Our Lady Of Medjugorje

Messages From 1992 In Latvian

Vēstījums 1992. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu atjaunot lūgšanu ģimenēs: tā katra ģimene kļūs par prieku manam Dēlam Jēzum. Tāpēc, mīļie bērni, lūdzieties un meklējiet vairāk laika Jēzum, tad jūs visu varēsiet saprast un atzīt arī smagākās slimības un krustus. Es esmu ar jums un vēlos jūs uzņemt savā Sirdī un jūs pasargāt, bet jūs vēl šaubaties. Tādēļ, mīļie bērni, es meklēju, lai jūs lūgtos un lai caur savu lūgšanu atļautu man jums palīdzēt. Lūdzieties, mani mīļie bērniņi, lai lūgšana jums kļūst par dienišķo maizi! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/1992

Vēstījums 1992. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu, lai jūs caur lūgšanu vēl vairāk sevi tuvinātu Dievam. Tikai tā es varēšu jums palīdzēt un jūs aizsargāt no katra sātaniska uzbrukuma. Es esmu ar jums un aizbilstu par jums pie Dieva, lai Viņš jūs aizsargātu. Taču man par to ir nepieciešamas jūsu lūgšanas un jūsu "jā". Jūs viegli pazaudējat sevi materiālajās un cilvēciskajās lietās un aizmirstat, ka Dievs ir jūsu augstākais Draugs. Tāpēc, mani mīļie bērniņi, tuviniet sevi Dievam, lai Viņš jūs aizsargā un lai Viņš jūs no visa ļauna pasargā. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/1992

Vēstījums 1992. gada 25. martā "Mīļie bērni! Šodien kā vēl nekad es jūs aicinu, lai jūs dzīvotu pēc maniem vēstījumiem un lai jūs tos savā dzīvē piepildītu. Es esmu atnākusi jums palīdzēt un tāpēc es jūs aicinu pārveidot savu dzīvi, jo jūs esiet iegriezušies nožēlojamā ceļā, samaitāšanas ceļā. Kad es jums saku: Atgriezieties! Lūdzieties! Gavējiet! Izlīgstiet! - jūs šos vēstījumus uzņemat virspusēji. Jums ir jāsāk pēc tiem dzīvot, bet jūs tos atmetat, jo tas ir jums par grūtu. Nē, mīļie bērni! Ja kaut kas ir labs, tad jums ir jāpaliek labajā un nevajag domāt: Dievs mani neredz, mani nedzird, man nepalīdz! Lūk, tā jūs savu nožēlojamo interešu dēļ attālinaties no Dieva un no manis. Es gribu caur jums radīt miera, mīlestības un labā oāzi. Dievs grib, lai jūs ar savu mīlestību un ar Viņa palīdzību veiktu brīnumu un dotu citiem paraugu. Tāpēc es jums saku sekojošo: sātans spēlējas ar jums un ar jūsu dvēselēm, un es jums nevaru palīdzēt, jo jūs esat tālu prom no manas Sirds. Tādēļ lūdzieties un pēc maniem Vēstījumiem dzīvojiet! Tad jūs redzēsiet savā ikdienas dzīvē Dieva Mīlestības brīnumu. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/1992

Vēstījums 1992. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu lūgties. Tikai ar lūgšanu un gavēni varēs apturēt karu. Tādēļ, mani mīļie bērniņi, lūdzieties un ar savu dzīvi aplieciniet, ka jūs esat ar mani un piederat man, jo sātans šajās drūmajās dienās grib pavedināt pēc iespējas vairāk dvēseles. Tāpēc es jūs aicinu, lai jūs izlemtu būt Dieva pusē! Tad Viņš jūs sargās un rādīs, kas jums darāms un kāds ceļš jums ejams. Es visus aicinu man teikt "jā" vārdu un atjaunot savu veltīšanos manam Dēlam Jēzum, Viņa Sirdij un man, lai Mēs jūsu labā vēl intensīvāk varētu darboties kā miera ieroči šajā nemierīgajā pasaulē. Medžugorje ir zīme jums visiem un uzaicinājums, lai jūs lūgtos un lai jūs iedzīvinātu šīs žēlastības, ko jums dod Dievs. Tādēļ, mīļie bērni, uzņemiet nopietni uzaicinājumu lūgties. Es esmu ar jums un jūsu bēdas ir arī manas bēdas. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/1992

Vēstījums 1992. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu no jauna lūgties, lai jūs lūgšanā vēl vairāk tuvotos Dievam. Es esmu ar jums un vēlos jūs visus vest uz svētuma ceļa, ko jums dod Jēzus. No dienas dienā es arvien vairāk jums tuvojos, lai gan jūs to neapzināties un negribat atzīt, ka tikai lūgšanā jūs esat ar mani smalkām saitēm sieti. Kad jūs iekļūstat pārbaudījumos un jums ir problēmas, tad sakāt: Ak Dievs, ak Māte, kur jūs esat? Un es tikai gaidu, lai jūs man dotu savu "jā" vārdu, lai es to nodotu tālāk Jēzum un lai es jūs apdāvinātu ar savu žēlastību. Tāpēc vēlreiz uzņemiet manu uzaicinājumu un atsākiet no jauna lūgties, līdz lūgšana jums kļūs par prieku. Tad jūs atklāsiet, ka Dievs jūsu ikdienišķajā dzīvē ir visspēcīgs. Es esmu ar jums un gaidu uz jums. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/1992


1992. gada 24. jūnijā

Vēstījums, kas dots kalnā caur Ivana vadīto lūgšanu grupu

"Slavēts Jēzus! Es jums nesu mieru. Nesiet jūs mieru citiem! Jūs esiet tie, kas pasaulei atnesīs mieru."


Vēstījums 1992. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Šodien es esmu laimīga, kaut gan manā Sirdī ir vēl kādas skumjas par ikkatru vienādi, kas šo ceļu ir iesācis un pēc tam to atstājis. Manas klātbūtnes šeit pamats ir jūs vest uz jaunu ceļu, kas ir pestīšanas ceļš. Tādēļ es jūs ik dienas aicinu uz atgriešanos. Bet, ja jūs nelūdzaties, tad nevarat teikt, ka esat jau atgriezušies. Es lūdzos par jums un aizbilstu Dievam par mieru: vispirms par mieru jūsu sirdīs un pēc tam par ārējo mieru, lai Dievs ir jūsu Miers. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" (Dievmāte svētīja visus klātesošos.) 06/1992


1992. gada 25. jūnijā

Gadskārtējās parādīšanās Ivankai Dievmātes atnākšanas Gadadienā apraksts

Dievmāte ļoti lūdza mūs lūgties un gavēt. Tas ir vienīgais ierocis pret sātanu. Sātans grib sagraut visu labo mūsos. Caur lūgšanu un gavēni mēs varam uzvarēt ļauno un pretoties visiem kārdinājumiem. Dievmāte bija tērpusies zeltā. Ivanka pacēla savas rokas parādīšanās laikā un vēlāk paskaidroja, ka viņa ir pieskārusies Dievmātes rokām.


Vēstījums 1992. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu uz lūgšanu, un tikai uz prieka lūgšanu, lai neviens no jums šajās bēdīgajās dienās nepiedzīvotu skumjas lūgšanā, bet gan priecīgo sastapšanos ar Dievu, savu Radītāju. Lūdzieties, bērniņi, lai jūs būtu man tuvāki un varētu lūgšanā piedzīvot to, ko es no jums vēlos. Es esmu ar jums un katru dienu jūs svētu ar savu Mātes svētību, lai Dievs jūs visus apdāvinātu ikdienas dzīvei ar žēlastības pilnību. Pateicieties Dievam par dāvanu, ka es varu būt kopā ar jums. Es jums saku: tā ir liela dāvana! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/1992

Vēstījums 1992. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Šodien es jums gribu teikt, ka es jūs mīlu. Es jūs mīlu ar savu Mātes mīlestību un jūs aicinu, lai jūs man atvērtos pilnīgi, ka es caur katru no jums varētu atgriezt un glābt pasauli, kurā ir daudz grēku un daudz no tā, kas nav labs. Tādēļ, mani mīļie bērniņi, atverieties man pilnīgi, lai es jūs vairāk varētu vadīt pie šīs brīnišķīgās Dieva, Radītāja Mīlestības, kas jums atklājas ik dienu. Es esmu ar jums un vēlos jums atklāt un rādīt Dievu, Kurš jūs mīl. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/1992

Vēstījums 1992. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es jums gribu teikt: es esmu ar jums arī šajās bezmiera dienās, kad sātans grib izpostīt visu, ko es un mans Dēls Jēzus esam izveidojuši. It īpaši viņš grib izpostīt jūsu dvēseles un vest jūs pēc iespējas tālāk no kristīgās dzīves kā arī no baušļiem, pēc kuriem jūs aicina dzīvot Baznīca. Sātans grib izpostīt visu to, kas jūsos un ap jums ir svēts. Tādēļ, bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties lai jūs varētu aptvert visu, ko Dievs jums dod ar manu atnākšanu. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/1992

Vēstījums 1992. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Es jūs aicinu lūgties tagad, kad sātans ir spēcīgs un grib sagrābt pēc iespējas vairāk dvēseles. Lūdzieties, mīļie bērni, un esiet man paļāvīgāki, jo es esmu šeit, lai jums palīdzētu un vadītu jūs pa jaunu ceļu uz jaunu dzīvi. Tādēļ, mīļie bērniņi, klausieties un dzīvojiet pēc tā, ko es jums saku, jo tas jums ir svarīgi: kad es vairs pie jums nebūšu, lai jūs atcerētos manus vārdus un visu to, ko es jums vienmēr atkārtoju. Es jūs aicinu, lai jūs no pašiem pamatiem iesāktu izmainīt jūsu dzīves un lai jūs izlemtu atgriezties. Ne ar vārdiem, bet ar dzīvi. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/1992

Vēstījums 1992. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Šodien kā vēl nekad es jūs aicinu lūgties! Jūsu dzīvei ir jākļūst pilnīgi par lūgšanu. Jūs nevarēsiet lūgties bez mīlestības, tāpēc es jūs aicinu visam pāri mīlēt Dievu, jūsu dzīves Radītāju, un tad jūs arī pazīsiet un mīlēsiet Dievu visā tāpat kā Viņš jūs mīl. Mīļie bērni, tā ir žēlastība, ka es esmu ar jums. Tāpēc pieņemiet manus vēstījumus un dzīvojiet pēc tiem jūsu pašu labumam. Es jūs mīlu un tāpēc esmu ar jums, lai jūs mācītu un vestu uz jaunu atsacīšanās un atgriešanās dzīvi. Tikai tā jums var atklāties Dievs un viss, kas pašlaik jums ir tāls. Tādēļ lūdzieties, bērniņi. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/1992

Vēstījums 1992. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Šodien es vēlos jūs visus pārsegt ar savu sargājošo apmetni un jūs aizsargāt no visiem sātana uzbrukumiem. Šodien ir miera diena, bet visā pasaulē ir daudz nemiera, tādēļ es jūs aicinu, lai jūs visi, ar mani lūdzoties, izveidotu jaunu miera pasauli. Bez jums es to nevaru veikt, tādēļ es jūs visus aicinu savā Mātes mīlestībā, un pārējo darīs Dievs! Tādēļ atverieties Dieva Plāniem un Viņa Nodomiem, lai jūs varētu sadarboties ar Viņu mieram un labajam. Un neaizmirstiet, ka jūsu dzīve nepieder jums, bet gan ir dāvana, ar kuru jums jāiepriecina citus un jāved uz mūžīgo dzīvi. Mīļie bērni, mana mazā Jēzus maigumam jāpavada jūs vienmēr. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/1992

BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005