Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2021 In Latvian

Vēstījums 2021. gada 25 janvārī "Mīļie bērni! Aicinu jūs šinī laikā uz lūgšanu, gavēni un atteikšanos, lai jūs būtu stiprāki ticībā. Šis ir atmodas un dzimšanas laiks. Kā daba, kas sevi dod, tā arī jūs, bērniņi, apdomājiet, cik daudz esat saņēmuši! Esiet priecīgi miera un mīlestības nesēji, lai jums uz zemes būtu labi! Ilgojieties pēc Debesīm, un Debesīs nav bēdas vai naids! Tādēļ, bērniņi, izlemiet atkal par atgriešanos un ļaujiet svētumam sākt valdīt jūsu dzīvē! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/25/2021

Vēstījums 2021. gada 25 februārī "Mīļie bērni! Dievs ir atļāvis man būt ar jums arī šodien, lai aicinātu uz lūgšanu un gavēni. Izdzīvojiet šo žēlastības laiku un esiet cerības liecinieki, jo, es atkārtoju jums, bērniņi, ka ar lūgšanu un gavēni arī kari var tikt apstādināti. Bērniņi, ticiet un izdzīvojiet šo žēlastības laiku ticībā un ar ticību, un mana Bezvainīgā Sirds neatstās nevienu no jums nemierā, ja jūs meklēsiet pie manis patvērumu. Es aizstāvu jūs Visaugstā priekšā un lūdzos par mieru jūsu sirdīs un cerību nākotnei. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/25/2021

Vēstījums 2021. gada 25 martā "Mīļie bērni! Arī šodien es esmu ar jums, lai jums teiktu: Bērniņi, tas, kurš lūdzas, nebaidās no nākotnes un nezaudē cerību. Jūs esat izvēlēti, lai nestu prieku un mieru, jo esat mani. Es esmu šeit nākusi ar vārdu 'Miera Karaliene', jo velns vēlas nemieru un karu, viņš vēlas pildīt jūsu sirdi ar bailēm no nākotnes - bet nākotne ir Dieva. Tādēļ esiet pazemīgi un lūdzieties, un atdodiet visu Visuaugstā rokās, Kurš jūs ir radījis! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/25/2021


Vēstījums Mirjanai 2021. gada 18. martā

Vizionārei Mirjanai Dragičevičai-Soldo bija ikdienas parādīšanās no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim. Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē Dievmāte deva viņai desmito noslēpumu un teica, ka turpmāk viņai parādīsies reizi gadā 18. martā. Arī šoreiz bija tā, kā citus gadus. Dievmāte deva vēstījumu:

"Mīļie bērni, es jūs mātišķi aicinu atgriezties pie prieka un Evaņģelija patiesības; atgriezties pie mana Dēla mīlestības, jo Viņš jūs gaida ar atplestām rokām; lai visu, ko jūs dzīvē darāt, darītu ar manu Dēlu, ar mīlestību; lai tas jums tiktu svētīts; lai jūsu garīgums būtu iekšējs un ne tikai ārējs. Tikai tādā veidā jūs būsiet pazemīgi, augstsirdīgi, mīlestības pilni un priecīgi. Un mana mātes sirds priecāsies ar jums. Es pateicos!" 03/18/2021


Vēstījums 2021 gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu savu ticību apliecināt pavasara krāsās. Lai tā būtu cerības un drosmes ticība! Lai jūsu ticība, bērniņi, nešūpotos nevienā situācijā, arī šajos pārbaudījumu laikos! Ejiet drošsirdīgi ar augšāmcēlušos Kristu uz debesīm, kas ir jūsu mērķis! Es jūs pavadu šajā svētuma ceļā un es lieku jūs savā Bezvainīgajā Sirdī. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/25/2021

Vēstījums 2021 gada 25. maijā "Mīļie bērni! Skatos uz jums un saucu: atgriezieties pie Dieva, jo Viņš ir mīlestība un mīlestības dēļ ir sūtījis mani pie jums, lai jūs vestu uz atgriešanās ceļa! Atstājiet grēku un ļaunumu, izlemiet par svētumu, un sāks valdīt prieks, un jūs būsiet manas izstieptās rokas šajā pazudušajā pasaulē. Es vēlos, lai jūs būtu lūgšana un cerība tiem, kuri nav iepazinuši mīlestības Dievu. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/25/2021

Vēstījums 2021. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Mana sirds ir priecīga, jo caur šiem gadiem es redzu jūsu mīlestību un atvērtību manam aicinājumam. Šodien es aicinu jūs visus: Lūdziet ar mani par mieru un brīvību, jo sātans ir stiprs un ar apmānu grib aizvest prom arvien vairāk siržu no manas Mātes sirds. Tādēļ izlemiet par Dievu, lai jums būtu labi uz zemes, ko Dievs jums deva! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/25/2021


2021. gada 25. jūnijā. Gadskārtējais aicinājums Ivankai

Ivankai parādīšanās notika mājās viņas ģimenē un tā ilga 5 minūtes (18:41 - 18:46). Tikai Ivankas ģimene bija klāt. Pēc parādīšanās vizionāre Ivanka sacīja: Dievmāte deva sekojošu vēstījumu: "Bērniņi, man ir vajadzīgas jūsu lūgšanas. Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties!" 06/25/2021

Vēstījums 2021 gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Es aicinu jūs būt lūgšanai par visiem tiem, kuri nelūdzas. Bērniņi, lieciniet ar savām dzīvēm prieku, ka esat mani, un Dievs uzklausīs jūsu lūgšanas un dos jums mieru šinī nemierīgajā pasaulē, kur valda lepnums un savtīgums. Bērniņi, esiet augstsirdīgi un manas mīlestības mīlestība, lai pagāni justu, ka esat mani un atgrieztos pie manas Bezvainīgās Sirds. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/25/2021

Vēstījums 2021. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Ar prieku es jūs visus aicinu, bērniņi, kas esat atbildējuši manam aicinājumam: esiet prieks un miers! Lieciniet ar savu dzīvi Debesis, ko es jums nesu! Šis ir laiks, bērniņi, kad jums jābūt manas mīlestības atspulgam pret visiem tiem, kuri nemīl, un kuru sirdis ir uzvarējis naids. Neaizmirstiet: es esmu ar jums un es aizbildinu par jums visiem mana Dēla Jēzus priekšā, lai Viņš jums dotu Savu mieru. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/25/2021

Vēstījums 2021. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Lūdzieties, lieciniet un priecājieties kopā ar mani, jo Visaugstais turpina mani sūtīt jūs vadīt uz svētuma ceļa. Apzinieties, bērniņi, ka dzīve ir īsa un mūžība jūs gaida, lai jūs ar visu savu būtību kopā ar visiem svētajiem slavētu Dievu. Bērniņi, neuztraucieties par zemes lietām, bet ilgojieties pēc Debesīm! Debesis būs jūsu mērķis un prieks sāks valdīt jūsu sirdī. Es esmu ar jums un svētīju jūs visus ar savu Mātes svētību. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/25/2021

Vēstījums 2021. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Atgriezieties pie lūgšanas, jo kurš lūdzas, tas neuztraucas par nākotni; kurš lūdzas, ir atvērts dzīvei un respektē citu dzīves; kurš lūdzas, bērniņi, sajūt Dieva bērnu brīvību un ar prieku sirdī kalpo sava brāļa, cilvēka labā. Jo Dievs ir mīlestība un brīvība. Tādēļ, bērniņi, kad jūs grib ielikt važās un jūs izmantot, tas nav no Dieva, jo Dievs ir mīlestība un dāvā savu mieru katrai radībai. Tādēļ Viņš mani sūtīja pie jums, lai es palīdzētu jums augt svētumā. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/25/2021

Vēstījums 2021. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Es esmu ar jums šajā žēlastības laikā, un es aicinu jūs visus būt miera un mīlestības nesējiem šinī pasaulē, kur caur mani, bērniņi, Dievs aicina jūs būt mīlestībai un lūgšanai, un Debesu izteiksmei šeit uz zemes. Lai jūsu sirdis būtu pildītas ar prieku un ticību Dievam; lai, bērniņi, jums būtu pilnīga uzticība Viņa svētajai gribai! Tādēļ es esmu ar jums, jo Viņš, Visaugstais, sūta mani jūsu vidū iedrošināt jūs cerībai, un jūs būsiet miera uzturētāji šajā pasaulē bez miera. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/25/2021

Vēstījums 2021. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Šodien es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš jums dotu Savu mieru. Bērniņi, bez miera jums nebūs ne nākotnes, ne svētības, tādēļ atgriezieties pie lūgšanas, jo lūgšanas auglis ir prieks un ticība, bez kā jūs nevarat dzīvot. Šodienas svētību, ko mēs jums dodam, aiznesiet jūsu ģimenēs un bagātiniet visus tos, ko jūs satiksiet, lai viņi sajustu žēlastību, ko jūs esat saņēmuši! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/25/2021


Last Modified 05/17/2022