Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2007 In Latvian

Vēstījums 2007. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Nolieciet Svētos Rakstus redzamā vietā jūsu ģimenē un lasiet tos! Tādā veidā jūs iepazīsiet lūgšanu ar sirdi, un jūsu domas būs pie Dieva. Neaizmirstiet, ka jūs esat pārejoši kā zieds laukā, kurš ir redzams no tāluma, bet izzūd vienā mirklī. Bērniņi, atstājiet labestības un mīlestības zīmi visur, kur jūs ejat, un Dievs jūs svētīs savas svētības pārpilnībā. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/2007

Vēstījums 2007. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Atveriet savas sirdis Dieva žēlsirdībai šajā Gavēņa laikā! Debesu Tēvs vēlas atbrīvot no grēka verdzības ikvienu no jums. Tāpēc, bērniņi, labi izmantojiet šo laiku un, satiekoties ar Dievu grēksūdzē, atstājiet grēku un izšķirieties par svētumu! Dariet to mīlestības dēļ uz Jēzu, kurš ar Savām Asinīm jūs visus atpircis, lai jūs būtu laimīgi un mierā! Neaizmirstiet, bērniņi: jūsu brīvība ir jūsu vājums, tāpēc sekojiet maniem vēstījumiem ar nopietnību! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/2007

Vēstījums 2007. gada 25. martā "Mīļie bērni! Vēlos no sirds jums pateikties par visu jūsu atsacīšanos Gavēņa laikā. Vēlos iedvesmot jūs turpināt gavēt dzīvi un ar atvēru sirdi. Gavējot un atsakoties, bērniņi, jūs būsiet stiprāki ticībā. Caur ikdienas lūgšanu jūs atradīsiet patiesu mieru Dievā. Es esmu ar jums un es neesmu nogurusi. Vēlos jūs visus aizvest ar mani uz debesīm, tāpēc ik dienas izšķirieties par svētumu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/2007

Vēstījums 2007. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Arī šodien es no jauna jūs aicinu atgriezties. Atveriet savas sirdis! Šis ir žēlastības laiks, kamēr es esmu ar jums, tādēļ izmantojiet to labi! Sakiet: "Šis ir laiks manai dvēselei"! Es esmu ar jums un mīlu jūs ar neizmērojamu mīlestību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/2007

Vēstījums 2007. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Lūdziet ar mani kopā Svēto Garu, lai Viņš jūs vada, meklējot Dieva gribu ceļā uz jūsu svētumu! Un jūs, kas esat tālu no lūgšanas, atgriezieties un savas sirds klusumā meklējiet pestīšanu savai dvēselei, un stipriniet to ar lūgšanu! Es jūs visus individuāli svētīju ar savu Mātes svētību! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/2007

Vēstījums 2007. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Arī šodien ar lielu prieku savā sirdī es aicinu jūs uz atgriešanos. Bērniņi, neaizmirstiet, ka jūs visi esat svarīgi šajā lielajā plānā, ko Dievs vada caur Medžugorji. Dievs vēlas atgriezt visu pasauli un saukt to uz pestīšanu un ceļa pie Viņa, Kurš ir ikvienas būtnes sākums un gals. Īpašā veidā, bērniņi, no manas Sirds dziļumiem es aicinu jūs visus atvērties šai lielajai žēlastībai, ko Dievs dod caur manu klātbūtni šeit! Es vēlos katram no jums pateikties par upuriem un lūgšanām. Es esmu ar jums un es svētīju jūs visus! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/2007

Vēstījums 2007. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Šodien jūsu draudzes patrona dienā es aicinu jūs sekot svēto paraugam! Lai viņi jums būtu piemērs un iedrošinājums svētai dzīvei! Lai lūgšana jums būtu kā gaiss, ko elpojat, nevis nasta! Bērniņi, Dievs atklās jums Savu mīlestību, un jūs piedzīvosiet prieku, ka esat mani mīļie! Dievs svētīs jūs un dos jums žēlastību pārpilnību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/2007

Vēstījums 2007. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Arī šodien jūs aicinu uz atgriešanos. Lai jūsu dzīve atspulgotu Dieva labumu, nevis naidu un neticību! Lūdzieties, bērniņi, lai lūgšana jums kļūtu par dzīvi! Tādā veidā jūs savā dzīvē atradīsiet mieru un prieku, ko Dievs dod tiem, kuriem ir atvērta sirds pret Viņa mīlestību. Un jūs, kuri esat tālu no Dieva žēlsirdības, atgriežieties, lai Dievs nepaliktu kurls pret jūsu lūgšanām, un lai jums tas nebūtu par vēlu! Tādēļ šinī žēlastības laikā atgriežieties un lieciet Dievu pirmajā vietā savā dzīvē! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/2007

Vēstījums 2007. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs visus aicinu, lai jūsu sirdis degtu ar karstāku mīlestību pret Krustā Sisto, un neaizmirstiet, ka aiz mīlestības pret jums Viņš atdeva Savu dzīvību, lai jūs būtu pestīti! Bērniņi, meditējiet un lūdzieties, lai jūsu sirds atvērtos Dieva mīlestībai! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/2007

Vēstījums 2007. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Dievs mani sūtīja jūsu vidū aiz mīlestības, lai vestu jūs uz pestīšanas ceļa. Daudzi no jums atvēra savas sirdis un pieņēma manus vēstījumus, bet daudzi ir pazaudējušies uz šī ceļa un nekad nav iepazinuši mīlestības Dievu ar pilnu sirdi. Un tādēļ es aicinu jūs būt mīlestībai un gaismai, tur, kur ir tumsa un grēks! Es esmu ar jums un svētīju jūs visus! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/2007

Vēstījums 2007. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Šodien, kad jūs godināt Kristu, visa radītā Karali, es vēlētos, lai Viņš būtu jūsu dzīvju Karalis. Tikai caur dāvāšanu citiem, bērniņi, jūs varat saprast Jēzus upura dāvanu pie krusta par katru no mums. Bērniņi, atvēliet Dievam laiku, lai Viņš jūs pārmaina un piepilda ar Savu žēlastību, lai jūs varētu būt žēlastība citiem! Es jums, bērniņi, žēlastības dēļ esmu mīlestības dāvana, kas nāk no Dieva šai nemierpilnajai pasaulei. Paldies jums, ka esat atsaukušies manam aicinājumam!" 11/2007

Vēstījums 2007. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Ar lielu prieku es nesu jums Miera Karali, lai Viņš jūs svētī ar Savu svētību! Pielūdziet Viņu un dodiet laiku Radītājam, pēc Kura ilgojas jūsu sirds! Neaizmirstiet, ka jūs esat caurceļotāji uz šīs Zemes un ka lietas jums var dot mazus priekus, bet caur manu Dēlu jums ir dota mūžīgā dzīve. Tāpēc es esmu ar jums, lai vestu jūs uz turieni, pēc kā ilgojas jūsu sirds. Paldies jums, ka esat atsaukušies manam aicinajumam!" 12/2007


2007. gada 25. decembrī. Dievmātes gadskārtējā parādīšanās Jēkabam Kolo

Pēdējās ikdienas parādīšanās laikā Jēkabam Kolo 1998. gada 12. septembrī Dievmāte teica, ka turpmāk viņam būs viena parādīšanās gadā 25. decembrī, Ziemassvētkos. Tā tas notika arī šogad. Parādīšanās sākās 14:29 pēc vietējā laika un ilga 6 minūtes. Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:

"Mīļie bērni! Šodien īpašā veidā es aicinu jūs kļūt atvērtiem Dievam, un lai jūsu katra sirds šodien kļūtu Jēzus dzimšanas vieta! Bērniņi, visu šo laiku, kamēr Dievs atļauj man būt ar jums, es vēlos jūs vest uz jūsu dzīves prieku. Bērniņi, vienīgais patiesais jūsu dzīves prieks ir Dievs! Tādēļ, mīļie bērni, nemeklējiet prieku šīs zemes lietās, bet atveriet savas sirdis un pieņemiet Dievu! Viss, bērniņi, pāriet, vienīgi Dievs paliek jūsu sirdī. Paldies jums, ka esat atsaukušies manam aicinajumam!"


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/21/2008