Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1994 In Latvian

Vēstījums 1994. gada 25. janvārī "Mīļie bērni, jūs visi esat mani mazie bērniņi! Es mīlu jūs! Bet, bērniņi, jūs nedrīkstiet aizmirst, ka bez lūgšanas jūs nevarat būt man tuvu. Šajos laikos sātans vēlas radīt nekārtības jūsu sirdīs un jūsu ģimenēs. Bērniņi, nepadodieties! Jūs nedrīkstiet ļaut viņam vadīt sevi un savu dzīvi. Es mīlu jūs un Dieva priekšāa jūs aizstāvu. Bērniņi, lūdzieties! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/1994

Vēstījums 1994. gada 25. februārī "Mīļie bērni, šodien es pateicos jums par jūsu lūgšanām. Jūs visi esat palīdzējuši man, lai šis karš varētu beigties, cik ātri vien iespējams. Es esmu tuvu jums, un es lūdzos par katru no jums atsevišķi, un es ļoti lūdzu jūs: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Vienīgi caur lūgšanu mēs varam uzvarēt ļaunumu un aizsargāt visu, ko sātans grib sagraut jūsu dzīvē. Es esmu jūsu Māte un mīlu jūs visus vienādi, un aizbildinu par jums Dieva priekšā. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/1994

Vēstījums 1994. gada 25. martā "Mīļie bērni, šodien es priecājos kopā ar jums un aicinu jūs atvērt man sevi un kļūt par instrumentiem manās rokās pasaules glābšanas labad. Es vēlētos, bērniņi, lai visi, kas jūs esat sajutuši svētuma aromātu ar šo vēstījumu starpniecību, kurus es jums dodu, ienestu to pasaulē, kas tā izsalkusi pēc Dieva un Dieva mīlestības. Es pateicos jums visiem, ka esat atsaukušies tādā skaitā, un es jūs visus svētīju ar savu Mātes Svētību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/1994

Vēstījums 1994. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni, šodien es aicinu visus jūs apņemties lūgties manos nodomos. Bērniņi, es aicinu jūs visus palīdzēt realizēt manus plānus, kādi man ir ar šo draudzi. Šobrīd es īpaši lūdzu jūs, bērniņi, izšķirties par svētuma ceļu. Tikai tad jūs būsiet man tuvu. Es mīlu jūs un vēlos jūs visus aizvest pie manis uz Paradīzi. Bet, ja jūs nelūgsieties un ja nebūsiet pazemīgi un paklausīgi aicinājumiem, kurus es jums dodu, tad es nevarēšu jums palīdzēt. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/1994

Vēstījums 1994. gada 25. maijā "Mīļie bērni, Es aicinu jūs visus vairāk man uzticēties un dziļāk izdzīvot manus vēstījumus. Es esmu ar jums un aizbildinu par jums pie Dieva, bet es arī gaidu, lai jūsu sirdis atvērtos maniem vēstījumiem. Priecājieties, jo Dievs jūs mīl un dod jums ikdienas iespēju atgriezties un uzticēties arvien vairāk Dievam Radītājam. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/1994

Vēstījums 1994. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni, šodien es gavilēju savā Sirdī, redzot jūs visus šeit klātesam. Es jūs svētīju, un es aicinu jūs visus izlemt dzīvot pēc maniem vēstījumiem, kurus es šeit jums dodu. Es vēlos, bērniņi, vest jūs visus pie Jēzus, jo Viņš ir jūsu Pestīšana. Tādēļ, bērniņi, jo vairāk jūs lūgsieties, jo vairāk piederēsiet man un manam Dēlam Jēzum. Es svētīju jūs visus ar savu Mātes Svētību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/1994


1994. gada 25. jūnijā

Gadskārtējās parādīšanās Ivankai Dievmātes atnākšanas gadadienā apraksts

Ivanka stāstīja, ka Dievmāte palikusi ar viņu astoņas minūtes un visu parādīšanās laiku starojusi priekā (pretstatā iepriekšējam gadam, kad viņa ļoti daudz raudāja). Dievmāte sacīja:

Mīļie bērni, Mana Sirds ir mīlas pārpilna, jo tik daudz cietas sirdis ir atvērušās Manam Dēlam Jēzum, lai Viņš tās varētu vadīt pa pareizo ceļu!

Pēc tam Dievmāte aicinājusi visus turpināt lūgties un gavēt, un nobeigumā viņa runājusi ar Ivanku par noslēpumiem.


Vēstījums 1994. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni, šodien es aicinu jūs apņemties pacietīgi atrast laiku lūgšanai. Bērniņi, jūs nevarat apgalvot, ka esat mani un ka esat piedzīvojuši atgriešanos manu aicinājumu iespaidā, ja neesat gatavi atrast Dievam laiku katru dienu. Es esmu jums tuvu, un es svētīju jūs visus. Bērniņi, neaizmirstiet, ka nelūdzoties jūs nevarat būt tuvu man, nedz arī būt tuvu Svētajam Garam, Kurš vada jūs svētuma ceļā. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/1994

Vēstījums 1994. gada 25. augustā "Mīļie bērni, šodien sevišķi es esmu ar jums vienota lūgšanā, lūdzoties žēlastību, lai mans mīļotais dēls [pāvests] ierastos jūsu dzimtenē. Lūdziet, bērniņi, par mana mīļā dēla veselību, kurš cieš un kuru es esmu izvēlējusies šiem laikiem. Es lūdzu un aizbildinu pie mana Dēla Jēzus, lai jūsu tēvu sapnis piepildītos. Lūdzieties, bērniņi, īpaši apņēmīgi, jo sātans ir stiprs un grib nodzēst cerību jūsu sirdīs. Es svētīju jūs! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/1994

Vēstījums 1994. gada 25. septembrī "Mīļie bērni, es priecājos kopā ar jums un aicinu jūs uz lūgšanu. Bērniņi, lūdzieties manos nodomos! Jūsu lūgšanas man ir vajadzīgas: caur tām es vēlos jūs vest tuvāk Dievam. Viņš ir jūsu Pestīšana! Dievs mani sūta jums palīgā un rādīt jums ceļu uz Paradīzi, jo tā ir jūsu mērķis. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/1994

Vēstījums 1994. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni, es esmu ar jums un es līksmoju šodien, jo Visuaugstais ir atļāvis man palikt pie jums, jūs mācīt un vadīt jūs pa pilnveidošanās ceļu. Bērniņi, es vēlētos, lai jūs būtu kā brīnišķīgs ziedu pušķis, kuru es gribētu pasniegt Dievam Visu Svēto dienā. Es aicinu jūs iekšēji atvērties un dzīvot, ņemot svētos par piemēru. Māte Baznīca tos ir izvēlējusies, lai tie varētu būt kā impulss jūsu ikdienišķajai dzīvei. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/1994

Vēstījums 1994. gada 25. novembrī "Mīļie bērni, šodien es aicinu jūs lūgšanai. Es esmu ar jums un jūs visus mīlu. Es esmu jūsu Māte, un es vēlētos, lai jūsu sirdis būtu līdzīgas manai Sirdij. Bērniņi, bez lūgšanas jūs nevarat dzīvot un sacīt, ka esat mani! Lūgšana ir prieks! Lūgšana ir tas, pēc kā cilvēka sirds alkst! Tādēļ nāciet tuvāk, bērniņi, manai Bezvainīgajai Sirdij un jūs atklāsiet Dievu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/1994

Vēstījums 1994. gada 25. decembrī "Mīļie bērni, šodien es esmu ar jums prieka pilna un es lūdzos kopā ar jums par mieru! Mieru jūsu sirdīs, mieru jūsu ģimenēs, mieru jūsu centienos un mieru visā pasaulē! Lai Miera Karalis svētī jūs šodien un dod jums mieru! Es svētīju jūs un nesu katru no jums savā Sirdī! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/1994

BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005