu ikdienas dzīvi jūs, bērniņi, kļūsiet piemērs un liecība vai nu dzīvei ar Jēzu vai arī pret Viņu un Viņa gribu. Bērniņi, es vēlos, lai jūs kļūtu mīlestības apustuļi! No jūsu mīlestības, bērniņi, varēs pazīt, ka esat mani. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/1998

Vēstījums 1998. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs caur lūgšanu atvērties Dievam kā zieds atveras rīta saules stariem. Bērniņi, nebīstieties! Esmu ar jums un aizbildinu par katru no jums Dieva priekšā, lai jūsu sirdis pieņemtu atgriešanās dāvanu. Tikai tā, bērniņi, jūs sapratīsiet žēlastības nozīmi mūsu laikos, un Dievs kļūs jums tuvāks. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/1998

Vēstījums 1998. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu caur lūgšanu un upuri sagatavoties Svētā Gara atnākšanai. Bērniņi, šis ir žēlastības laiks, un tādēļ es atkal aicinu jūs izšķirties par Dievu Radītāju. Ļaujiet Viņam jūs pārveidot un izmainīt! Lai jūsu sirds ir gatava uzklausīt un izdzīvot visu to, kas ir Svētā Gara plānos attiecībā uz katru no jums. Bērniņi, atļaujiet Svētajam Garam vadīt jūs pa patiesības un pestīšanas ceļu uz mūžīgo dzīvi! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/1998


1998. gada 25. jūnijā

Dievmātes gadskārtējais vēstījums Ivankai

"Mīļie bērni! Lūdzieties ar sirdi, lai saprastu, kā piedot un kā gūt piedošanu. Es jums pateicos par lūgšanām un par mīlestību, ko jūs man dodat!"


Vēstījums 1998. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Šodien es vēlos jums pateikties, ka dzīvojat pēc maniem vēstījumiem. Es svētīju jūs visus ar savu Mātes svētību un nesu visus jūs mana Dēla Jēzus priekšā. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/1998

Vēstījums 1998. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Šodien, bērniņi, es jūs aicinu lūdzoties būt kopā ar Jēzu, lai caur personīgu lūgšanas pieredzi jūs spētu atklāt Dieva radījumu skaistumu. Jūs nevarat runāt un liecināt par lūgšanu, ja nelūdzaties. Tādēļ, bērniņi, sirds klusumā palieciet ar Jēzu, lai Viņš Savā mīlestībā jūs varētu izmainīt un pārveidot. Šis, bērniņi, jums ir žēlastības laiks. Izlietojiet to labi, savas personīgās atgriešanās labā, jo, ja jums ir Dievs, tad jums ir viss! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/1998

Vēstījums 1998. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu, lai caur lūgšanu jūs nāktu vēl tuvāk man. Bērniņi, es esmu jūsu Māte, es mīlu jūs un vēlos, lai ikviens no jums tiktu izpestīts un varētu būt ar mani kopā paradīzē. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, līdz jūsu dzīve kļūst par lūgšanu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/1998


1998. gada 12. septembrī

Jakova Kolo stāstījums:

"11. septembrī, piektdienā, ikdienas parādīšanās laikā Dievmāte sacīja, ka rīt viņa man dos pēdējo noslēpumu, un lai es tam lūgšanā sagatavojos. Sestdien, 12. septembrī, Dievmāte ieradās 11.15 pēc vietējā laika un sveicināja mani kā parasti 'Lai ir slavēts Jēzus!' Dodot desmito noslēpumu, Dievmāte bija skumja. Tad ar laipnu smaidu viņa man sacīja:

'Dārgais bērns! Es esmu tava Māte un mīlu tevi bez jebkādiem nosacījumiem. No šodienas es tev neparādīšos vairs katru dienu, bet tikai Ziemassvētkos, mana Dēla Jēzus dzimšanas dienā. Neesi noskumis, jo kā Māte es vienmēr būšu ar tevi un kā ikviena īsta Māte es tevi nekad nepametīšu. Bet tu turpini tālāk sekot mana Dēla ceļu, miera un mīlestības ceļu, un centies būt uzticīgs misijai, kādu es tev esmu devusi! Esi par piemēru kā tāds cilvēks, kurš iepazinis Dievu un Dieva mīlestību! Lai cilvēki tevī vienmēr redz piemēru tam, kā Dievs palīdz ļaudīm un kā Viņš darbojas caur tiem. Es svētu tevi ar Savu Mātes svētību, un es pateicos, ka atsaucies manam aicinājumam.'

Parādīšanās beidzās 11.45"

Draudzes prāvests pastāstīja, ka vēlāk Jakovs ilgi raudājis.


Vēstījums 1998. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs kļūt par maniem lieciniekiem, dzīvojot pēc savu tēvu ticības! Bērniņi, jūs meklējat zīmes un aicinājumus, taču neredzat, ka ikrītus, ar katru saullēktu Dievs aicina jūs atgriezties un nostāties uz patiesības un pestīšanas ceļa. Jūs daudz runājat, bērniņi, bet maz dariet savas atgriešanās labā! Tādēļ atgriezieties un sāciet dzīvot pēc maniem vēstījumiem ne vārdos, bet savā dzīvē, un šādi, bērniņi, jūs saņemsiet spēku izšķirties par pilnīgu savas sirds atgriešanos! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/1998

Vēstījums 1998. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs nākt tuvāk manai Bezvainīgajai Sirdij! Es aicinu jūs atjaunot savās ģimenēs pirmo dienu dedzību, kad es jūs aicināju uz gavēni, lūgšanu un atgriešanos. Bērniņi, jūs pieņēmāt manus vēstījumus ar atvērtu sirdi, lai arī nezinājāt, kas ir lūgšana. Šodien es jūs aicinu man atvērties pilnīgi, lai es varētu jūs pārveidot un vest pie sava Dēla Jēzus Sirds, lai Viņš jūs piepildītu ar Savu mīlestību! Tikai šādā veidā, bērniņi, jūs atradīsiet īstu mieru, mieru, ko tikai Dievs jums spēj dot. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/1998

Vēstījums 1998. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu sagatavoties Jēzus atnākšanai. Īpaši sagatavojiet savas sirdis! Lai pirmais jūsu atgriešanās solis būtu svētā Grēksūdze un pēc tam, mīļie bērni, izšķirieties par svētumu! Lai jūsu atgriešanās un izšķiršanās par svētumu sāktos šodien nevis rīt! Bērniņi, es jūs visus aicinu uz pestīšanas ceļa un vēlos jums parādīt ceļu uz Paradīzi. Tādēļ, bērniņi, esiet mani un kopā ar mani izšķirieties būt svēti! Bērniņi, uzņemiet lūgšanu ar nopietnību un lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/1998

Vēstījums 1998. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Šajā Ziemassvētku priekā vēlos jūs svētīt ar savu Svētību. Bērniņi, īpašā veidā es jums dodu mazā Jēzus Svētību. Lai Viņš piepilda jūs ar Savu mieru! Šodien, bērniņi, jums nav miera, bet jūs tomēr slāpstiet pēc tā. Tādēļ šodien kopā ar manu Dēlu Jēzu es aicinu jūs lūgties, lūgties, lūgties, jo bez lūgšanas jums nebūs ne prieka, ne miera, ne nākotnes. Ilgojieties pēc miera un meklējiet to, un Dievs ir patiess miers. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/1998


Dievmātes vēstījums, kas dots Jakovam 1998. gada 25. decembrī

Parādīšanās ilga 12 minūtes. Tā sākās 11,50. Dievmāte bija priecīga un sveicināja Jakovu kā parasti: "Slavēts Jēzus!". Viņa sacīja:

"Mīļie bērni! Šodien, mana Dēla dzimšanas dienā mana Sirds pārplūst neizmērojamā priekā, mīlestībā un mierā. Kā jūsu Māte es vēlu jums katram just sirdī to pašu prieku, mieru un mīlestību. Tādēļ nebaidieties atvērt savu sirdi un pilnībā uzticēt sevi Jēzum, jo tikai tā Viņš varēs ieiet jūsu sirdī un piepildīt to ar mīlestību, mieru un prieku! Es jūs svētu ar Savu Mātes Svētību!"


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005