Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2009 In Latvian

Vēstījums 2009. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs lūgties. Lai lūgšana jums būtu kā sēkliņa, ko jūs ieliksiet manā Sirdī, ko es tālāk došu manam Dēlam Jēzum par jums, par jūsu dvēseļu glābšanu! Es vēlētos, bērniņi, lai ikviens no jums iemīlētos mūžīgajā dzīvē, kas ir jūsu nākotne, un lai visas pasaules lietas būtu jums palīgs, kas vestu jūs tuvāk Dievam Radītājam. Es esmu ar jums tik ilgi tādēļ, ka esat uz nepareiza ceļa. Tikai ar manu palīdzību, bērniņi, jūs atvērsiet savas acis. Ir daudzi, kuri dzīvojot saskaņā ar maniem vēstījumiem, saprot, ka viņi ir uz svētuma ceļa pretim mūžībai. Paldies Jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/2009

Vēstījums 2009. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šajā atteikšanās, lūgšanas un grēku nožēlas laikā es atkal jūs aicinu: ejiet un izsūdziet savus grēkus, lai žēlastība atvērtu jūsu sirdis un ļaujiet, lai tā jūs izmaina! Atgriezieties, bērniņi, atverieties Dievam un Viņa plānam uz katru no jums! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/2009


Gadskārtējā parādīšanās Mirjanai 2009. gada 18. martā un Vēstījums

Vizionārei Mirjanai Dragičevičai-Soldo bija ikdienas redzējumi no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim. Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē Dievmāte viņai uzticēja desmito Noslēpumu un teica, ka turpmāk viņai parādīsies reizi gadā 18. martā viņas dzimšanas dienā. Tā tas notika visus šos gadus. Šogad vairāki tūkstoši svētceļnieku bija pulcējušies Rožukroņa lūgšanai pie "Zilā Krusta". Parādīšanās ilga no 13:52 līdz 13:58.

"Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu ieskatīties savās sirdīs godīgi un ilgi! Ko jūs tajās redzat? Kur tajās ir mans Dēls un vēlēšanās sekot man pie Viņa? Mani bērni, lai šis atteikšanās laiks ir laiks, kad jūs sev jautāsiet: 'Ko īpašu no manis grib mans Dievs? Ko man darīt?' Lūdzieties, gavējiet un saņemiet žēlastību pilnu sirdi! Neaizmirstiet savus ganus! Lūdzieties, lai viņi nepazustu, bet paliktu manā Dēlā, lai būtu labi sava ganāmpulka gani!"

Dievmāte skatījās uz visiem klātesošajiem un piebilda: "Es atkal jums saku - ja jūs zinātu, kā es jūs mīlu, jūs no laimes raudātu! Paldies!"


Vēstījums 2009. gada 25. martā "Mīļie bērni! Šinī pavasara laikā, kad viss mostas no ziemas miega, modiniet arī savas dvēseles ar lūgšanu, lai jūs būtu gatavi saņemt augšāmcēlušamies Jēzus gaismu! Lai Viņš jūs, bērniņi, tuvina Savai Sirdij, lai jūs kļūtu atvērti mūžīgajai dzīvei! Es lūdzos par jums un aizbildinu Visuaugstā priekšā par jūsu patiesu atgriešanos! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/2009

Vēstījums 2009. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Šodien es jūs visus aicinu lūgties par mieru un liecināt par to savās ģimenēs, lai miers kļūtu par vislielāko dārgumu šajā nemiera pasaulē. Es esmu jūsu Miera Karaliene un jūsu Māte. Vēlos jūs vest pa miera, kas nāk vienīgi no Dieva, ceļu. Tādēļ lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/2009

Vēstījums 2009. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Šajā laikā es visus jūs aicinu lūgties par Svētā Gara atnākšanu pār ikvienu kristītu radību, lai Svētais Gars jūs visus atjaunotu un izvestu uz jūsu ticības apliecināšanas ceļa - jūs un visus tos, kuri ir tālu no Dieva un Viņa mīlestības! Es esmu ar jums un aizbildinu par jums Visuaugstā priekšā! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/2009

Vēstījums 2009. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Priecājieties kopā ar mani, priecīgi atgriezieties un pateicieties Dievam par manu klātbūtni starp jums! Lūdzieties, lai Jūsu sirdīs Dievs būtu jūsu dzīves centrā, un ar savu dzīvi lieciniet, bērniņi, lai katra radība varētu sajust Dieva mīlestību! Esiet manas izstieptās rokas katrai radībai, lai to pievilktu tuvāk mīlestības Dievam! Es jūs svētīju ar savu Mātes svētību! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinajumam!" 06/2009

Vēstījums 2009. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Lai šis laiks būtu jums lūgšanu laiks! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/2009

Vēstījums 2009. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Šodien es no jauna aicinu jūs uz atgriešanos. Bērniņi, jūs neesat pietiekoši svēti un neizstarojiet svētumu citiem, tādēļ lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties un strādājiet pie savas personīgās atgriešanās, lai jūs citiem varētu būt par Dieva mīlestības zīmi! Es esmu ar jums un vedu jūs pretim mūžībai, pēc kā būtu jāilgojas katrai sirdij. Paldies Jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/2009

Vēstījums 2009. gada 25. septembrī "Mīļie bērni, ar prieku neatlaidīgi strādājiet pie savas atgriešanās! Uzticiet visus savus priekus un bēdas manai Bezvainīgajai Sirdij, lai es jūs varētu vadīt pie sava Vismīļā Dēla, lai jūs varētu rast prieku Viņa Sirdī! Es esmu ar jums, lai jūs pamācītu un vadītu uz mūžību! Paldies Jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/2009

Vēstījums 2009. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Arī šodien es nesu jums savu svētību un aicinu jūs augt šinī ceļā, ko Dievs caur mani ir sācis jūsu pestīšanai. Lūdzieties, gavējiet un priecīgi lieciniet par savu ticību, bērniņi, un lai jūsu sirdis vienmēr būtu pildītas ar lūgšanu! Paldies Jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/2009

Vēstījums 2009. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Šinī žēlastības laikā es jūs visus aicinu atjaunot lūgšanu jūsu ģimenēs. Ar prieku gatavojiet sevi Jēzus atnākšanai! Bērniņi, lai jūsu sirdis būtu tīras un patīkamas, lai mīlestība un siltums varētu plūst caur jums katrā sirdī, kura ir tālu no Viņa mīlestības! Bērniņi, esiet manas izstieptās rokas, mīlestības rokas pret visiem tiem, kuri ir pazuduši, kuriem vairs nav ticība un cerība! Paldies Jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/2009

Vēstījums 2009. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Šinī priecīgajā dienā es visus jūs stādu sava Dēla, Miera Karaļa, priekšā, lai Viņš varētu dot jums Savu mieru un svētību. Bērniņi, mīlestībā dalieties ar šo mieru un svētību ar citiem! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/2009


2009. gada 25. decembrī. Dievmātes gadskārtējā parādīšanās Jēkabam Kolo

Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē 1998. gada 12. septembrī Dievmāte viņam sacīja, ka turpmāk viņam būs tikai viena parādīšanās gadā katrā 25. decembrī. Tā notika arī šogad. Parādīšanās sākās 14:35 un ilga 12 minūtes. Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:

"Mīļie bērni! Visu šo laiku, kamēr Dievs īpašā veidā atļauj man būt ar jums, es vēlos uzvest jūs uz ceļa, kas ved pie Jēzus un jūsu pestīšanas. Mani bērniņi, jūs varat atrast pestīšanu tikai Dievā, un tādēļ, īpaši šinī žēlastības dienā ar mazo Jēzu manās rokās, es aicinu jūs atļaut Jēzum piedzimt jūsu sirdīs! Tika ar Jēzu savā sirdī, jūs uzkļūsiet uz pestīšanas un mūžīgās dzīvas ceļa. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!"


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/09/2010