Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1993 In Latvian

Vēstījums 1993. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu, lai jūs nopietni uzņemtu manus vēstījumus un pēc tiem dzīvotu. Šīs ir dienas, kurās jums vajadzīgs izšķirties par Dievu, mieru un labo. No jūsu dzīvēm un domām ir jāatkāpjas katram naidam un katrai greizsirdībai un jūsos jāmājo tikai mīlestībai uz Dievu un tuvāko. Tikai tā jūs varēsiet pazīt šī laika zīmes. Es esmu ar jums un vedu jūs jaunā laikā, laikā, ko jums Dievs dod kā žēlastību, lai jūs Viņu vēl vairāk iepazītu. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/1993

Vēstījums 1993. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šodien es jūs svētu ar savu Mātes svētību un aicinu jūs visus atgriezties. Es vēlos, lai katrs no jums izlemtu pārveidot savu dzīvi un lai katrs no jums vairāk darbotos Baznīcā, bet ne ar vārdiem, ne domām, bet gan ar paraugu, tā, lai jūsu dzīve Jēzum kļūst par priecīgu zīmi. Es nevaru teikt, ka jūs jau esat atgriezušies, jo jūsu dzīvei ir jākļūst par ikdienas atgriešanos. Lai jūs varētu saprast, kas jums jādara, bērniņi, lūdzieties, un Dievs jums dos, ko jums konkrēti darīt un norādīs, kur jums jāpārveidojas. Es esmu ar jums un ņemu jūs visus zem sava apmetņa. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/1993

Vēstījums 1993. gada 25. martā "Mīļie bērni! Šodien kā vēl nekad es jūs aicinu lūgties par mieru, par mieru jūsu sirdīs, par mieru jūsu ģimenēs un par mieru visā pasaulē, jo sātans vēlas karu, vēlas nemieru, vēlas sagraut visu to, kas ir labs. Tādēļ, mīļie bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/1993

Vēstījums 1993. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu, lai jūs savas sirdis pamodinātu mīlestībai. Ejiet dabā un skatieties, kā tā mostas, un tas jums palīdzēs atvērt savas sirdis Dieva Radītāja Mīlestībai. Es vēlos, lai jūs pamodinātu mīlestību savās ģimenēs, jo tur, kur ir nemiers un naids, jāsāk valdīt mīlestībai. Un, kad jūsu sirdīs ir mīlestība, tad tur ir arī lūgšana. Un, mīļie bērni, neaizmirstiet, ka es esmu ar jums un jums palīdzu ar savu lūgšanu, lai jums Dievs dod spēku mīlēt! Es jūs svētu un mīlu ar savu Mātes Mīlestību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/1993

Vēstījums 1993. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgšanā atvērt sevi Dievam, lai Svētais Gars jūsos un caur jums sāktu darīt brīnumu. Es esmu ar jums un par katru no jums aizbilstu Dievam, jo, mīļie bērni, katrs no jums ir svarīgs manā glābšanas plānā. Es jūs aicinu, kļūstiet par labā un miera nesējiem! Dievs var jums dot mieru tikai tad, kad jūs atgriežaties un lūdzaties. Tāpēc, mani mīļie bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties un dariet to, ko jums iedveš Svētais Gars! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/1993

Vēstījums 1993. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Arī šodien es priecājos par jūsu klātbūtni šeit. Es jūs svētu ar savu Mātes svētību un par katru no jums aizbilstu Dievam. Es jūs no jauna aicinu dzīvot pēc maniem vēstījumiem, tos likt lietā dzīvē un praksē. Es esmu ar jums un svētu jūs ik dienu. Mīļie bērni, šis laiks ir īpašs, tāpēc es esmu ar jums jūs mīlēt un sargāt, jūsu sirdis aizsargāt no sātana un jūs arvien tuvāk nest mana Dēla Jēzus Sirdij. Paldies jums, ka atsaucāties manam mātišķajam aicinājumam!" 06/1993


1993. gada 25. jūnijā

Gadskārtējās parādīšanās Ivankai Dievmātes atnākšanas gadadienā apraksts

Dievmāte raudāja. Viņa rādīja Ivankai iespējamu notikumu šausmīgās ainas. Viņa aicināja mūs visus atvērt savas sirdis viņas Dēlam Jēzum, lai Viņš mūs vadītu pareizā virzienā. Ar lūgšanām to visu var novērst. Viņa aicināja mūs regulāri lūgties un tad svētīja ikvienu. Parādīšanās ilga apmēram 10 minūtes, kuras laikā Ivanka raudāja.


Vēstījums 1993. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Es jums pateicos par jūsu lūgšanām un mīlestību, ko jūs man veltat. Es jūs aicinu, lai jūs izšķirtos lūgties Manos nodomos. Mīļie bērni, dāvājiet un upurējiet novennas par to, ar ko jūs sevi jūtat visciešāk saistīti! Es vēlos, lai jūsu dzīve ir saistīta ar Mani. Es esmu jūsu Māte un vēlos, bērniņi, lai jūs nepieviļ sātans, jo viņš jūs grib vest uz nepareiza ceļa, bet viņš to nespēj, kad jūs to neatļaujat. Tāpēc, bērniņi, atjaunojiet lūgšanu savās sirdīs un tad jūs sapratīsiet Manus aicinājumus un manu dzīvo vēlēšanos jums palīdzēt. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/1993

Vēstījums 1993. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Es vēlos, lai jūs saprastu, ka es esmu jūsu Māte un ka es jums vēlos palīdzēt un jūs aicināt lūgties. Tikai lūgšanā jūs varat aptvert un pieņemt manus vēstījumus un tos īstenot. Lasiet Svētos Rakstus, pēc tiem dzīvojiet un lūdzieties, lai jūs varētu aptvert šī laika zīmes. Šis ir īpašs laiks! Es esmu ar jums tādēļ, lai nestu jūs tuvāk savai Sirdij un mana Dēla Jēzus Sirdij. Mīļie bērniņi, es vēlos, lai jūs būtu gaismas bērni un nebūtu tumsas bērni! Tāpēc dzīvojiet tā, kā es jums mācu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/1993

Vēstījums 1993. gada 25. septembrī "Mīļie bērni, Es esmu jūsu Māte un aicinu jūs caur lūgšanu nākt tuvāk Dievam, jo tikai Viņš ir jūsu miers, jūsu Pestītājs. Tādēļ, bērniņi, nemeklējiet mierinājumu materiālās lietās, labāk meklējiet Dievu! Es lūdzu un aizbildinu pie Dieva par katru no jums atsevišķi. Es meklēju jūsu lūgšanas, kurās jūs pieņemat mani un manus vēstījumus tāpat kā parādīšanās pirmajās dienās. Un tikai tad, kad jūs atvērsiet sirdis un lūgsiet, notiks brīnumi. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/1993

Vēstījums 1993. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni, šajos gados es aicināju jūs lūgties un dzīvot kā jums esmu stāstījusi, taču jūs dzīvojat pēc maniem vēstījumiem maz. Jūs runājat, bet nedzīvojat. Tas ir iemesls, bērniņi, kādēļ šis karš ir tik ilgstošs. Es jūs aicinu atvērties Dievam un dzīvot ar Dievu savās sirdīs; dzīvot labi, dodot liecību maniem vēstījumiem! Es jūs mīlu un gribu jūs aizsargāt no ikviena ļaunuma, bet jūs to nevēlaties. Mīļie bērni, es nevaru jums palīdzēt, ja jūs nedzīvojat pēc Dieva Baušļiem, ja jūs dzīvi nepiedalāties Svētajā Misē, ja jūs neatmetat grēku! Es aicinu jūs kļūt par Mīlestības un Krietnuma apustuļiem! Šinī nemiera pasaulē lieciniet par Dievu un Dieva mīlestību, un Dievs svētīs jūs un dos jums, ko jūs no Viņa gaidāt! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/1993

Vēstījums 1993. gada 25. novembrī "Mīļie bērni, es aicinu jūs tagad, šinī laikā vairāk kā jebkad agrāk gatavoties Jēzus atnākšanai! Lai mazais Jēzus valda jūsu sirdīs, un tikai tad, kad Jēzus būs jūsu Draugs, jūs būsiet laimīgi! Lūgties vai nest upurus, vai liecināt par Jēzus lielumu jūsu dzīvē — tas jums nebūs grūti, jo Viņš jums šinī laikā dos spēku un prieku. Es esmu jums tuvu aizbildinot un lūdzoties un es mīlu un svētīju jūs visus! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/1993

Vēstījums 1993. gada 25. decembrī "Mīļie bērni, šodien es priecājos kopā ar mazo Jēzu un es vēlētos, lai Jēzus prieks iekļūtu ikvienā sirdī. Bērniņi, ar šo vēstījumu es jums dodu mana Dēla Jēzus svētību, lai ikvienā sirdī varētu mājot prieks! Es mīlu jūs, bērniņi, un es aicinu jūs visus nākt man tuvāk ar lūgšanas palīdzību! Jūs runājat un runājat, bet nelūdzaties. Tādēļ, bērniņi, izšķirieties par lūgšanu! Vienīgi tā jūs būsiet laimīgi, un Dievs jums dos to, ko jūs no Viņa ļoti vēlaties saņemt! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/1993

BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005