Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2010 In Latvian

Vēstījums 2010. gada 25 janvārī "Mīļie bērni! Lai šis laiks būtu jums personīgās lūgšanas laiks, lai ticības sēkla varētu augt jūsu sirdīs un varētu izaugt par priecīgu liecību citiem! Es esmu ar jums un vēlos visus jūs iedvesmot: audziet un priecājieties Kungā, kurš jūs ir radījis! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/2010

Vēstījums 2010. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šinī žēlastības laikā, kad arī daba gatavojas dot visskaistākās krāsas gadā, es jūs aicinu, bērniņi, atveriet savas sirdis Dievam Radītājam, lai Viņš jūs pārveido un atlej jūs pēc Sava attēla, lai viss labais, kas ir aizmidzis jūsu sirdīs, atmostos jaunai dzīvei un ilgām pēc mūžības! Paldies Jums, ka atsaucāties manam aicinajumam!" 02/2010


Gadskārtējā parādīšanās Mirjanai 2010. gada 18. martā un Vēstījums

Vizionārei Mirjanai Dragičevičai-Soldo bija ikdienas redzējumi no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim. Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē Dievmāte viņai uzticēja desmito Noslēpumu un teica, ka turpmāk viņai parādīsies reizi gadā 18. martā viņas dzimšanas dienā. Tā tas notika visus šos gadus. Šogad vairāki tūkstoši svētceļnieku bija pulcējušies Rožukroņa lūgšanai pie "Zilā Krusta". Parādīšanās ilga no 13:50 līdz 13:54.

"Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs mīlēt ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli! Lūdziet pēc mīlestības dāvanas, jo, kad dvēsele mīl, viņa sauc pie sevis manu Dēlu! Mans Dēls neatstumj tos, kuri sauc Viņu, un kuri vēlas dzīvot saskaņā ar Viņu. Lūdzieties par tiem, kuri neaptver mīlestību, kuri nesaprot, ko nozīmē mīlēt! Lūdzieties, lai Dievs varētu būt viņu Tēvs, nevis tiesnesis! Mani bērni, esiet jūs mani apustuļi, esiet mana mīlestības upe! Man vajag jūs! Paldies!"


Vēstījums 2010. gada 25. martā "Mīļie bērni! Arī šodien es vēlos jūs visus aicināt būt stipriem lūgšanā un kad jums uzbrūk pārbaudījumi! Izdzīvojiet savu kristieša aicinājumu priekā un pazemībā un lieciniet visiem! Es esmu ar jums un nesu jūs visus sava Dēla Jēzus priekšā, un Viņš jums būs stiprums un atbalsts. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/2010

Vēstījums 2010. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Šinī laikā, kad jūs īpašā veidā lūdzaties un meklējat manu aizbildniecību, es jūs aicinu, bērniņi, lūdzieties, lai caur jūsu lūgšanām es varētu palīdzēt vēl vairāk sirdīm atvērties maniem vēstījumiem! Lūdzieties manos nodomos! Es esmu ar jums un es aizbildinu par katru no jums sava Dēla priekšā. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/2010

Vēstījums 2010. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Dievs jums ir devis žēlastību dzīvot un aizstāvēt visu labo, kas ir jūsos un ap jums, un iedvesmot citus būt labākiem un svētākiem; bet sātans arī neguļ un caur modernismu novirza jūs, un ved uz savu ceļu. Tādēļ, bērniņi, mīlestībā uz manu Bezvainīgo Sirdi mīliet Dievu pāri visam un izdzīvojiet Viņa baušļus! Tādā veidā jūsu dzīvei būs jēga un miers valdīs virs zemes. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/2010

Vēstījums 2010. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Ar prieku es jūs aicinu: dzīvojiet manus vēstījumus ar prieku; tikai tā, bērniņi, jūs varēsit būt tuvāk manam Dēlam. Es vēlos jūs vest tikai pie Viņa, un Viņā jūs atradīsiet īstu mieru un jūsu sirds prieku. Es svētīju jūs visus un mīlu ar neizmērojamu mīlestību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/2010

Vēstījums 2010. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Atkal es aicinu jūs sekot man ar prieku. Es vēlos visus jūs vest pie mana Dēla, jūsu Pestītāja. Jūs neesat pārliecināti, ka bez Viņa jums nav prieka un miera, ne nākotnes, ne mūžīgās dzīves. Tādēļ, bērniņi, labi izmantojiet šo laiku priecīgā lūgšanā un padevībā. Paldies Jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/2010

Vēstījums 2010. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Ar lielu prieku arī šodien vēlos jūs no jauna aicināt: lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Lai šis laiks būtu personīgās lūgšanas laiks jums! Atrodiet dienas laikā vietu, kur jūs varētu lūgties priecīgi un sakopoti! Es jūs visus mīlu un svētīju! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/2010

Vēstījums 2010. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Šodien es esmu ar jums un jūs visus svētīju ar savu Mātes miera svētību, un es mudinu jūs vēl vairāk dzīvot jūsu ticības dzīvi, jo jūs vēl esat vāji un neesat pazemīgi! Es mudinu jūs, bērniņi, mazāk runāt un vairāk strādāt pie jūsu personīgās atgriešanās, lai jūsu liecība nestu augļus! Un lai jūsu dzīve būtu nemitīga lūgšana! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/2010

Vēstījums 2010. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Lai šis jums būtu lūgšanu laiks! Es gribu, lai šis aicinājums jums, bērniņi, būtu aicinājums izšķirties sekot pa atgriešanās ceļu, tādēļ lūdzieties un meklējiet visu svēto aizbildniecību! Lai viņi jums būtu piemērs, stimuls un prieks ceļā uz mūžīgo dzīvi! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/2010

Vēstījums 2010. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Es lūkojos jūsu sirdīs un redzu nāvi bez cerības, nemieru un badu. Nav lūgšanas un uzticēšanās Dievam, tādēļ Visuaugstais ļauj man jums nest cerību un prieku. Atverieties! Atveriet savas sirdis Dieva žēlsirdībai, un Viņš jums dos visu, kas jums nepieciešams, un piepildīs jūsu sirdis ar mieru, jo Viņš ir miers un jūsu cerība. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/2010

Vēstījums 2010. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Šodien es un mans Dēls vēlamies jums dot prieka un miera pārpilnību, lai katrs no jums būtu priecīgs miera un prieka nesējs un liecinieks savās dzīves vietās. Bērniņi, esiet svētība un esiet miers! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/2010


2010. gada 25. decembrī. Dievmātes gadskārtējā parādīšanās Jēkabam Kolo

Pēdējā ikdienas vēstījumā 1998. gada 12. septembrī Dievmāte Jēkabam Kolo teica, ka turpmāk viņam būs viena parādīšanās gadā - Ziemassvētkos, 25. decembrī. Tā notika arī šogad. Parādīšanās sākās 14:25 un ilga 7 minūtes.

Jēkabs stāstīja, ka Dievmāte runājusi ar viņu par Noslēpumiem un beigās teikusi: "Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties!"


Last Modified 01/20/2011