Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2001 In Latvian

Vēstījums 2001. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs atjaunot lūgšanu un gavēni ar vēl lielāku entuziasmu, līdz lūgšana kļūs jums prieks. Bērniņi, tas, kurš lūdzas, nebaidās par nākotni un kas gavē, nebaidās no ļaunā. Un vēlreiz es jums atkārtoju: tikai ar lūgšanas un gavēņa palīdzību arī kari var tapt apturēti - jūsu neticības un baiļu par nākotni kari. Es esmu ar jums un es jūs mācu, bērniņi: jūsu miers un cerība ir Dievā! Tādēļ tuvojieties Dievam un lieciet Viņu pirmajā vietā savā dzīvē! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/2001

Vēstījums 2001. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks! Tādēļ lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, kamēr sapratīsiet Dieva mīlestību uz katru no jums! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/2001


2001. gada 18. martā

Dievmātes gadskārtējā parādīšanās Mirjanai Soldo un vēstījums:

"Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs uz mīlestību un žēlsirdību. Dodied viens otram mīlestību, kā jūsu Tēvs to dod jums! Esiet žēlsirdīgi (pauze) ar sirdi. Dariet labus darbus, neliekot tiem uz jums par ilgu gaidīt. Katra žēlsirdība, kas nāk no sirds, tuvina jūs manam Dēlam."

NB. Atklāsme ilga 5 minūtes no 9.45 līdz 9.50 (Latvijā stunda vēlāk). Dievmāte svētīja ikvienu un deva vēstījumu. Viņa bija apņēmīga un īsa savos vārdos.


Vēstījums 2001. gada 25. martā "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs atvērties lūgšanai! Bērniņi, jūs dzīvojat laikā, kad Dievs jums dod lielas žēlastības, bet jūs nemākat tās labi izmantot. Jūs esat norūpējušies par visu ko citu, bet par dvēseli un garīgo dzīvi vismazāk. Mostieties no savas dvēseles smagā un nemierīgā miega un stingri sakiet Dievam "Jā"! Izlemiet par atgriešanos un svētumu! Es esmu ar jums, bērniņi, un aicinu jūs uz dvēseles un visa, ko jūs darāt, pilnveidošanu! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/2001

Vēstījums 2001. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs lūgties! Bērniņi, lūgšana dara brīnumus. Kad jūs esat noguruši un slimi, un nezināt savai dzīvei jēgu, ņemiet Rožukroni un lūdzieties, lūdzieties, līdz lūgšana jums kļūst par priecīgu tikšanos ar savu Pestītāju! Es esmu ar jums un aizbildinu un lūdzu par jums, bērniņi! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/2001

Vēstījums 2001. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Šinī žēlastības laikā es aicinu jūs uz lūgšanu! Bērniņi, jūs daudz strādājat, bet bez Dieva svētības. Svētījiet un meklējiet Svētā Gara gudrību, kas jūs vadītu šajos laikos tā, lai jūs varētu saprast un dzīvot šī laika žēlastībā. Atgriežieties, bērniņi, un nometieties ceļos savas sirds klusumā! Lieciet Dievu visas savas pastāvēšanas centrā, lai tad jūs priekā varētu liecināt par to skaisto, ko Dievs nepārtraukti jums dzīvē dod! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/2001

Vēstījums 2001. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Es esmu ar jums, un es svētīju jūs visus ar savu Mātes svētību! Īpaši šodien, kad Dievs jums dod žēlastību pārpilnību, lūdzieties un meklējiet Dievu caur mani! Dievs jums dod lielas žēlastības, tādēļ, bērniņi, izlietojiet labi šo žēlastības laiku un nāciet tuvāk pie manas Sirds, lai es varētu jūs vest pie sava Dēla Jēzus! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/2001

Vēstījums 2001. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Šinī žēlastības laikā es jūs aicinu vēl vairāk tuvoties Dievam personīgajā lūgšanā. Izmantojiet labi atpūtas laiku un ļaujiet jūsu dvēselei un jūsu acīm atpūsties Dievā. Atrodiet mieru dabā, un jūs atklāsiet Dievu, Radītāju, Kuram varēsit pateikties par visiem radījumiem, un tad jūs atradīsiet prieku savā sirdī! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/2001

Vēstījums 2001. gada 25. augustā "Mīļie bēni! Šodien es aicinu jūs izlemt par svētumu. Lai jums, bērniņi, vienmēr jūsu domās un ikvienā situācijā svētums būtu pirmajā vietā, gan darbos, gan runā. Tādējādi jūs to arī izvedīsiet praksē, maz pamazām, soli pa solim lūgšana un apņemšanās uz svētumu ienāks jūsu ģimenē. Esiet patiesi pret sevi un nepiesienieties materiālām lietām, bet Dievam. Un neaizmirstiet, bērniņi, ka jūsu dzīve ir kā puķe tik pārejoša. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/2001

Vēstījums 2001. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Arī šodien aicinu jūs uz lūgšanu, īpaši tagad, kad sātans vēlas karu un naidu. No jauna es jūs aicinu, bērniņi, lūdzieties un gavējiet, lai Dievs jums varētu dot mieru! Lieciniet mieru katrai sirdij un esiet miera nesēji šinī nemierīgajā pasaulē! Es esmu ar jums un aizbildinu par katru no jums pie Dieva. Un jūs nebaidieties, jo tas, kas lūdzas, nebaidās no ļaunā un tam nav naida sirdī! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/2001

Vēstījums 2001. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni, arī šodien es aicinu jūs lūgties no visas sirds un mīlēt vienam otru! Bērniņi, jūs esat izraudzīti, lai liecinātu par mieru un prieku. Bet ja nav miera, lūdziet, un jūs to saņemsiet! Caur jums un jūsu lūgšanām, bērniņi, miers sāks plūst caur pasauli. Tāpēc, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, jo lūgšana dara brīnumus cilvēku sirdīs un pasaulē! Es esmu ar jums, un es pateicos Dievam par katru no jums, kurš ir nopietnībā pieņēmis un izdzīvo lūgšanu. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/2001

Vēstījums 2001. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Šinī žēlastības laikā es atkal jūs aicinu uz lūgšanu. Bērniņi, lūdzieties un gatavojiet savas sirdis Miera Karaļa atnākšanai, lai Viņš ar Savu svētību varētu dot mieru visai pasaulei! Nemiers sācis valdīt sirdīs un naids valda pasaulē. Tāpēc jūs, kas dzīvojat pēc maniem vēstījumiem, esiet gaisma un pastieptas rokas pret šo neticīgo pasauli, lai visi varētu iepazīt mīlestības Dievu! Neaizmirstiet bērniņi, es esmu ar jums un svētīju jūs visus! Paldies jums, ka esat atsaukušies manam aicinājumam!" 11/2001

Vēstījums 2001. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Es aicinu jūs šodien un iedrošinu lūgšanai par mieru. Īpaši šodien, nesot savās rokās jums jaundzimušo Jēzu, es jūs aicinu būt vienotiem ar Viņu lūgšanā un kļūt par zīmi šinī nemiera pasaulē. Bērniņi, iedrošiniet viens otru lūgšanai un mīlestībai! Lai jūsu ticība būtu citiem iedrošinājums ticēt un mīlēt vairāk! Es svētīju jūs visus un aicinu jūs būt tuvāk manai Sirdij un mazā Jēzus Sirdij! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/2001


Gadskārtējā atklāsme Jakovam Kolo 2001. gada Ziemassvētkos

"Mīļie bērni! Šodien, kad Jēzus atkal ir piedzimis jums, es īpašā veidā vēlos jūs aicināt uz atgriešanos. Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties par jūsu sirds atgriešanos, lai Jēzus varētu piedzimt jūsos pilnībā, varētu dzīvot pie jums un valdīt visu jūsu būtību. Paldies, ka esat atsaukušies manam aicinājumam!"


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005