Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2002 In Latvian

Vēstījums 2002. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Šinī laikā, kad jūs vēl atskatāties uz iepriekšējo gadu, es aicinu jūs, bērniņi, dziļi ielūkoties jūsu sirdī un izšķirties būt tuvāk Dievam un lūgšanai. Bērniņi, jūs vēl esat piesaistīti zemes lietām, bet maz garīgai dzīvei. Lai arī mans šodienas aicinājums būtu jums iedrošinājums izšķirties par Dievu un ikdienas atgriešanos. Jūs nevarēsit atgriezties, bērniņi, ja neatmetīsiet grēkus un neizšķirsities par Dieva un tuvākā mīlestību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/2002

Vēstījums 2002. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šinī žēlastības laikā es aicinu jūs kļūt Jēzus draugiem! Lūdzieties par mieru jūsu sirdīs un strādājiet pie savas personīgās atgriešanās! Bērniņi, tikai tā jūs spēsit kļūt Jēzus miera un mīlestības liecinieki pasaulē. Atverieties lūgšanai, lai lūgšana kļūtu jums vajadzība! Atgriezieties, bērniņi, un dariet tā, lai cik iespējams daudz dvēseļu varētu iepazīt Jēzu un Viņa mīlestību! Es esmu tuvu jums klāt un es svētīju jūs! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/2002


2002. gada 18. martā

Dievmātes gadskārtējā parādīšanās un vēstījums Mirjanai Soldo viņas dzimšanas dienā

"Mīļie bērni, kā Māte es jūs ļoti lūdzu, atveriet savu sirdi un sniedziet to man, un nebaidieties nekā! Es būšu ar jums un mācīšu jūs, kā likt Jēzu pirmajā vietā. Es mācīšu jūs mīlēt Viņu un piederēt Viņam pilnīgi. Saprotiet, mīļie bērni, ka bez mana Dēla nav pestīšanas! Jums jākļūst pārliecinātiem, ka Viņš ir jūsu sākums un jūsu gals. Tikai ar šo pārliecību jūs varat būt laimīgi un nopelnīt mūžīgo dzīvi. Kā jūsu Māte es jums to novēlu. Paldies, ka esat atsaukušies manam aicinājumam!"


Vēstījums 2002. gada 25. martā "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu būt vienotiem ar Jēzu lūgšanā. Atveriet Viņam savu sirdi un dāvājiet Viņam visu, kas tajā ir: priekus, bēdas un slimības. Lai šis jums būtu žēlastības laiks! Lūdzieties bērniņi un lai ik brīdis piederētu Jēzum! Es esmu ar jums un es aizbildinu par jums. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/2002

Vēstījums 2002. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Priecājieties ar mani kopā šinī pavasara laikā, kad visa daba mostas un jūsu sirdis ilgojas pēc pārmaiņām! Atverieties, bērniņi, un lūdzieties! Neaizmirstiet, ka es esmu ar jums un vēlos jūs visus aizvest pie sava Dēla, lai Viņš jūs apveltī ar sirsnīgu mīlestību uz Dievu un uz visu to, kas ir no Viņa. Atverieties lūgšanai un meklējiet pie Dieva savu siržu atgriešanos, bet visu pārējo Viņš redz un nodrošina! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/2002

Vēstījums 2002. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Šodien jūs aicinu likt lūgšanu pirmajā vietā jūsu dzīvē. Lūdzieties un lai jums, bērniņi, lūgšana būtu prieks! Es esmu ar jums un aizbilstu par jums visiem, bet jūs, bērniņi, esiet priecīgi manu vēstījumu nesēji! Lai jūsu dzīve ar mani būtu prieks! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/2002


Dievmātes gadskārtējais vēstījums Ivankai 2002. gada 25. jūnijā

Vizionāei Ivankai Ivankovičai-Elezai bija gaskārtējā Dievmātes parādīšanās 2002. gada 25. jūnijā. Saskaņā ar vizionāru teikto Vickai, Marijai un Ivanam ir ikdienas Parādīšanās, bet Mirjanai, Ivankai un Jakovam - Parādīšanās reizi gadā.

Pēdējā ikdienas Parādīšanās reizē 1985. gada 7. maijā Dievmāte uzticēja Ivankai pēdējo, desmito Noslēpumu un sacīja, ka turpmāk viņa to redzēs reizi gadā - Medžugorjes Parādīšanos gadadienā. Tā tas notika arī šogad. Parādīšanās ilga 6 minūtes. Tā notika Ivankas mājās viņas vīra un trīs bērnu klātbūtnē. Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:

"Mīļie bērni, nenogurstiet lūgties! Lūdzieties par mieru, mieru, mieru!"

Dievmāte atklāja Ivankai dažas jaunas detaļas par viņas dzīvi. Viņa deva mums savu Mātes svētību. Dievmāte bija priecīga.


Vēstījums 2002. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Šodien es lūdzos par jums un kopā ar jums, lai Svētais Gars palīdzētu un palielinātu jūsu ticību, lai jūs vairāk spētu pieņemt vēstījumus, ko es jums dodu šeit, šajā svētajā vietā. Bērniņi, saprotiet, ka šis ir žēlastības laiks katram no jums, un ar mani, bērniņi, jūs esat drošībā. Vēlos jūs visus vest uz svētuma ceļa. Dzīvojiet pēc maniem vēstījumiem un īstenojiet dzīvē katru vārdu, ko es jums dodu. Lai tie jums būtu dārgi, jo ir nākuši no Debesīm! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/2002

Vēstījums 2002. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Šodien es priecājos kopā ar jūsu svēto aizbildni un aicinu jūs būt atvērtiem Dieva gribai, lai jūsos un caur jums pieaugtu to cilvēku ticība, kurus jūs satiekat ikdienas dzīvē. Bērniņi, lūdzieties tik ilgi, līdz lūgšana kļūst jums prieks! Vēršieties pie saviem svētajiem aizbildņiem, lai palīdz viņi jums augt mīlestībā uz Dievu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/2002

Vēstījums 2002. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Arī šodien esmu ar jums kopā lūgšanā, lai Dievs dotu jums arvien stiprāku ticību. Bērniņi, jūsu ticība ir maza, un jūs pat neapzinaties, cik ļoti par spīti tam jūs neesat gatavi meklēt ticības dāvanu pie Dieva. Tādēļ arī es esmu ar jums, bērniņi, palīdzēt jums aptvert manus vēstījumus un likt tos dzīvē. Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties un tikai ticībā un caur lūgšanu jūsu dvēsele atradīs mieru un pasaule prieku būt kopā ar Dievu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/2002

Vēstījums 2002. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Arī šinī nemierīgajā laikā es aicinu jūs uz lūgšanu. Bērniņi, lūdzieties par mieru, lai pasaulē ikviens cilvēks izjustu mīlestību uz mieru! Vienīgi kad dvēsele rod mieru Dievā, tā jūtas piepildīta, un mīlestība sāk plūst uz pasauli. Un īpaši, bērniņi, jūs esat aicināti dzīvot un liecināt mieru, mieru jūsu sirdīs un ģimenēs, un caur jums miers sāks plūst arī pasaulē! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/2002

Vēstījums 2002. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Arī šodien aicinu jūs uz lūgšanu. Bērniņi, ticiet, ka ar visvienkāršāko lūgšanu var tikt darīti brīnumi! Caur savu lūgšanu jūs atverat savu sirdi Dievam, un Viņš dara brīnumus jūsu dzīvē. Skatoties uz augļiem, jūsu sirds pildās ar prieku un pateicību Dievam par visu, ko Viņš dara jūsu dzīvē, un caur jums arī citiem. Lūdzieties un ticiet, bērniņi; Dievs jums dod žēlastības, bet jūs tās neredzat. Lūdzieties un jūs tās redzēsit! Lai jūsu diena būtu piepildīta ar lūgšanu un pateicību par visu, ko jums Dievs dod. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/2002

Vēstījums 2002. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Arī šodien aicinu jūs atgriezties. Atveriet, bērniņi, caur svēto Grēksūdzi savas sirdis Dievam un sagatavojiet savu dvēseli, lai jūsu sirdī no jauna varētu piedzimt mazais Jēzus! Ļaujiet Viņam jūs pārveidot un vest uz miera un prieka ceļa! Bērniņi, izšķirieties par lūgšanu! Īpaši tagad, šinī žēlastības laikā, lai jūsu sirds ilgojas pēc lūgšanas! Es esmu jums tuvu un aizlūdzu par jums visiem Dieva priekšā. Paldies jums, ka esat atsaukušies manam aicinājumam!" 11/2002

Vēstījums 2002. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Šis ir lielu žēlastību laiks, bet arī lielu pārbaudījumu laiks tiem, kas vēlas iet pa miera ceļu. Tieši tādēļ, bērniņi, es atkal aicinu jūs lūgties, lūgties, lūgties nevis vārdiem, bet ar sirdi! Dzīvojiet manus vēstījumus un atgriezieties! Apzinieties šo dāvanu, ka Dievs ir atļāvis man būt ar jums kopā, īpaši šodien, kad manās rokās ir mazais Jēzus, Miera Karalis. Es vēlos jums dot mieru, un lai jūs to nestu savās sirdīs un dāvātu citiem, līdz pat Dieva miers sāks valdīt visā pasaulē! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/2002


Gadskārtējā atklāsme Jēkabam Kolo 2002. gada Ziemassvētkos

Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē Jēkabam Kolo, kas notika 1998. gada 12. septembrī, Dievmāte apsolīja, ka turpmāk viņam būs viena parādīšanās gadā 25. decembrī, Ziemassvētku dienā. Tā bija arī šogad. Dievmāte viņam parādījās 17.20 un bija kopā ar Jēkabu 7 minūtes.

Viņa deva sekojošu vēstījumu:

"Mīļie bērni! Šodien mīlestības un miera dienā ar Jēzu manās rokās es jūs aicinu uz lūgšanu par mieru! Bērniņi, bez Dieva un lūgšanas jūs nevarat iemantot mieru! Tālab, bērniņi, atveriet savu sirdi, lai Miera Karalis varētu piedzimt jūsu sirdī! Tikai šādi jūs varēsit liecināt un nest Dieva mieru šai nemierpilnajai pasaulei! Es esmu ar jums un svētīju jūs ar savu Mātes svētību!"


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005