Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2008 In Latvian

Vēstījums 2008. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Ar Gavēņa laiku jūs tuvojaties žēlastības laikam. Jūsu sirds ir kā uzarta zeme, gatava saņemt augli, kas izaugs labajā. Jūs, bērniņi, esat brīvi izvēlēties labu vai ļaunu. Tāpēc es jūs aicinu: lūdzieties un gavējiet! Iedēstiet prieku, un izaugs prieka auglis jūsu sirdīs jūsu labestības dēļ, un citi to redzēs un saņems caur jūsu dzīvi. Atsakieties no grēka un izvēlieties mūžīgo dzīvi! Es esmu ar jums un aizbildinu par jums mana Dēla priekšā. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/2008

Vēstījums 2008. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šinī žēlastības laikā es no jauna jūs aicinu uz lūgšanu un atteikšanos. Lai jūsu diena būtu caurausta ar mazām, karstām lūgšanām par visiem, kuri nav iepazinuši Dieva mīlestību! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/2008


Gadskārtējā parādīšanās Mirjanai 2008. gada 18. martā un Vēstījums

Vizionārei Mirjanai Dragičevičai-Soldo bija ikdienas parādīšanās no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim. Pēdējās ikdienas parādīšanās laikā Dievmāte viņai deva 10. Noslēpumu un teica, ka parādīsies viņai reizi gadā 18. martā (Mirjanas dzimšanas dienā). Tā tas arī visus šos gadus notika. Šogad vairāki tūkstoši svētceļnieku bija sapulcējušies lūgties Rožukroni Cenakolo komūnā Medžugorjē. Parādīšanās ilga no 14.01 līdz 14.08 pēc vietējā laika.

Mirjana atstāstīja sekojošo:

Es nebiju redzējusi Dievmāti vēršamies pie mums šādā veidā. Viņa izstiepa savas rokas pret mums un ar šādi pavērstām rokām viņa teica:

"Mīļie bērni, šodien es izstiepju savas rokas pret jums. Nebaidieties tās pieņemt! Tās vēlas jums sniegt mīlestību un mieru, un palīdzēt jums tikt atpestītiem. Tādēļ, mani bērni, pieņemiet tās! Piepildiet manu sirdi ar prieku, un es jūs vedīšu uz svētumu! Ceļš, pa kuru es jūs vedu, ir grūts, pilns kārdinājumu un kritienu. Es būšu ar jums, un manas rokas turēs jūs. Esiet uzmanīgi, lai ceļa beigās mēs visi kopā priekā un mīlestībā varētu pieķerties pie mana Dēla Jēzus rokām. Nāciet man līdz, nebaidieties! Paldies jums!"

Vēstījums 2008. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs visus aicinu augt Dieva mīlestībā kā ziedam, kurš sajūt pavasara siltos starus. Tā arī jūs, bērniņi, audziet Dieva mīlestībā un nesiet to visiem tiem, kuri ir tālu no Dieva! Meklējiet Dieva gribu un dariet labu tiem, kurus Dievs ir nolicis jūsu ceļā, un esiet gaisma un prieks! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/2008


Vēstījums 2008. gada 25. martā "Mīļie bērni! Aicinu jūs strādāt pie savas personīgās atgriešanās! Jūs vēl esat tālu no tikšanās ar Dievu savā sirdī. Tādēļ pavadiet arvien vairāk laika lūgšanā un adorējot Jēzu Vissvētākajā Altāra Sakramentā, lai Viņš jūs pārveido un ieliek jūsu sirdīs dzīvu ticību un ilgas pēc mūžīgās dzīves! Viss pāriet, bērniņi, tikai Dievs nepāriet! Es esmu ar jums un iedrošinu jūs ar mīlestību! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/2008

Vēstījums 2008. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs visus aicinu augt Dieva mīlestībā kā ziedam, kurš sajūt pavasara siltos starus. Tā arī jūs, bērniņi, audziet Dieva mīlestībā un nesiet to visiem tiem, kuri ir tālu no Dieva! Meklējiet Dieva gribu un dariet labu tiem, kurus Dievs ir nolicis jūsu ceļā, un esiet gaisma un prieks! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/2008

Vēstījums 2008. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Šinī žēlastības laikā, kad Dievs man atļāvis būt ar jums, es no jauna, bērniņi, aicinu jūs uz atgriešanos! Strādājiet pasaules glābšanas labā īpašā veidā, kamēr es esmu ar jums! Dievs ir žēlsirdīgs un dod īpašas žēlastības, tādēļ meklējiet tās ar lūgšanas palīdzību! Es esmu ar jums un neatstāšu jūs vienus! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/2008

Vēstījums 2008. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Arī šodien ar lielu prieku manā sirdī es aicinu jūs man sekot un klausīties manus vēstījumus! Esiet priecīgi miera un mīlestības nesēji šinī nemiera pasaulē! Es esmu ar jums un jūs visus svētīju ar savu Dēlu Jēzu, Miera Karali! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/2008

Vēstījums 2008. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Šinī laikā, kad jūs domājat par fizisko atpūtu, es jūs aicinu uz atgriešanos. Lūdzieties un strādājiet, lai jūsu sirds ilgotos pēc Dieva Radītāja, Kurš ir īstā jūsu dvēseles un miesas atpūta! Lai Viņš atklāj jums Savu seju un lai Viņš dod jums Savu mieru! Es esmu ar jums un aizbildinu pie Dieva par katru no jums. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/2008

Vēstījums 2008. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Arī šodien jūs aicinu uz personīgo atgriešanos. Jūs būsiet tie, kuri atgriezīsieties un liecināsiet ar savu dzīvi, mīlēsiet, piedosiet un ienesīsiet Augšāmcēlušamies prieku šajā pasaulē, kurā mans Dēls nomira un kurā ļaudis nejūt vajadzību Viņu meklēt un atklāt savās dzīvēs. Jūs pielūdziet Viņu, un lai jūsu cerība būtu cerība tām sirdīm, kurām nav Jēzus! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/2008

Vēstījums 2008. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Lai jūsu dzīve no jauna būtu izšķiršanās par mieru! Esiet priecīgi miera nesēji un neaizmirstiet, ka dzīvojat žēlastības laikā, kurā jums Dievs caur manu klātbūtni dod lielas žēlastības! Sevī neaizverieties, bērniņi, bet labi izmantojiet šo laiku un meklējiet miera un mīlestības dāvanu savai dzīvei, lai varētu citiem kļūt par lieciniekiem! Es svētīju jūs ar savu Mātes svētību! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/2008

Vēstījums 2008. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! īpašā veidā es aicinu jūs visus lūgties manos nodomos, lai ar savām lūgšanām jūs apturētu sātana plānu uz šo pasauli, kura katru dienu ir arvien tālāk no Dieva un liek sevi Dieva vietā, un iznīcina visu, kas ir skaists un labs jūsu ikviena dvēselē. Tādēļ, bērniņi, bruņojieties ar lūgšanu un gavēni, lai jūs spētu apzināties, cik ļoti Dievs jūs mīl, un varētu pildīt Dieva gribu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/2008

Vēstījums 2008. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu, lai jūs šinī žēlastības laikā lūgtos, lai mazais Jēzus piedzimtu jūsu sirdī. Lai Viņš, kurš pats ir miers, dāvā caur jums mieru visai pasaulei! Tādēļ, bērniņi, lūdzieties bez mitēšanās par šo satraukto bez cerības pasauli, lai jūs visiem varētu kļūt miera liecinieki. Lai cerība sāktu plūst caur jūsu sirdīm kā žēlastības upe! Paldies Jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/2008

Vēstījums 2008. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Jūs skrienat, strādājat, krājat,- bet bez svētības. Jūs nelūdzaties! Šodien es jūs aicinu, lai jūs apstātos silītes priekšā un meditētu par Jēzu, kuru arī šodien es jums dodu, lai Viņš jūs svētītu un palīdzētu jums saprast, ka bez Viņa jums nav nākotnes! Tādēļ, bērniņi, lieciet savas dzīves Jēzus rokās, lai Viņš jūs vada un aizsargā no visa ļaunā! Paldies Jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/2008


2008. gada 25. decembrī. Dievmātes gadskārtējā parādīšanās Jēkabam Kolo

Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē 1998. gada 12. septembrī Dievmāte viņam sacīja, ka turpmāk viņam būs tikai viena parādīšanās gadā katrā 25. decembrī. Tā notika arī šogad. Parādīšanās sākās 9:49 un ilga 6 minūtes. Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:

"Mīļie bērni! Šodien īpaši es aicinu jūs lūgties par mieru. Bez Dieva jūs nevarat gūt mieru un dzīvot mierā. Tādēļ, bērniņi, šodien, šinī žēlastības dienā, atveriet savas sirdis miera Karalim, lai Viņš dzimst jūsos un dod jums savu mieru, un jūs būsiet miera nesēji šinī nemiera pasaulē. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!"


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2009