Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2006 In Latvian

Vēstījums 2006. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu būt Evaņģelija nesējiem jūsu ģimenēs. Neaizmirstiet, bērniņi, lasīt Evaņģeliju! Nolieciet to redzamā vietā un lieciniet ar savu dzīvi, ka jūs ticat un dzīvojat Dieva Vārdu! Es esmu tuvu jums ar savu mīlestību un aizbildinu sava Dēla priekšā par katru no jums. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/2006

Vēstījums 2006 gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šinī žēlastību pilnajā Lielā gavēņa laikā aicinu jūs atvērt savas sirdis dāvanām, ko Dievs jums grib dot. Neesiet aizslēgti, bet gan ar lūgšanām, gan atteikšanos pasakiet "jā" Dievam, un Viņš jums dos pārpilnībā! Kā pavasarī zeme atveras sēklām un ražo simtkārtīgi, tā arī jums jūsu debesu Tēvs dos pārpilnībā. Es esmu ar jums un mīlu jūs, bērniņi, ar maigu mīlestību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/2006


2006. gada 18. martā - Dievmātes gadskārtējā parādīšanās un Vēstījums Mirjanas Soldo dzimšanas dienā

18.03.2006 - Vizionārei Mirjanai Dragičevičai-Soldo bija ikdienas parādīšanās no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim. Pēdējās ikdienas parādīšanās laikā Dievmāte viņai deva 10. Noslēpumu un teica, ka parādīsies viņai reizi gadā 18. martā (Mirjanas dzimšanas dienā). Tā tas arī visus šos gadus notika.

Šogad vairāk kā tūkstotis svētceļnieku bija sapulcējušies lūgties Rožukroni Cenacolo komūnā Medžugorjē. Parādīšanās ilga no 13:59 līdz 14:04 (Latvijā stundu vēlāk) un Dievmāte deva sekojošu Vēstījumu:

"Dārgie bērni! Šai gavēņa laikā es aicinu jūs uz iekšējo atteikšanos. Ceļš uz to ved jūs caur mīlestību, gavēni, lūgšanu un labiem darbiem. Tikai caur pilnīgu iekšējo atteikšanos jūs iepazīsiet Dieva mīlestību un šī laika, kurā dzīvojat, zīmes. Sāciet būt(esiet)šo zīmju liecinieki, runājiet par tām! Tikai tādā veidā es jūs varu vadīt. Pateicos, ka atsaucāties manam aicinājumam!"


Vēstījums 2006. gada 25. martā "Turieties, bērniņi! Es nolēmu jūs vest pa svētuma ceļu. Atsakieties no grēka un dodieties pestīšanas ceļā, ceļā, ko izvēlējās mans Dēls! Caur visām jūsu mokām un ciešanām Dievs jums atradīs prieka ceļu. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties! Mēs savā mīlestībā esam tuvu jums! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/2006

Vēstījums 2006. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Arī šodien jūs aicinu, lai jums būtu vairāk uzticības man un manam Dēlam. Viņš ir uzvarējis ar Savu nāvi un augšāmcelšanos un aicina, lai jūs caur mani būtu Viņa prieka daļa. Jūs neredzat Dievu, bērniņi, bet, ja lūgsieties, jutīsiet Viņa tuvumu. Es esmu ar jums un aizbildinu Dieva priekšā par katru no jums! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/2006

Vēstījums 2006. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu, lai jūs pielietotu praksē un dzīvotu pēc maniem vēstījumiem, ko es jums dodu. Izšķirieties par svētumu, bērniņi, un domājiet par debesīm! Tikai tā jūs iemantosiet mieru savās sirdīs, ko neviens nevarēs sagraut. Miers ir dāvana, ko Dievs jums dod lūgšanā. Bērniņi, meklējiet un strādājiet ar visiem spēkiem, lai miers uzvarētu jūsu sirdīs un pasaulē! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/2006

Vēstījums 2006. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Ar lielu prieku savā sirdī es pateicos jums par visām lūgšanām, ko šajās dienās jūs veltījāt manos nodomos! Ziniet, bērniņi, ka jūs to nenožēlosiet - ne jūs, ne jūsu bērni. Dievs jūs apveltīs ar lielām žēlastībām un jūs nopelnīsiet mūžīgo dzīvi. Es esmu tuvu jums un pateicos visiem, kuri šo gadu laikā ir pieņēmuši manus vēstījumus, ienesuši tos dzīvē un izšķīrušies par svētumu un mieru! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/2006

Vēstījums 2006. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Šinī laikā nedomājiet tikai par atpūtu savam ķermenim, bet, bērniņi, meklējiet laiku arī dvēselei! Lai klusumā uz jums runā Svētais Gars, un atļaujiet Viņam jūs atgriezt un mainīt! Es esmu ar jums un Dieva priekšā aizbildinu par katru no jums. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/2006

Vēstījums 2006. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Tikai lūgšanā jūs būsiet tuvu man un manam Dēlam un redzēsiet, cik īsa ir šī dzīve. Jūsu sirdīs piedzims vēlēšanās pēc debesīm. Prieks sāks valdīt jūsu sirdīs, un lūgšana sāks plūst kā upe. Jūsu vārdos būs vienīgi pateicība Dievam, ka Viņš jūs ir radījis, un vēlēšanās pēc svētuma kļūs jums īstenība. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/2006

Vēstījums 2006. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es esmu ar jums un es aicinu jūs visus uz pilnīgu atgriešanos! Izšķirieties par Dievu, bērniņi, un jūs atradīsiet Dievā to mieru, ko meklē jūsu sirdis! Sekojiet svēto dzīvju paraugam, un lai viņi jums būtu piemērs, bet es jūs iedvesmošu tik ilgi, cik vien Visuaugstais man atļaus būt ar jums. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/2006

Vēstījums 2006. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Šodien Kungs atļāva man atkal jums sacīt, ka jūs dzīvojat žēlastības laikā. Jūs neapzināties, bērniņi, ka Dievs jums dod lielu izdevību atgriezties un dzīvot mierā un mīlestībā! Jūs esat tik akli un pieķērušies zemes lietām, un domājat par zemes dzīvi! Dievs mani sūtīja, lai es jūs vadītu uz mūžīgo dzīvi! Es, bērniņi, neesmu nogurusi, lai gan redzu jūsu sirdis smagas un nogurušas pret visu, kas ir žēlastība un dāvana. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/2006

Vēstījums 2006. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Arī šodien jūs aicinu: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Bērniņi, kad jūs lūdzaties, jūs esat tuvu Dievam, un Viņš jums dod ilgas pēc mūžības. Šis ir laiks, kad jūs varat runāt vairāk par Dievu un darīt vairāk Dieva labā. Tāpēc, bērniņi, nepretojieties, bet atļaujiet Viņam jūs vadīt, jūs mainīt un ienākt jūsu dzīvē! Neaizmirstiet, ka jūs esat ceļinieki uz ceļa pretim mūžībai! Tāpēc, bērniņi, ļaujiet Dievam jūs vadīt kā gans vada savu ganāmpulku! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/2006

Vēstījums 2006. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es nesu jums jaundzimušo Jēzu savās rokās. Viņš, Kurš ir debesu un zemes Karalis, Viņš ir jūsu miers! Neviens jums, bērniņi, nespēj dot mieru, kā vien Viņš, Kurš ir miera Karalis! Tādēļ pielūdziet Viņu savās sirdīs, izvēlieties Viņu un jums būs prieks Viņā! Viņš jūs svētīs ar Savu miera svētību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/2006


2006. gada 25. decembrī. Dievmātes gadskārtējā parādīšanās Jēkabam Kolo

Pēdējās ikdienas parādīšanās laikā Jēkabam Kolo 1998. gada 12. septembrī Dievmāte teica, ka turpmāk viņam būs viena parādīšanās gadā 25. decembrī, Ziemassvētku dienā. Tā notika arī šogad. Parādīšanās sākās 15:23 pēc vietējā laika un ilga 6 minūtes. Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:

"Mīļie bērni! šodien ir liela prieka un miera diena. Priecājieties ar mani! Bērniņi, es jūs īpašā veidā aicinu uz svētumu jūsu ģimenēs! Es vēlos, bērniņi, lai katra jūsu ģimene būtu svēta un lai Dieva prieks un miers, ko jums Dievs šodien sūta īpašā veidā, valdītu un dzīvotu jūsu ģimenēs! Bērniņi, atveriet šodien savas sirdis, šinī žēlastības dienā, izšķirieties par Dievu un lieciet Viņu pirmajā vietā savā ģimenē! Es esmu jūsu Māte. Es jūs mīlu un dodu jums savu Mātes svētību!"


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/13/2007