Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2003 In Latvian

Vēstījums 2003. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Ar šo aicinājumu es jūs atkal lūdzu lūgties par mieru. Īpaši tagad, kad miers ir krīzes stāvoklī, jūs būsiet tie, kas lūdzas un liecina par mieru. Esiet, bērniņi, miers šinī nemierīgajā pasaulē! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/2003

Vēstījums 2003. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs lūgties un gavēt par mieru. Kā jau es esmu teikusi un tagad atkārtoju jums, bērniņi, tikai ar gavēni un lūgšanu arī kari var tikt apturēti. Miers ir dārga Dieva dāvana. Meklējiet, lūdziet un jūs saņemsit to! Runājiet par mieru un nesiet mieru savās sirdīs! Rūpējieties par to kā par puķi, kurai vajadzīgs ūdens, maigums un gaisma. Esiet tie, kas nes mieru citiem! Es esmu ar jums un aizbildinu par jums visiem. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/2003


Dievmātes gadskārtējā parādīšanās Mirjanai Dragičevičai Soldo 2003. gada 18. martā

Vizionārei Mirjanai Dragičevičai Soldo bija ikdienas parādīšanās no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim. Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē Dievmāte viņai atklāja 10. Noslēpumu un pavēstīja, ka turpmāk viņai parādīsies reizi gadā, 18. martā. Tā tas bija noticis visus šos gadus.

Šogad vairāki tūkstoši svētceļnieku sapulcējās uz Rožukroņa lūgšanu Medžugorjes Kenakolo komūnā.

Parādīšanās ilga no 8:55 līdz 9:02 rītā un Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:

"Mīļie bērni! Sevišķi šinī svētajā gandares un lūgšanas laikā es aicinu jūs izvēlēties. Dievs jums ir devis brīvu gribu izvēlēties starp dzīvību vai nāvi. Klausieties manus aicinājumus ar sirdi, lai jūs spētu izprast, kas jums jādara un kā jūs atradīsiet ceļu uz dzīvību. Mani bērni, bez Dieva jūs neko nevarat, neaizmirstiet to pat uz vienu mirkli! Par to, kas jūs esat un kas jūs būsiet uz zemes, kad jūs atkal pie tās atgriezīsieties. Nedusmojiet Dievu, bet sekojiet man uz dzīvību! Paldies, ka esat šeit!"


Vēstījums 2003. gada 25. martā "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties par mieru. Lūdzieties ar sirdi, bērniņi, un nezaudējiet cerību, jo Dievs mīl Savus radījumus. Viņš vēlas jūs izglābt vienu pēc otra caur manu nākšanu uz šejieni. Es jūs aicinu uz svētuma ceļa. Lūdzieties un lūgšanā jūs esat atvērti Dieva gribai; tādā veidā ar visu, ko jūs darāt, jūs realizējat Dieva plānu sevī un caur sevi. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/2003

Vēstījums 2003. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Arī šodien aicinu jūs atvērties lūgšanai! Aizgājušā gavēņa laikā jūs sapratāt, cik jūs esat mazi un cik jūsu ticība ir maza. Bērniņi, izšķirieties arī šodien par Dievu, lai Viņš jūsos un caur jums mainītu ļaužu sirdis un arī jūsu sirdis! Esiet līksmi Augšāmcēlušā Jēzus nesēji šinī nemierpilnajā pasaulē, kas ilgojas pēc Dieva un pēc visa, kas ir no Dieva! Es esmu ar jums, bērniņi, un īpaši mīlu jūs. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/2003

Vēstījums 2003. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Arī šodien jūs aicinu uz lūgšanu. Atjaunojiet jūsu personīgo lūgšanu, bet īpaši lūdziet Svēto Garu, lai Viņš jums palīdzētu lūgties ar sirdi! Es aizbilstu par jums visiem, bērniņi, un visus jūs aicinu uz atgriešanos. Ja jūs atgriezīsieties, visi, kas jums apkārt, arī tiks atjaunoti, un lūgšana būs viņiem prieks. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/2003

Vēstījums 2003. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Arī šodien ar lielu prieku es jūs aicinu dzīvot manus Vēstījumus. Es esmu ar jums, un es jums pateicos, ka dzīvē esat likuši lietā to, ko jums esmu teikusi. Es jūs aicinu atjaunot manus Vēstījumus ar jaunu, vēl lielāku entuziasmu un prieku. Lai lūgšana būtu jūsu ikdiena! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/2003


Gadskārtējā parādīšanās Ivankai Ivankovičai-Elezai 2003. gada 25. jūnijā

Saskaņā ar vizionāru teikto Vicka, Marija un Ivans turpina saņemt ikdienas parādīšanās, bet Mirjanai, Ivankai un Jakovam ir ikgadējās parādīšanās.

Savā pēdējā ikdienas parādīšanās 1985. gada 7. maijā Dievmāte uzticēja vizionārei Ivankai 10. Noslēpumu un pastāstīja, ka viņai turpmāk būs parādīšanās vienreiz gadā, parādību gadadienā. Tā tas notika arī šogad.

Parādīšanās ilga 10 minūtes. Parādīšanās laikā Ivanka bija mājās pie savas ģimenes - vīra un trim bērniem.

Dievmāte deva sekojošu Vēstījumu:

"Mīļie bērni! Nebaidieties! Es vienmēr esmu ar jums. Atveriet savu sirdi, lai mīlestība un prieks tajā varētu ienākt! Lūdzieties par mieru, mieru, mieru! "

Dievmāte atnāca priecīga un runāja ar Ivanku plašāk par viņas dzīvi


Vēstījums 2003. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs lūgties. Bērniņi, lūdzieties, līdz lūgšana kļūs jums par prieku! Tikai tādā veidā katrs no jums atradīs mieru sirdī un jūsu dvēsele būs apmierināta. Jūs jutīsiet vajadzību liecināt citiem par mīlestību, ko jutīsiet savā sirdī un dzīvē. Es esmu ar jums un es aizbildinu par visiem jums Dieva priekšā! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/2003

Vēstījums 2003. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu pateikties Dievam savā sirdī par visām žēlastībām, ko Viņš jums dod, arī caur zīmēm un krāsām, kas ir dabā. Dievs vēlas jūs Sev tuvināt un mudina, lai jūs Viņu godinātu un pateiktos. Tāpēc atkal jūs aicinu, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties un neaizmirstiet, ka es esmu ar jums! Es aizbildinu pie Dieva par ikvienu no jums, līdz jūsu prieks Viņā nebūs pilnīgs. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/2003

Vēstījums 2003. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu, lai jūs tuvotos manai Sirdij. Tikai tā jūs sapratīsiet manas klātbūtnes šeit, starp jums, dāvanu. Es gribu jūs, bērniņi, vest pie mana Dēla Jēzus Sirds. Bet jūs pretojaties un negribat atvērt savas sirdis lūgšanai. Es jūs no jauna, bērniņi, aicinu nebūt kurliem, bet saprast manu Aicinājumu, kas jums ir pestīšana! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/2003

Vēstījums 2003. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Es atkal jūs aicinu veltīt sevi manai Sirdij un mana Dēla Jēzus Sirdij. Vēlos jūs, bērniņi, visus vadīt uz atgriešanās un svētuma ceļa. Tikai tā, caur jums, mēs varēsim arvien vairāk dvēseļu vest uz pestīšanas ceļa. Nevilcinieties, bērniņi, bet sakiet savā sirdī: "es vēlos palīdzēt Jēzum un Marijai, lai pēc iespējas vairāk brāļu un māsu iepazītu svētuma ceļu!" Tādā veidā jūs sajutīsiet iepriecinājumu būt Jēzus draugiem. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/2003

Vēstījums 2003. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Es aicinu jūs, lai šis laiks jums būtu arvien lielāks pamudinājums uz lūgšanu! Šinī laikā, bērniņi, lūdzieties, lai Jēzus piedzimtu visās sirdīs, īpaši tajās, kas Viņu nepazīst. Esiet mīlestība, prieks un miers šinī nemiera pasaulē! Es esmu ar jums un aizbildinu pie Dieva par ikvienu no jums! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/2003

Vēstījums 2003. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs visus svētīju ar manu Dēlu Jēzu manās rokās un es nesu Viņu, miera Karali, pie jums, lai Viņš jums nodrošina Savu mieru. Es esmu ar jums un es jūs visus mīlu, bērniņi! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/2003


Gadskārtējā Dievmātes parādīšanās Jakovam 2003. gada 25. decembrī

Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē vizionāram Jakovam Kolo 1998. gada 12. septembrī Dievmāte teica, ka turpmāk viņam būs parādīšanās reizi gadā, 25. decembrī, Ziemassvētku dienā. Parādīšanās sākās 15.15 (16.15 pēc Latvijas laika) un ilga 8 minūtes. Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:

"Mīļie bērni! Šodien, kad Jēzus jums īpašā veidā vēlas dot Savu mieru, es aicinu jūs lūgties par mieru savās sirdīs. Bērni, bez miera savās sirdīs Jūs nevarēsit just Jēzus piedzimšanas mīlestību un prieku. Tāpēc, bērniņi, šodien īpašā veidā atveriet savas sirdis un sāciet lūgties! Tikai ar lūgšanas un pilnīgas paļaušanās palīdzību jūsu sirdis piepildīsies ar Jēzus mīlesību un mieru. Es svētīju jūs ar savu Mātes svētību!"


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005