Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2005 In Latvian

Vēstījums 2005. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Šinī žēlastības laikā es atkal aicinu jūs uz lūgšanu. Lūdzieties, bērniņi, par kristiešu vienību, lai visi būtu viena sirds! Vienotība radīsies jūsu starpā, ievērojot kā jūs lūgsieties un piedosiet. Neaizmirstiet: mīlestība uzvarēs, ja vien jūs lūgsieties, un jūsu sirds atvērsies. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/2005

Vēstījums 2005. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu, lai jūs būtu manas izstieptās rokas šinī pasaulē, kura Dievu liek pēdējā vietā. Jūs, bērniņi, lieciet Dievu pirmajā vietā savā dzīvē! Dievs jūs svētīs un dos jums spēku liecināt par Viņu, mīlestības un miera Dievu. Es esmu ar jums un aizlūdzu par jums visiem. Bērniņi, neaizmirstiet, ka es jūs mīlu ar maigu mīlestību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/2005


2005. gada 18. martā

Dievmātes gadskārtējā parādīšanās un Vēstījums Mirjanas Soldo dzimšanas dienā

Vizionārei Mirjanai Dragičevičai-Soldo bija ikdienas parādīšanās no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim. Pēdējās ikdienas parādīšanās laikā Dievmāte viņai deva 10. Noslēpumu un teica, ka parādīsies viņai reizi gadā 18. martā (Mirjanas dzimšanas dienā). Tā tas arī visus šos gadus notika.

Šogad vairāki tūkstoši svētceļnieku sapulcējās lūgties Rožukroni Cenacolo komūnā Medžugorjē. Parādīšanās ilga no 14:09 līdz 14:15 (Latvijā stundu vēlāk) un Dievmāte deva sekojošu Vēstījumu:

"Mīļie bērni! Es nāku pie jums kā māte, kas visam pāri mīl savus bērnus. Mani bērni, es arī jums gribu iemācīt mīlēt. Es lūdzos par to. Es lūdzos, lai jūs katrā savā tuvākajā pazītu manu Dēlu. Ceļš pie mana Dēla, Kurš ir īsts miers un mīlestība, ved caur mīlestību uz savu tuvāko. Mani bērni, lūdzieties un gavējiet, lai jūsu sirds būtu atvērta šim manam nodomam!"


Vēstījums 2005. gada 25. martā "Mīļie bērni! Šodien jūs aicinu uz mīlestību. Bērniņi, mīliet viens otru ar Dieva mīlestību! Katrā brīdī gan priekos, gan bēdās lai mīlestība ņem virsroku un tādā veidā mīlestība sāks valdīt jūsu sirdīs. Augšāmcēlies Jēzus būs ar jums un jūs - Viņa liecinieki. Es priecāšos ar jums un aizsargāšu jūs ar savu Mātes apmetni. Īpaši, bērniņi, es raudzīšos uz jūsu ikdienas atgriešanos ar mīlestību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/2005

Vēstījums 2005. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Arī šodien jūs aicinu, lai jūs atjaunotu lūgšanu savās ģimenēs! Lai lūdzoties un lasot Svētos Rakstus ienāk jūsu ģimenēs Svētais Gars, kurš jūs atjaunos! Tā jūs kļūsiet ticības skolotāji savās ģimenēs. Ar lūgšanu un jūsu mīlestību pasaule aizies labāku ceļu, un mīlestība sāks valdīt pasauli. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/2005

Vēstījums 2005. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Atkal jūs aicinu, lai jūs pazemībā dzīvotu manus vēstījumus. Īpaši aplieciniet tos tagad, kad tuvojas manu aicinājumu gadadiena! Bērniņi, esiet zīme tiem, kuri ir tālu no Dieva un Viņa mīlestības! Es esmu ar jums un svētīju jūs ar savu Mātes svētību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/2005

Vēstījums 2005. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Šodien es jums pateicos par katru upuri, ko jūs esat nesuši manos nodomos. Es aicinu jūs, bērniņi, lai jūs būtu mani miera un mīlestības apustuļi savās ģimenēs un pasaulē. Lūdzieties, lai Svētais Gars jūs apgaismotu un vadītu uz svētuma ceļa! Es esmu ar jums un visus jūs svētīju ar savu Mātes svētību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/2005

Vēstījums 2005. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Arī šodien jūs aicinu, lai jūs īsām un karstām lūgšanām pildītu savu dienu. Kad jūs lūdzaties, jūsu sirdis ir atvērtas, un Dievs jūs mīl ar īpašu mīlestību un dod jums īpašas žēlastības. Tādēļ labi izmantojiet šo žēlastības laiku un veltiet to Dievam vairāk kā jebkad līdz šim agrāk! Gavējiet un atsakieties, noturot novennas, lai sātans būtu tālu no jums, bet žēlastība ap jums! Es esmu jums blakus un aizbildinu Dieva priekšā par katru no jums. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/2005

Vēstījums 2005. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Arī šodien jūs aicinu dzīvot manus vēstījumus. Šo laiku Dievs jums ir dāvinājis kā žēlastības laiku. Tādēļ, bērniņi, labi izmantojiet katru mirkli un lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Es jūs visus svētīju un aizbildinu Visuaugstā priekšā par katru no jums. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/2005

Vēstījums 2005. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Mīlestībā es jūs aicinu: atgriezieties, pat ja jūs esat tālu no manas Sirds! Neaizmirstiet: es esmu jūsu Māte un es jūtu sāpes par ikvienu, kurš ir tālu no manas Sirds, bet es jūs neatstāšu vienus. Es ticu, ka varat atstāt grēka ceļu un izšķirties par svētumu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/2005

Vēstījums 2005. gada 25. oktobrī "Bērniņi, ticiet, lūdzieties un mīliet, un Dievs būs jums blakus! Viņš jums dāvās visas žēlastības, kādas jūs pie Viņa meklēsiet. Es esmu dāvana jums, jo man Dievs atļauj dienu no dienas būt kopā ar jums un mīlēt katru no jums ar neizmērojamu mīlestību. Tāpēc, bērniņi, lūgšanā un pazemībā atveriet savas sirdis un esiet manas klātbūtnes liecinieki! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/2005

Vēstījums 2005. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties, lūgties, lūgties, līdz lūgšana jums nav kļuvusi par dzīvi! Bērniņi, šinī laikā es īpaši lūdzos Dieva priekšā, lai Viņš jums dāvātu ticības dāvanu. Tikai ticībā jūs atklāsiet prieku par dzīvi kā dāvanu, ko jums Dievs dāvinājis. Jūsu sirdis būs priecīgas, domājot par mūžību. Es esmu ar jums un mīlu jūs ar maigu mīlestību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/2005

Vēstījums 2005. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Arī šodien savās rokās es nesu jums mazo Jēzu, Miera Karali, lai svētītu jūs ar Viņa mieru. Bērniņi, šodien es īpašā veidā jūs aicinu būt maniem miera nesējiem šinī nemiera pasaulē. Dievs jūs svētīs. Bērniņi, neaizmirstiet, ka es esmu jūsu Māte! Es svētīju jūs visus ar īpašu svētību, ar mazo Jēzu manās rokās. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/2005

BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/26/2005