Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2017 In Latvian

Vēstījums 2017. gada 2. janvārī "Mīļie bērni! Mans Dēls bija mīlestības un gaismas avots, kad Viņš uz Zemes runāja uz visu tautu cilvēkiem. Mani apustuļi, sekojiet Viņa gaismai! Tas nav viegli. Jums ir jābūt maziem. Jums jāpadara sevi par mazākiem nekā citi, lai ar ticības palīdzību tiktu piepildīti ar Viņa mīlestību. Neviens cilvēks uz Zemes nevar piedzīvot brīnumainu pieredzi bez ticības. Es esmu ar jums. Es daru jums sevi zināmu caur šīm atnākšanām; caur šiem vārdiem, es vēlos liecināt jums par manu mīlestību un mātišķo gādību. Mani bērni, netērējiet laiku, uzdodot jautājumus, uz kuriem nekad nesaņemat atbildi. Jūsu Zemes ceļojuma beigās Debesu Tēvs to jums dos. Vienmēr ziniet, ka Dievs visu zina, Dievs redz, Dievs mīl. Mans vismīļais Dēls izgaismo dzīves, kliedē tumsu, un mana Mātišķā mīlestība, kura mani nes pie jums, ir neizsakāma, mistiska, bet reāla. Es izsaku savas izjūtas pret jums: mīlestība, sapratne un mātišķa labsirdība. No jums, mani apustuļi, es gaidu lūgšanu rozes, kam jābūt mīlestības darbiem. Manai Mātes Sirdij tās ir dārgākās lūgšanas. Es nesīšu tās sava Dēla priekšā, Kurš ir dzimis par jums. Viņš skatās uz jums un dzird jūs. Mēs vienmēr esam tuvu jums. Tā ir mīlestība, kas sauc, apvieno, atgriež, iedrošina un piepilda. Tādēļ, mani apustuļi, vienmēr mīliet viens otru un pāri par visu mīliet manu Dēlu! Tas ir vienīgais ceļš uz pestīšanu, uz mūžīgo dzīvi. Tā ir mana mīļākā lūgšana, kas piepilda manu sirdi ar visskaistāko rožu smaržu. Lūdzieties, vienmēr lūdzieties par jūsu ganiem, lai viņiem būtu spēks būt mana Dēla Gaismai! Es pateicos jums!" 01/02/2017

Vēstījums 2017. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Šodien es aicinu jūs lūgties par mieru. Par mieru cilvēku sirdīs, par mieru ģimenēs un par mieru pasaulē. Sātans ir stiprs un grib jūs visus pavērst pret Dievu un atgriezt jūs pie visa, kas ir cilvēcīgs, un sirdīs sagraut visas jūtas pret Dievu un Dieva lietām. Jūs, bērniņi, lūdzieties un cīnieties pret materiālismu, modernismu un egoismu, ko jums piedāvā pasaule. Bērniņi, jūs izlemiet par svētumu un es ar manu Dēlu Jēzu, aizbildināšu par jums. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/25/2017

Vēstījums 2017. gada 2. februārī "Mīļie bērni, jūs, kuri tiecaties katru savas dzīves dienu veltīt manam Dēlam, jūs, kas cenšaties dzīvot ar Viņu, jūs, kas lūdzaties un nesat upurus, - jūs esat cerība šajā nemiera pasaulē. Jūs esat mana Dēla gaismas stari, dzīvs evaņģelijs un mani mīļie mīlestības apustuļi. Mans Dēls ir ar jums. Viņš ir ar tiem, kuri domā par Viņu, kuri lūdzas. Bet tajā pašā laikā Viņš pacietīgi gaida uz tiem, kuri Viņu nezina. Tādēļ jūs, mani mīlestības apustuļi, lūdzieties ar sirdi, un ar darbiem rādiet mana Dēla mīlestību! Tā ir jūsu vienīgā cerība un tas ir arī vienīgais ceļš uz mūžīgo dzīvi! Es kā māte esmu te ar jums. Jūsu lūgšanas, ko jūs raidāt man, ir visskaistākās mīlestības rozes, veltītas man. Es nevaru nebūt tur, kur jūtu rožu smaržu. Ir cerība! Es pateicos jums!" 02/02/2017

Vēstījums 2017. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu dziļi izdzīvot savu ticību un lūgt Visuaugstāko to stiprināt, lai vēji un vētras to nesalauž. Lai jūsu ticības saknes būtu lūgšana un cerība uz mūžīgo dzīvi! Jau tagad, bērniņi, strādājiet pie sevis šinī žēlastības laikā, kad Dievs jums dod žēlastību caur atteikšanos un aicinājumu atgriezties būt tīras un noturīgas ticības un cerības cilvēkiem! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/25/2017

Vēstījums 2017. gada 2. martā "Mīļie bērni, ar mātes mīlestību nāku palīdzēt, lai jums būtu vairāk mīlestības, un tas nozīmē - vairāk ticības. Es nāku palīdzēt jums izdzīvot mīlestībā mana Dēla vārdus, lai pasaule kļūtu savādāka. Tādēļ, mani mīlestības apustuļi, es pulcinu jūs ap sevi. Skatieties uz mani ar sirdi, runājiet ar mani kā ar māti par savām sāpēm, ciešanām un saviem priekiem. Aiciniet mani lūgt savu Dēlu par jums! Mans Dēls ir žēlsirdīgs un taisnīgs. Mana Mātes Sirds vēlētos, lai arī jūs būtu tādi. Mana Mātes Sirds vēlētos, lai jūs, manas mīlestības apustuļi, uz visiem tiem, kas jums apkārt, ar saviem darbiem runātu par manu Dēlu un mani, lai pasaule būtu savādāka, lai viekāršība un tīrība atgrieztos, lai ticība un cerība atgrieztos. Tādēļ, mani bērni, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties ar sirdi, lūdzieties ar mīlestību, lūdzieties ar labiem darbiem! Lūdzieties, lai ikviens iepazītu manu Dēlu, un tā mainītos pasaule, un pasaule tiktu glābta! Ar mīlestību izdzīvojiet mana Dēla vārdus! Netiesājiet, labāk mīliet viens otru, lai mana Sirds varētu triumfēt! Es pateicos!" 03/02/2017


Gadskārtējā parādīšanās Mirjanai Dragičevičai-Soldo 2017. gada 18. martā

Vizionārei Mirjanai Dragičeviča-Soldo bija ikdienas parādīšanās no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim. Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē Dievmāte, uzticot viņai desmito noslēpumu, teica, ka viņai būs parādīšanās reizi gadā vaiņas dzimšanas dienā 18. martā. Tā tas notika visus šos gadus. Šoreiz parādīšanās notika, ļaudīm lūdzoties Rožukroni. Tā ilga no 13:44 līdz 13:48.

"Mīļie bērni! Mana Mātes vēlēšanās ir, lai jūsu sirdis būtu piepildītas ar mieru un jūsu dvēseles būtu tik tīras, ka jūs mana Dēla klātbūtnes laikā varētu redzēt Viņa seju. Tādēļ ka, mani bērni, kā Māte es zinu, ka jūs slāpstat pēc mierinājuma, cerības un aizsardzības. Jūs, mani bērni, apzinīgi un neapzinīgi meklējat manu Dēlu. Es arī, dzīvojot zemes dzīvi, priecājos, cietu un pacietīgi panesu sāpes, līdz mans Dēls visā savā godībā tās noņēma. Un tādēļ es saku savam Dēlam: vienmēr palīdzi viņiem! Jūs, mani bērni, ar īstu mīlestību apgaismojiet savtīguma tumsu, kas arvien vairāk apņem manus bērnus! Esiet augstsirdīgi! Lai gan jūsu rokas, gan sirdis vienmēr būtu atvērtas! Nebaidieties! Atdodiet sevi manam Dēlam ar uzticību un cerību! Lūkojoties uz Viņu, dzīvojiet dzīvi ar mīlestību! Mīlēt nozīmē atdot sevi, paciest un nekad netiesāt. Mīlēt nozīmē dzīvot mana Dēla vārdus. Mani bērni, kā Māte es jums saku: tikai patiesa mīlestība ved uz mūžīgo dzīvi. Es pateicos!" 03/18/2017


Vēstījums 2017. gada 25. martā "Mīļie bērni! Šinī žēlastības laikā es aicinu jūs visus atvērt savas sirdis Dieva žēlsirdībai un uzsākt jaunu lūgšanas, gandarīšanas un izšķiršanās par svētumu dzīvi. Šis pavasara laiks mudina jūsu domas un sirdis uz jaunu dzīvi, uz atjaunotni. Tādēļ, bērniņi, es esmu ar jums palīdzēt jums ar noteiktību teikt "jā" Dievam un Dieva baušļiem. Jūs neesat vieni - es esmu ar jums caur žēlastību, ko Visaugstais man dod jūsu un jūsu pēcnācēju labā. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/25/2017

Vēstījums 2017. gada 2. aprīlī "Mīļie bērni, manas mīlestības apustuļi, tas ir atkarīgs no jums - izplatīt mana Dēla mīlestību visiem tiem, kuri to nav iepazinuši. Jūs, mazie gaismeklīši pasaulē, esat tie, kuriem es ar Mātes mīlestību mācu spīdēt skaidri, pilnā mirdzumā. Lūgšana jums palīdzēs, jo lūgšana jūs izglābj, lūgšana izglābj pasauli. Tādēļ, mani bērni, lūdzieties ar vārdiem, jūtām, žēlsirdīgu mīlestību un upuri! Mans Dēls jums ir parādījis ceļu - Viņš, kurš iemiesojās un mani izveidoja par pirmo kausiņu, Viņš ar savu cēlo upuri parādīja, kā jums ir jāmīl. Tādēļ, mani bērni, nebaidieties runāt patiesību! Nebaidieties mainīt sevi un pasauli, izplatot mīlestību, darot visu, lai mans Dēls tiktu iepazīts un mīlēts, mīlot citus Viņā. Kā Māte es vienmēr esmu ar jums. Es lūdzu savu Dēlu jums palīdzēt, lai mīlestība valdītu jūsu dzīvē - mīlestība, kas dzīvo, mīlestība, kas piesaista, mīlestība, kas dod dzīvību. Es mācu jums šādu mīlestību - tīru mīlestību. Tas ir atkarīgs no jums, mani apustuļi, kā jūs to atpazīsiet, izdzīvosiet un izplatīsiet. Lūdzieties ar jūtām par jūsu ganiem, lai viņi varētu liecināt par manu Dēlu ar mīlestību! Es pateicos!" 04/02/2017

"Mīļie bērni! Mīliet, lūdzieties un lieciniet manu klātbūtni visiem tiem, kuri ir tālu! Ar savu liecību un piemēru jūs varat pievilkt tuvāk sirdis, kuras ir tālu no Dieva un Viņa žēlastības. Es esmu ar jums un es aizbildinu par katru no jums, lai jūs varētu liecināt ar mīlestību un noteiktību un iedrošināt visus, kuri ir tālu no manas Bezvainīgās Sirds. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/25/2017

Vēstījums 2017. gada 2. maijā "Mīļie bērni, aicinu jūs lūgties, nemeklēt cita upuri, bet piedāvāt savu upuri - upurēties. Aicinu jūs atklāt patiesību un žēlsirdīgu mīlestību. Es lūdzu savu Dēlu par jums, par jūsu ticību, kas arvien vairāk mazinās jūsu sirdīs. Lūdzos, lai Viņš jums palīdzētu ar dievišķo garu, kā arī es vēlos jums palīdzēt ar savu mātišķo garu. Mani bērni, jums jābūt labākiem! Vienīgi tie, kuri ir tīri, pazemīgi un pilni mīlestības, uztur pasauli - izglābj sevi un pasauli. Mani bērni, mans Dēls ir pasaules sirds. Viņš ir jāmīl un jālūdz, nevis vienmēr no jauna jānodod. Tādēļ jūs, manas mīlestības apustuļi, izplatiet ticību cilvēku sirdīs ar savu piemēru, savu lūgšanu un žēlsirdīgu mīlestību. Esmu ar jums, es jums palīdzēšu. Lūdzieties par saviem ganiem, lai viņiem būtu arvien vairāk gaismas, lai apgaismotu visus tos, kuri dzīvo tumsā. Es pateicos!" 05/02/2017

Vēstījums 2017. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Visuagstais ir atļāvis man atkal jūs aicināt uz atgriešanos. Bērniņi, atveriet savas sirdis žēlastībai, uz ko jūs visi esat aicināti. Esiet miera un mīlestības liecinieki šinī nemiera pasaulē! Lūdzieties, lai caur lūgšanu jūs varētu ilgoties pēc Debesīm un Debesu lietām, un jūsu sirdis visu redzētu savādāk! Jūs neesat vieni: es esmu ar jums un es aizbildinu sava Dēla Jēzus priekšā par jums. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/25/2017

Vēstījums 2017. gada 2. jūnijā "Mīļie bērni! Tāpat kā citviet, kur esmu pie jums nākusi, arī šeit es aicinu jūs uz lūgšanu. Lūdzieties par tiem, kuri nepazīst manu Dēlu, par tiem, kuri nav iepazinuši Dieva mīlestību, pret grēku, par konsekrētajiem - tiem, kurus mans Dēls aicināja uz mīlestību un gara spēku jūsu labā, par Baznīcu! Lūdzieties uz manu Dēlu, un mīlestība, ko jūs jutīsiet no Viņa tuvuma, dos jums spēku, lai jūs būtu gatavi mīlestības darbiem, ko jūs darīsiet Viņa vārdā. Mani bērni, esiet gatavi! Šis laiks ir pagrieziena punkts. Tādēļ es jūs atkal aicinu ticēt un cerēt. Es rādu jums ceļu, pa ko jums jāiet, un tie ir Evaņģelija vārdi. Manas mīlestības apustuļi, pasaule ir tādā nepieciešamībā pēc jūsu pret Debesīm paceltajām rokām, pret manu Dēlu paceltajām, pret Debesu Tēvu paceltajām! Daudz pazemības un sirds tīrības ir nepieciešams! Uzticieties manam Dēlam, un ziniet, ka jūs vienmēr varēsit būt labāki. Mana Mātes sirds vēlas, lai jūs, manas mīlestības apustuļi, būtu mazi pasaules spīdeklīši, kas izgaismotu tur, kur tumsa grib sākt valdīt, lai ar savu lūgšanu un mīlestību parādītu pareizo ceļu, lai glābtu dvēseles! Es esmu ar jums. Es pateicos!" 06/02/2017

Vēstījums 2017. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Šodien es vēlos jums pateikties par jūsu neatlaidību un aicinu atvērties dziļai lūgšanai. Lūgšana, bērniņi, ir ticības sirds un cerība uz mūžīgo dzīvi. Tādēļ lūdzieties ar sirdi, līdz jūsu sirds sāk dziedāt aiz pateicības Dievam Radītājam, kurš jums deva dzīvību. Es esmu ar jums, bērniņi, un nesu jums savu mātišķo miera svētību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/25/2017


2017. gada 25. jūnija Dievmātes parādīšanās Ivankai

Vizionāres Ivankas Ivankovičas Elezas gadskārtējā parādīšanās ilga 4 minūtes. Tā notika Ivankas ģimenē mājās. Tikai Ivankas ģimene bija klāt parādīšanās laikā. Pēc parādīšanās Ivanka teica: - Dievmāte sniedza sekojošu vēstījumu: "Bērniņi, lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties!" Dievmāte bija priecīga un svētīja mūs visus ar savu mātišķo svētību. 06/25/2017


Vēstījums 2017. gada 2. jūlijā "Mīļie bērni, paldies, ka turpināt atsaukties maniem aicinājumiem un pulcējaties šeit, ap mani, savu debesu Māti! Es zinu, ka jūs domājat par mani ar mīlestību un cerību. Es arī izjūtu mīlestību pret jums visiem tāpat kā mans mīļotais Dēls arī to izjūt - Viņš, kurš aiz Savas žēlsirdīgās mīlestības vienmēr mani no jauna sūta pie jums, Viņš, kurš bija cilvēks, Viņš, kurš bija un ir Dievs - viens un trīsvienīgs, Viņš, kurš jūsu dēļ cieta gan miesā, gan dvēselē, Viņš, kurš Sevi padarīja par maizi, lai pabarotu jūsu dvēseles un tādā veidā tās izglābtu. Mani bērni, es mācu jūs, kā būt Viņa mīlestības cienīgiem, savas domas virzot uz Viņu, dzīvojot Viņu. Manas mīlestības apustuļi, es pārklāju jūs ar savu apmetni, jo kā Māte es vēlos jūs aizstāvēt. Es jūs lūdzu lūgties par visu pasauli. Mana sirds cieš. Grēki pavairojas, to ir pārāk daudz! Bet ar jūsu palīdzību, kuri esat pazemīgi, pieticīgi, piepildīti ar mīlestību, neievērojami un svēti, mana Sirds triumfēs. Mīliet manu Dēlu pāri par visu un visu pasauli caur Viņu! Nekad neaizmirstiet, ka katrs jūsu brālis sevī nes kaut ko ļoti dārgu - dvēseli. Tādēļ, mani bērni, mīliet visus tos, kuri nepazīst manu Dēlu, lai caur lūgšanu un mīlestību, kas nāk no lūgšanas, viņi paliktu labāki, lai labestība viņos varētu uzvarēt, lai viņu dvēseles tiktu izglābtas un iemantotu mūžīgo dzīvi. Mani apustuļi, mani bērni, mans Dēls jums teica mīlēt vienam otru. Lai tas būtu ierakstīts jūsu sirdīs un ar lūgšanu mēģiniet šo mīlestību dzīvot! Es jums pateicos!" 07/02/2017

Vēstījums 2017. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Esiet lūgšana un Dieva mīlestības atspīdums visiem tiem, kuri ir tālu no Dieva un Dieva baušļiem! Bērniņi, esiet uzticīgi un noteikti atgriežoties un strādājiet pie sevis, lai jūsu dzīves svētums būtu īstenība, un mudiniet sevi uz labo ar lūgšanas palīdzību, lai jūsu dzīve uz zemes būtu patīkamāka. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/25/2017

Vēstījums 2017. gada 2. augustā "Mīļie bērni, saskaņā ar Debesu Tēva gribu, kā Tā māte, kurš jūs mīl, es esmu šeit kopā ar jums, lai palīdzētu jums Viņu iepazīt un Viņam sekot. Mans Dēls jums ir atstājis Savus pēdu nospiedumus, lai jums būtu vieglāk Viņam sekot. Nebaidieties! Neesiet nedroši - es esmu ar jums! Nezaudējiet drosmi, ka tik daudz lūgšanu un upuru ir vajadzīgs to labā, kuri nelūdzas, nemīl un nepazīst manu Dēlu! Palīdziet viņiem, saskatot viņos savus brāļus! Manas mīlestības apustuļi, ieklausieties manā balsī, kas skan jūsos, sajūtiet manu Mātes mīlestību! Tādēļ lūdzieties, lūdzieties ar darīšanu, lūdzieties ar došanu, lūdzieties ar mīlestību, lūdzieties ar darbiem un domām mana Dēla vārdā! Jo vairāk mīlestības jūs dosiet, jo daudz vairāk arī saņemsiet. Mīlestība, kas rodas no mīlestības, apgaismo pasauli. Atpestīšana ir mīlestība, un mīlestībai nav beigu. Kad mans Dēls atkal atnāks uz pasauli, Viņš meklēs mīlestību jūsu sirdīs. Mani bērni, daudz ir mīlestības darbu, ko Viņš ir izdarījis jūsu labā. Es jūs mācu tos redzēt, tos saprast un pateikties Viņam, mīlot Viņu un aizvien no jauna piedodot saviem tuvākajiem. Jo mīlēt manu Dēlu nozīmē piedot. Mans Dēls netiek mīlēts, ja tuvākajam nevar piedot, ja nav pielikts pūļu saprast tuvāko, ja tas tiek tiesāts. Mani bērni, kam jums lūgšana, ja jūs nemīlat un nepiedodat? Es pateicos!" 08/02/2017

Vēstījums 2017. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu būt par lūgšanas cilvēkiem. Lūdzieties, līdz lūgšana jums nepaliek par prieku un satikšanos ar Visaugstāko! Viņš pārveidos jūsu sirdis, un jūs kļūsiet par mīlestības un miera cilvēkiem. Neaizmirstiet, bērniņi, ka sātans ir stiprs un grib jūs novērst no lūgšanas. Jūs neaizmirstiet, ka lūgšana ir slepenā atslēga, lai satiktu Dievu! Tādēļ es esmu ar jums, lai jūs vadītu. Nepadodieties lūgšanā! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/25/2017

Vēstījums 2017. gada 2. septembrī "Mīļie bērni, kurš var jums runāt par mana Dēla mīlestību un sāpēm labāk kā es? Es dzīvoju ar Viņu, es cietu ar Viņu. Dzīvojot zemes dzīvi, es jutu sāpes, jo es biju māte. Mans Dēls mīlēja Debesu Tēva, īstā Dieva, domas un darbus. Un, kā Viņš man teica, ir nācis, lai jūs izpirktu. Es savas sāpes slēpu zem mīlestības, bet jums, mani bērni, jums ir tik daudz jautājumu. Jūs nesaprotat sāpes! Jūs nesaprotat, ka caur Dieva mīlestību jums ir jāpieņem sāpes un jāpacieš tās. Katra cilvēciska būtne to piedzīvos lielākā vai mazākā mērā. Bet ar mieru dvēselē un žēlastības stāvoklī ir cerība - tas ir mans Dēls, Dievs, dzimis no Dieva. Viņa vārdi ir mūžīgās dzīves sēkla. Iesēti labās dvēselēs, tie nesīs neskaitāmus augļus. Mans Dēls panesa sāpes, jo Viņš ņēma jūsu grēkus uz Sevi. Tādēļ jūs, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, jūs, kas ciešat, ziniet, ka jūsu sāpes kļūs gaisma un slava! Mani bērni, kad jūs paciešat sāpes, kamēr ciešat, Debesis ienāk jūsos, un jūs iegūstat gabaliņu Debesu un daudz cerības visiem, kas jums ir apkārt. Es pateicos!" 09/02/2017

Vēstījums 2017. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Es jūs aicinu būt augstsirdīgiem, atsakoties, gavējot un lūdzoties par visiem tiem, kuri ir kārdināšanā un ir jūsu brāļi un māsas! Īpaši es jūs aicinu lūgties par priesteriem un visiem konsekrētajiem, lai tie varētu mīlēt Jēzu vēl dedzīgāk, lai Svētais Gars varētu piepildīt viņu dvēseles ar prieku, lai viņi varētu liecināt par Debesīm un Debesu noslēpumiem. Daudzas dvēseles ir grēkā, tādēļ viņas nav tās, kuras pašas nes upurus un lūdzas par savu atgriešanos. Es esmu ar jums un lūdzos, lai jūsu dvēseles būtu prieka pilnas. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/25/2017

Vēstījums 2017. gada 2. oktobrī "Mīļie bērni, es jums runāju kā māte - vienkāršiem vārdiem, bet pilniem mīlestības un rūpju pret maniem bērniem, kuri caur manu Dēlu man ir uzticēti. Un mans Dēls, Kurš tagad ir mūžībā, Viņš uz jums runā ar dzīvības vārdiem un sēj mīlestību atvērtās sirdīs. Tādēļ es jums lūdzu, manas mīlestības apustuļi, lai jums vienmēr ir gatavībā atvērtas sirdis žēlsirdībai un piedošanai. Saskaņā ar manu Dēlu vienmēr piedodiet saviem tuvākajiem, jo tādā veidā jūsos būs miers. Mani bērni, rūpējieties par savu dvēseli, jo tā ir vienīgā, kas patiesi pieder jums! Jūs aizmirstat ģimenes nozīmi. Ģimenei nav jābūt ciešanu un sāpju vietai, bet sapratnes un maiguma vietai. Ģimenes, kas cenšas dzīvot saskaņā ar manu Dēlu, dzīvo savstarpējā mīlestībā. Mazotnē mans Dēls mēdza man teikt, ka visi cilvēki ir Viņa brāļi. Tādēļ atcerieties, manas mīlestības apustuļi, ka visi cilvēki, ko jūs satiekat, ir jūsu ģimene - brāļi saskaņā ar manu Dēlu. Mani bērni, netērējiet velti laiku, domājot par nākotni, uztraucoties! Lai jūsu vienīgās rūpes būtu kā katru mirkli dzīvot labi saskaņā ar manu Dēlu. Un te tas ir - jūsu miers. Mani bērni, nekad neaizmirstiet lūgties par jūsu ganiem! Lūdzieties, lai viņi spētu pieņemt visus cilvēkus par saviem bērniem, lai saskaņā ar manu Dēlu viņi varētu būt to garīgie tēvi. Es pateicos!" 10/02/2017

Vēstījums 2017. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Es aicinu jūs būt lūgšanai šajā žēlastības laikā! Jums visiem ir problēmas, nelaimes, ciešanas un miera trūkums. Lai svētie būtu jums kā modeļi un iedrošinājums uz svētumu; Dievs būs jums blakus un jūs tiksiet atjaunoti meklējot caur savu personīgo atgriešanos. Ticība būs jūsu cerība, un prieks sāks valdīt jūsu sirdīs. Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/25/2017

Vēstījums 2017. gada 2. novembrī "Mīļie bērni! Skatoties uz jums, kas esat pulcējušies ap mani, savu māti, es redzu daudz tīras dvēseles, daudz manus bērnus, kuri meklē mīlestību un mierinājumu, taču neviens viņiem to nepiedāvā. Redzu arī tos, kuri dara ļaunu, jo viņiem nav labu piemēru, viņi nav iepazinuši manu Dēlu. Labais, kas ir kluss un izplatās caur tīrām dvēselēm, ir spēks, kas uztur pasauli. Ir daudz grēku, bet ir arī mīlestība. Mans Dēls sūta mani pie jums, māmiņu, kas ir viena visiem, lai jūs iemācītu mīlēt un saprast, ka esat brāļi. Vēlos jums palīdzēt. Manas mīlestības apustuļi, dzīva vēlēšanās ticēt un mīlēt ir pietiekoša un mans Dēls to pieņems! Bet jums jābūt cienīgiem, jums jābūt labai gribai un atvērtām sirdīm. Mans Dēls ieiet atvērtajās sirdīs. Es kā Māte vēlos, ka jūs visi labāk iepazītu manu Dēlu, Dievu, dzimušu no Dieva, lai jūs iepazītu Viņa mīlestības lielumu, jo jums tā tik ļoti ir vajadzīga. Viņš ņēma jūsu grēkus uz Sevi un ieguva jums atpestīšanu, un par to Viņš grib, lai jūs mīlētu viens otru. Mans Dēls ir mīlestība. Viņš mīl visus cilvēkus bez atšķirības, visus cilvēkus no visām valstīm un visām tautām. Ja jūs, mani bērni, dzīvotu ar mana Dēla mīlestību, Viņa karaļvalsts jau būtu uz zemes. Tādēļ manas mīlestības apustuļi, lūdzieties, lūdzieties, lai mans Dēls un Viņa mīlestība būtu arvien tuvāk jums, tā, lai jūs būtu mīlestības piemērs un varētu palīdzēt visiem tiem, kuri nav iepazunuši manu Dēlu! Nekad neaizmirstiet, ka mans Dēls, viens un trīsvienīgs, jūs mīl! Mīliet un lūdzieties par saviem ganiem! Es pateicos jums!" 11/02/2017

Vēstījums 2017. gada 25. novembrī "Mīlie bērni! Šinī žēlastības laikā es aicinu jūs uz lūgšanu! Lūdzieties un meklējiet mieru, bērniņi! Viņš, Kurš nonāca šeit, uz zemes, lai jums dotu Savu mieru bez izšķirības, kas vai kurš jūs esat. Viņš, mans Dēls, jūsu Brālis, caur mani aicina jūs uz atgriešanos, jo bez Dieva jums nav ne nākotnes, ne mūžīgās dzīves. Tādēļ ticiet un lūdzieties, un dzīvojiet žēlastībā un jūsu personīgās tikšanās ar Viņu gaidās! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/25/2017

Vēstījums 2017. gada 2. decembrī "Mīļie bērni, es vēršos pie jums kā jūsu māte, taisnīgo māte, kā to māte, kuri mīl un cieš, kā svēto māte. Mani bērni, arī jūs varat būt svēti, tas atkarīgs no jums. Tie, kuri ir svēti, ir tie, kuri neizmērojami mīl Debesu Tēvu, kuri mīl Viņu vairāk par visu. Tādēļ mani bērni, vienmēr cenšieties būt labāki! Ja jūs cenšaties būt labi, jūs varat būt svēti, pat daudz nedomājot par sevi. Ja jūs domājat, ka jau esat labi, jūs neesat pazemīgi, un augstprātība šķir jūs no svētuma. Šinī nemierīgajā pasaulē, kas pilna draudiem, jūsu rokām, mani mīlestības apustuļi, jābūt izstieptām lūgšanai un žēlsirdībai! Un man, mani bērni, dāviniet Rožukroni, rozes, ko es tā mīlu! Manas rozes ir lūgšanas, kas izteiktas ar sirdi, nevis tikai atkārtotas ar lūpām. Manas rozes ir jūsu lūgšanas, ticības un mīlestības darbi. Kad mans Dēls bija mazs, Viņš man sacīja, ka man būs nekaitāmi daudz bērnu, un ka tie nesīs man daudz rozes. Es nesapratu Viņu. Tagad es saprotu, ka jūs esat tie bērni, kuri man nes rozes, kad vairāk par visu mīlat manu Dēlu, kad lūdzaties ar sirdi, kad palīdzat nabagajiem. Tās ir manas rozes. Tā ir ticība, kas izdara visu dzīvē, izdara ar mīlestību, nepazīdama augstprātību, vienmēr gatava piedot, nekad nesodot, vienmēr cenšoties saprast savu brāli. Tādēļ, manas mīlestības apustuļi, lūdzieties par tiem, kas nemāk mīlēt, par tiem, kuri nemīl jūs, par tiem, kas jums ir darījuši ļaunu, par tiem, kas nav iepazinuši mana Dēla mīlestību! Mani bērni, es jums to lūdzu, jo, atcerieties, lūgties nozīmē mīlēt un piedot. Es jums pateicos!" 12/02/2017

Vēstījums 2017. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Šodien es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš jums dotu Savu mieru un svētību. Es jūs aicinu visus, bērniņi, dzīvot un liecināt žēlastības un dāvanas, ko esat saņēmuši! Nebaidieties! Lūdzieties, lai Svētais Gars jums dotu spēku būt priecīgiem lieciniekiem un miera un cerības ļaudīm! Paldies, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/25/2018


Vēstījums Jēkabam Kolo 2017. gada 25. decembrī

Parādīšanās sākās 14:07 pēc vietējā laika un ilga 10 minūtes. Vēlāk Jēkabs nodeva vēstījumu:

"Mīļie bērni, šodien šinī žēlastības dienā es jūs aicinu lūgt Kungam ticības dāvanu. Mani bērni, izlemiet par Dievu un sāciet dzīvot un ticēt tam, uz ko Dievs jūs aicina. Ticēt, mani bērni, nozīmē nodot savas dzīves Dieva rokās - Kunga rokās, kurš jūs radīja, un kurš jūs neizmērojami mīl. Neesiet ticīgie tikai vārdos, bet dzīvojiet un lieciniet savu ticību ar darbiem un ar savu personīgo piemēru! Runājiet ar Dievu kā ar jūsu Tēvu! Atveriet un uzticiet savas sirdis Viņam, un jūs redzēsiet, kā jūsu sirdis mainās un kā jūsu dzīve kļūst brīnumaina Dieva darbu dēļ jūsu dzīvē. Mani bērni, nav dzīves bez Dieva, un tādēļ es, būdama jūsu Māte, aizbildinu par jums un lūdzu manam Dēlam atjaunot jūsu sirdis un piepildīt jūsu dzīvi ar neizmērojamu mīlestību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!"


Last Modified 12/12/2017