Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1988 In Latvian

Vēstījums 1988. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Šodien es atkal jūs aicinu uz pilnīgu atgriešanos, kas ir grūta tiem, kas nav izvēlējušies Dievu. Es aicinu jūs, mīļie bērni, pilnīgi atgriezties pie Dieva. Dievs var dot jums visu, ko jūs pie Viņa meklējat. Bet jūs meklējat Dievu tikai tad, kad slimības, problēmas, grūtības nāk pār jums un domājat, ka Dievs ir tālu no jums un neklausās, un nedzird jūsu lūgšanas. Nē, mīļie bērni, tā nav taisnība! Ja jūs esat tālu no Dieva, jūs nevarat saņemt žēlastības, jo jūs tās nemeklējat ar stingru ticību. Dienu no dienas es lūdzos par jums un vēlos jūs pievilkt tuvāk Dievam, bet es to nevaru, ja jūs to negribat. Tādēļ, mīļie bērni, lieciet savu dzīvi Dieva rokās. Es svētīju jūs visus! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/1988

Vēstījums 1988. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šodien es atkal jūs aicinu uz lūgšanu un pilnīgu uzticēšanos Dievam. Jūs zināt, ka es jūs mīlu un nāku uz šejieni aiz mīlestības, lai varētu jums parādīt miera un jūsu dvēseļu pestīšanas ceļu. Es gribu, lai jūs man paklausāt un neļaujat sātanam sevi novest no ceļa. Mīļie bērni, sātans ir ļoti stiprs, tādēļ es jūs lūdzu veltīt man savas lūgšanas, lai tie, kas ir zem viņa ietekmes, varētu tikt glābti. Dodiet liecību ar savu dzīvi, upurējiet savas dzīves pasaules glābšanai! Es esmu ar jums un esmu jums pateicīga, bet Debesīs jūs saņemsiet atalgojumu no Tēva, kā Viņš to jums ir apsolījis. Tādēļ, bērniņi, nebīstieties! Ja jūs lūdzaties, sātans jūs nevar ievainot pat ne mazdrusciņ, jo jūs esat Dieva bērni, un Viņš jūs sargā. Lūdzieties un lai Rožukronis vienmēr būtu jūsu rokās par zināšanu sātanam, ka jūs piederat man! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/1988

Vēstījums 1988. gada 25. martā "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu pilnīgi paļauties Dievam. Jūs, mīļie bērni, neapzināties, ar cik lielu mīlestību Dievs jūs mīl! Tieši tādēļ Viņš atļauj man būt ar jums, lai es varētu jūs pamācīt un palīdzēt jums atrast miera ceļu. Šo ceļu jūs tomēr nevarēsiet atrast, ja nelūgsieties. Tādēļ, mīļie bērni, atmetiet jebko citu un veltījiet savu laiku Dievam, un tad Dievs apbērs jūs ar dāvanām un svētīs jūs. Bērniņi, neaizmirstiet, ka jūsu dzīve ir līdzīga pavasara ziedam, kas šodien ir brīnumskaists, bet rīt ir pazudis. Tāpēc lūdzieties tā, lai jūsu lūgšanas, jūsu paļaušanās Dievam kļūtu līdzīgas ceļa zīmēm. Tādējādi šai jūsu liecībai būs ne tikai vērtība jūsu pašu acīs, bet arī visai mūžībai. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/1988

Vēstījums 1988. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Dievs grib jūs darīt svētus. Tādēļ caur mani Viņš jūs aicina uz pilnīgu paļāvību. Lai Svētā Mise būtu jūsu dzīve! Saprotiet, ka baznīca ir Dieva pils, vieta, kurā es jūs pulcinu un gribu jums parādīt ceļu pie Dieva. Nāciet un lūdzieties! Neskatieties uz citiem un tos netiesājiet, bet drīzāk, lai jūsu pašu dzīve kļūtu par liecību ceļā uz svētumu. Baznīcas pelna respektu un tiek dēvētas svētas, jo Dievs, kas kļuva Cilvēks, tajās mitinās dienu un nakti. Tādēļ, bērniņi, ticiet un lūdzieties, lai Tēvs palielina jūsu ticību, un tad lūdziet, ko vien jums vajag. Es esmu ar jums un es priecājos par jūsu atgriešanos, un es sargāju jūs savā Mātes Apmetnī. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/1988

Vēstījums 1988. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Es aicinu jūs pilnīgi paļauties uz Dievu. Lūdzieties, bērniņi, lai sātans jūs nešūpotu kā zarus vējā. Esiet stingri Dievā! Es vēlētos, lai caur jums visa pasaule uzzinātu par Dievu, kas ir prieks! Neesiet norūpējušies un satraukti! Dievs jums palīdzēs un parādīs jums ceļu. Es gribu, lai visus cilvēkus jūs mīlētu ar manu mīlestību — gan labos, gan ļaunos. Vienīgi šādā veidā mīlestība uzvarēs pasauli. Bērniņi, jūs esat mani! Es mīlu jūs un gribu, lai jūs man paļaujaties, lai es varētu jūs vadīt pie Dieva. Lūdzieties bez mitēšanās, lai sātans nevarētu gūt virsroku pār jums! Lūdzieties, lai saprastu, ka jūs esat mani! Es svētīju jūs ar prieka svētību! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/1988

Vēstījums 1988. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs uz mīlestību, kas ir uzticīga un patīkama Dievam. Bērniņi, mīlestība panes visus rūgtumus un grūtumus Jēzus labā, Kurš ir Mīlestība. Tādēļ, mīļie bērni, lūdziet Dievu, lai Viņš nāk jums palīgā, tomēr nevis saskaņā ar jūsu vēlmēm, bet saskaņā ar Viņa Mīlestību. Nododiet sevi Dieva rīcībā, lai Viņš varētu jūs dziedināt, mierināt un piedot jums visu, kas jūsu iekšienē ir šķērslis mīlestības ceļam. Šādā veidā Dievs varēs veidot jūsu dzīvi un jūs augsit mīlestībā. Mīļie bērni, slavējiet Dievu ar mīlestības slavas dziesmu, lai Dieva Mīlestība varētu augt jūsos dienu no dienas uz savu pilnību! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/1988


Gadskārtējā parādīšanās Ivankai Ivankovičai-Elezai 1988. gada 25. jūnijā

Parādīšanās laikā Ivanka sacīja cilvēkiem, kas bija sapulcējušies viņas mājā: "Dievmāte vēlas, lai visi klātesošie nomestos ceļos." Kad Dievmāte pacēlās atpakaļ Debesīs, Ivanka izgāja ārā un paziņoja ļaudīm, ka pēc tam, kad Dievmāte aicināja ikvienu nomesties ceļos, Viņa deva tiem ĪPAŠU SVĒTĪBU un sacīja:

"Cilvēki, kas šeit atrodas, būs Dieva mīlestības liecinieki."

Pēc tam viņa pastāstīja grupai, ka Dievmāte ar viņu runājusi par trešo un ceturto noslēpumu.


Vēstījums 1988. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs uz pilnīgu paļaušanos Dievam. Nododiet Dieva rīcībā un ziņā visu, ko vien jūs darāt un visu, kas jums pieder, lai Viņš varētu vadīt jūsu dzīvi kā Karalis pār visu to, kas jums pieder! Šādā veidā caur mani Dievs varēs jūs vadīt garīgās dzīves dziļumos. Bērniņi, nebaidieties, jo es esmu ar jums pat tad, kad domājat, ka vairs nav izejas un ka sātans pārņēmis kontroli. Es nesu jums mieru! Es esmu jūsu Māte un Miera Karaliene! Es svētīju jūs ar prieka svētību, lai jums Dievs varētu būt viss jūsu dzīvē. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/1988

Vēstījums 1988. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu priecāties par dzīvi, ko Dievs jums dod. Bērniņi, priecājieties Dievā, Radītājā, jo Viņš tik brīnišķīgi jūs ir radījis! Lūdzieties, lai jūsu dzīve būtu prieka pilna pateicība, kas izplūst no jūsu sirds kā līksma upe! Bērniņi, pateicieties bez mitēšanās, — par visu, kas jums pieder, par katru mazu dāvanu, ko Dievs jums dod, lai priekpilna svētība vienmēr no Dieva nolaistos pār jūsu dzīvi! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/1988

Vēstījums 1988. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs visus bez izņēmuma uz svētuma ceļa jūsu dzīvē. Dievs jums ir devis spēju būt svētiem. Lūdzieties, lai jūs to saprastu arvien labāk un labāk un būtu spējīgi ar savu dzīvi liecināt par Dievu. Dārgie bērni, es svētīju jūs un iestājos par jums Dieva priekšā, lai jūsu ceļš un jūsu liecība varētu būt pilnīgi, un Dievs par to varētu priecāties. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/1988

Vēstījums 1988. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Mans aicinājums, lai jūs dzīvotu pēc vēstījumiem, kurus es jums dodu, ir domāts katrai dienai. Īpaši, bērniņi, tas ir tāpēc, ka vēlos jūs pievilkt tuvāk Jēzus Sirdij. Tādēļ, bērniņi, es šodien jūs aicinu uz Veltīšanās lūgšanu Jēzum, manam dārgajam Dēlam, lai jūsu sirdis piederētu Viņam. Un tad es aicinu jūs uz veltīšanos manai Bezvainīgajai Sirdij. Es gribu, lai veltītos gan personas, gan ģimenes, gan draudzes, lai visi caur mani piederētu Dievam. Tādēļ, dārgie bērniņi, lūdzieties, lai jūs saprastu šī vēstījuma, ko es jums dodu, lielumu! Es neko negribu sevis dēļ, bet vienīgi tikai jūsu dvēseļu pestīšanai. Sātans ir stiprs, tādēļ, bērniņi, pastāvīgi lūdzoties, neatlaidīgi klauvējiet pie manas Mātes Sirds! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/1988

Vēstījums 1988. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Es aicinu jūs uz lūgšanu, lai lūgšanā jums būtu satikšanās ar Dievu! Dievs upurējas, dod Sevi jums. Bet Viņš gaida, lai jūs savā brīvestībā atbildētu Viņa aicinājumam. Tādēļ, bērniņi, izbrīvējiet dienā laiku, kad jūs varat lūgties mierā un pazemībā un tikties ar Dievu, Radītāju. Es esmu ar jums un iestājos par jums pie Dieva. Tādēļ esiet nomodā, lai katra lūgšana būtu priecīga tikšanās ar Dievu. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/1988

Vēstījums 1988. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Es aicinu jūs uz mieru. Dzīvojiet ar mieru savās sirdīs, un lai miers būtu jūsu apkārtnē, un lai visi varētu sajust šo mieru, kas ne no jums, bet no Dieva nāk. Bērniņi, šodien ir liela diena. Līksmojiet kopā ar mani! Sviniet Jēzus dzimšanu ar manu mieru, ar to mieru, kurā es nāku kā jūsu Māte, Miera Karaliene. Šodien es dodu jums savu sevišķo svētību. Nesiet un nododiet to ikvienai radībai, lai ikviens varētu iemantot mieru! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/1988

BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005