Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1990 In Latvian

Vēstījums 1990. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu no jauna izšķirties par Dievu un turēt Viņu par pirmo un augstāko, pāri jebkam citam, lai tādējādi Viņš varētu veikt brīnumus jūsu dzīvē, un lai no dienas uz dienu arvien vairāk jūsu dzīve varētu kļūt par prieku kopā ar Viņu. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties un neatļaujiet sātanam darboties jūsu dzīvē, ienesot savstarpējus pārpratumus, vienam otra nesaprašanu un nepieņemšanu. Lūdzieties, lai jūs varētu aptvert jums dāvinātās dzīves lielumu un skaistumu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/1990

Vēstījums 1990. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Es jūs aicinu paļauties Dievam. Šinī laika periodā es īpaši gribu, lai jūs atsakāties no visām lietām, pie kā jūs esiet pieķērušies, bet kas ievaino jūsu garīgo dzīvi. Tādēļ, bērniņi, izšķirieties pilnīgi par Dievu un neļaujiet sātanam ienākt jūsu dzīvē caur lietām, kas ievaino gan jūs, gan jūsu garīgo dzīvi! Bērniņi, tikai lūgšanā Dievs Sevi dod pilnībā, un jūs Viņu varat atklāt un izzināt. Tādēļ nolemiet lūgties! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/1990

Vēstījums 1990. gada 25. martā "Mīļie bērni! Es esmu ar jums pat tad, kad jūs to neapzināties. Es vēlos jūs aizsargāt no visa, ko sātans jums piedāvā un caur ko viņš grib jūs iznīcināt. Kā reiz es nesu Jēzu savā klēpī, tā arī jūs, mīļie bērni, es vēlos nest uz svētumu. Dievs grib jūs glābt un sūta jums vēstījumus caur cilvēkiem, dabu un daudz dažādām lietām, kas vienīgi var likt jums saprast, ka jums jāmaina savas dzīves kurss. Tāpēc, bērniņi, saprotiet arī tās dāvanas lielumu, ko Dievs jums dod caur mani, ka es jūs varu aizsargāt ar savu apmetni un vadīt jūs uz prieku par dzīvi. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/1990

Vēstījums 1990. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu ar nopietnību pieņemt un iedzīvināt vēstījumus, kurus es jums dodu. Esmu ar jums un es vēlos, mīļie bērni, lai ikviens no jums būtu vēl daudz tuvāk manai Sirdij. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties un meklējiet Dieva gribu savā ikdienas dzīvē! Es vēlos, lai ikviens no jums atrastu svētuma ceļu un augtu tajā līdz pat mūžībai. Es lūgšos par jums un iestāšos par jums Dieva priekšā, lai jūs saprastu tās dāvanas lielumu, ko Dievs man dod, ka es varu būt ar jums! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/1990

Vēstījums 1990. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Es jūs aicinu nopietni izšķirties un izdzīvot šo novennu [Svētajam Garam]. Veltījiet laiku lūgšanai un upuriem. Es esmu ar jums un vēlos jums palīdzēt mācīties atteikties un aizmirst savas vēlmes, lai jūs spētu saprast to cilvēku dzīves skaistumu, kuri sevi novēlējuši man īpašā veidā. Mīļie bērni, Dievs svētī jūs dienu pēc dienas un vēlas jūsu dzīves izmaiņu. Tādēļ lūdzieties, lai jums pietiktu spēka mainīt savu dzīvi! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/1990

Vēstījums 1990. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Šodien es vēlos jums pateikties par visiem jūsu upuriem un visām jūsu lūgšanām. Es svētīju jūs ar savu īpašo Mātes svētību! Es jūs aicinu visus izšķirties par Dievu un dienu no dienas atklāt Viņa gribu lūgšanā. Es vēlētos, mīļie bērni, jūs visus aicināt uz pilnīgu atgriešanos, lai jūsu sirdīs varētu būt prieks! Esmu laimīga, ka jūs šodien esat šeit tik lielā skaitā! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/1990

Vēstījums 1990. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu uz mieru. Es šurp esmu nākusi kā Miera Karaliene un vēlos jūs padarīt bagātus ar savu Mātes mieru. Mīļie bērni, es jūs mīlu un vēlos jūs visus vest pie miera, ko tikai Dievs dod un kas katru sirdi padara bagātu. Es jūs aicinu kļūt par mana miera nesējiem un rādītājiem šajā nemiera pasaulē. Lai miers valda visā pasaulē, kas ir bez miera, bet ilgojas pēc miera! Es jūs svētu ar savu Mātes svētību! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/1990

Vēstījums 1990. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Šodien es vēlos jūs aicināt, lai jūs vēstījumus, kurus es jums dodu, nopietni uzņemtu un pēc tiem dzīvotu. Jūs zināt, bērniņi, ka es esmu ar jums un vēlos visus jūs vest uz debesīm pa līdzīgu ceļu, kas ir skaists katram, kurš to atklāj lūgšanā. Tāpēc, bērniņi, neaizmirstiet ka jums šie vēstījumi, kurus es jums dodu, ir jāizpilda jūsu ikdienas dzīvē, lai jūs tad varētu teikt: es esmu vēstījumus pieņēmis un pārbaudījis dzīvē. Mīļie bērni, es jūs ar savām lūgšanām aizstāvu pie Debesu Tēva! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/1990

Vēstījums 1990. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Es jūs aicinu uz sirds lūgšanu, lai jūsu lūgšana būtu saruna ar Dievu. Es vēlos, lai katrs no jums Dievam veltītu vairāk laika. Sātans ir spēcīgs un vēlas jūs iznīcināt un dažādos veidos piekrāpt. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties katru dienu, lai jūsu dzīvē būtu vairāk labā jums pašiem un visiem, kurus jūs sastapsiet. Es esmu ar jums un jūs apsargāju, jo sātans grib arī manus plānus iznīcināt un aizkavēt Debesu Tēva Gribu, kuru Viņš vēlas šeit īstenot. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/1990

Vēstījums 1990. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties īpašā veidā, nest upurus un veikt labus darbus miera piepildīšanai pasaulē. Sātans ir spēcīgs un ar visiem spēkiem grib izpostīt mieru, kas nāk no Dieva. Tādēļ, mīļie bērni, lūdzieties ar mani īpašā veidā par mieru. Es esmu ar jums un vēlos ar savām lūgšanām jums palīdzēt un jūs vest pa miera ceļu. Es jūs svētu ar savu Mātes svētību. Neaizmirstiet dzīvot pēc miera vēstījumiem! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/1990

Vēstījums 1990. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu darīt žēlsirdības darbus ar mīlestību un mīlestībā pret mani un pret jūsu un maniem brāļiem un māsām. Mīļie bērni, visu, ko jūs citiem dariet, dariet ar lielu prieku un pazemību pret Dievu! Es esmu ar jums un no dienas dienā pasniedzu jūsu upurus un lūgšanas Dievam pasaules glābšanai. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/1990

Vēstījums 1990. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu īpaši lūgties par mieru. Mīļie bērni, bez miera jūs nevarētu piedzīvot mazā Jēzus dzimšanu ne šodien, ne jūsu ikdienas dzīvē. Tāpēc lūdziet Miera Kungu, lai Viņš jūs aizsargā ar savu apmetni un lai Viņš palīdz jūsu sirdīm aptvert miera lielumu un svarīgumu. Tā jūs varēsiet izplatīt mieru no jūsu sirdīm visā pasaulē. Es esmu ar jums un aizbilstu par jums pie Dieva. Lūdzieties, jo sātans vēlas izjaukt manus miera plānus. Izlīgstiet un ar savām dzīvēm palīdziet, lai visā pasaulē sāktu valdīt miers! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/1990

BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005