Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2004 In Latvian

Vēstījums 2004. gada 25. janvārī "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs lūgties. Lūdzieties, bērniņi, īpašā veidā par visiem tiem, kuri nav iepazinuši Dieva mīlestību! Lūdzieties, lai viņu sirdis atvērtos un tuvotos manai Sirdij un mana Dēla Jēzus Sirdij, lai mēs viņus varētu pārvērst miera un mīlestības cilvēkos! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 01/2004

Vēstījums 2004. gada 25. februārī "Mīļie bērni! Arī šodien kā vēl nekad agrāk es aicinu jūs atvērt savas sirdis maniem vēstījumiem. Bērniņi, esiet tie, kas tuvina dvēseles Dievam nevis tie, kas tās attālina! Es esmu ar jums un es jūs visus mīlu ar īpašu mīlestību. Šis ir grēku nožēlas un atgriešanās laiks. No savas dvēseles dziļumiem es jūs saucu, esiet mani no visas sirds, un tad jūs redzēsiet, ka jūsu Dievs ir liels, jo Viņš jums dos svētību un miera pārpilnību! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 02/2004


Dievmātes gadskārtējā parādīšanās Mirjanai Dragičevičai Soldo 2004. gada 18. martā

Vizionārei Mirjanai Dragičevičai-Soldo bija ikdienas parādīšanās no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim. Pēdējās ikdienas parādīšanās laikā Dievmāte viņai deva 10. noslēpumu un teica, ka parādīsies viņai reizi gadā 18. martā (Mirjanas dzimšanas dienā). Tā tas arī visus šos gadus notika.

Šogad vairāki tūkstoši svētceļnieku sapulcējās lūgties Rožukroni Cenacolo komūnā Medžugorjē. Parādīšanās ilga no 13:58 līdz 14:03 (Latvijā stundu vēlāk) un Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:

"Mīļie bērni! Arī šodien, lūkojoties uz jums ar mīlestības pilnu sirdi, vēlos jums teikt, ka tas, ko jūs neatlaidīgi meklējat, pēc kā ilgojaties, mani bērniņi, ir jūsu priekšā. Pietiek, ka attīrītā sirdī jūs liekat manu Dēlu pirmajā vietā, un jūs redzēsiet. Klausieties mani un ļaujiet, lai es jūs pie tā mātišķi vedu!"


Vēstījums 2004. gada 25. martā "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs atvērties lūgšanai. Īpaši tagad, šinī žēlastības laikā, atveriet savas sirdis, bērniņi, un izteiciet savu mīlestību Krustā Sistajam! Tikai šādi jūs atklāsiet mieru, un lūgšana sāks plūst no jūsu sirds pasaulē. Esiet piemērs, bērniņi, un pamudinājums uz labo! Es esmu jums tuvu un es jūs visus mīlu. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 03/2004

Vēstījums 2004. gada 25. aprīlī "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu vēl stingrāk dzīvot manus vēstījumus pazemībā un mīlestībā, lai Svētais Gars varētu piepildīt jūs ar Savu žēlastību un spēku. Tikai tā jūs būsiet miera un piedošanas liecinieki. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/2004

Vēstījums 2004. gada 25. maijā "Mīļie bērni! Arī šodien es jūs mudinu veltīt sevi manai Sirdij un mana Dēla Jēzus Sirdij. Tikai tā jūs būsiet katru dienu vairāk mani un iedvesmosiet viens otru arvien vairāk uz svētumu. Tā prieks valdīs jūsu sirdīs, un būsiet miera un mīlestības nesēji. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 05/2004

Vēstījums 2004. gada 25. jūnijā "Mīļie bērni! Arī šodien prieks ir manā sirdī. Es gribu jums pateikties, ka dariet manu plānu izpildāmu. Katrs no jums ir svarīgs, tādēļ, bērniņi, lūdzieties un priecājieties ar mani par katru sirdi, kas ir atgriezusies un kļuvusi par miera instrumentu pasaulei. Lūgšanu grupas ir spēcīgas un caur tām varu redzēt, bērniņi, ka Svētais Gars darbojas pasaulē. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 06/2004


Gadskārtējā parādīšanās vizionārei Ivankai

2004. gada 25. jūnijā vizionārei Ivankai Ivankovičai-Elezai bija gaskārtējā Dievmātes parādīšanās. Kā liecina vizionāri Vicka, Marija un Ivans, viņi turpina ikdienas tikties ar Dievmāti, bet Mirjanai, Ivankai un Jakovam ir Parādīšanās tikai reizi gadā.

Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē 1985. gada 7. maijā Dievmāte atklāja Ivankai 10. noslēpumu un paziņoja, ka viņai turpmāk būs parādīšanās reizi gadā Medžugorjes notikumu gadadienā. Tā notika arī šogad. Parādīšnās ilga 9 minūtes. Ivanka parādīšanās laikā bija mājā pie savas ģimenes, vīra un trim bērniem. Dievmāte deva sekojošu vēstījumu:

"Mīļie bērni! Lūdzieties par tām ģimenēm, kuras nepazīst mana Dēla mīlestību. Saņemiet manu Mātes svētību!"

Dievmāte bija priecīga un runāja ar Ivanku sīkāk par viņas dzīvi.


Vēstījums 2004. gada 25. jūlijā "Mīļie bērni! Aicinu jūs no jauna: esiet atvērti maniem Aicinājumiem! Es vēlos jūs, bērniņi, arvien pietuvināt savam Dēlam Jēzum, tādēļ jūs lūdzaties un gavējat. Īpaši es aicinu jūs lūgties manos nodomos, lai es varu jūs stādīt priekšā savam Dēlam Jēzum, lai Viņš pārveido un atver jūsu sirdis mīlestībai. Kad jums būs mīlestība sirdī, jūsos valdīs miers. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 07/2004

Vēstījums 2004. gada 25. augustā "Mīļie bērni! Es aicinu jūs visus uz sirds atgriešanos! Izšķirieties līdzīgi kā manas nākšanas šeit pirmajās dienās par pilnīgu savas dzīves mainīšanu! Tādā veidā, bērniņi, jums būs spēks nokrist ceļos un Dieva priekšā atvērt savas sirdis. Dievs dzirdēs jūsu lūgšanas un atbildēs tām. Es Dieva priekšā aizbildinu par ikvienu no jums. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 08/2004

Vēstījums 2004. gada 25. septembrī "Mīļie bērni! Arī šodien es aicinu jūs, lai esat mīlestība, tur kur ir naids, un azaids, kur ir bads! Atveriet, bērniņi, savas sirdis un ļaujiet jūsu rokām būt izstieptām un devīgām, lai tādā veidā katra radība caur jums varētu pateikties Dievam Radītājam! Lūdzieties, bērniņi, un atveriet sirdis Dieva mīlestībai, taču jūs nevarat, ja nelūdzaties! Tādēļ lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 09/2004

Vēstījums 2004. gada 25. oktobrī "Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks ģimenei un tādēļ es jūs aicinu atjaunot lūgšanu! Lai Jēzus būtu jūsu ģimenes sirdī! Lūdzoties iemācieties mīlēt visu, kas ir svēts! Sekojiet svēto dzīvju paraugam, lai tie būtu par pamudinājumu un skolotājiem svētuma ceļā! Lai katra ģimene kļūtu par mīlestības liecinieci šinī pasaulē, kur nav lūgšanas un mīlestības! Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 10/2004

Vēstījums 2004. gada 25. novembrī "Mīļie bērni! Šinī laikā es aicinu jūs visus lūgties par maniem nodomiem! Īpaši, bērniņi, lūdzieties par tiem, kuri vēl nav iepazinuši Dieva mīlestību un nemeklē Dievu, Pestītāju! Esiet jūs, bērniņi, manas izstieptās rokas un ar savu piemēru tuviniet viņus manai Sirdij un mana Dēla Sirdij! Dievs jums atlīdzinās ar žēlastībām un ikvienu svētību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 11/2004

Vēstījums 2004. gada 25. decembrī "Mīļie bērni! Ar lielu prieku arī šodien es nesu uz savām rokām jums savu Dēlu Jēzu, kurš svētī jūs un aicina uz mieru! Lūdzieties bērniņi, un esiet drosmīgi Labās Vēsts liecinieki katrā situācijā! Tikai tā Dievs jūs svētīs un dos jums visu, ko jūs Viņam ticībā lūgsiet. Es esmu ar jums tik ilgi, cik man Visuaugstais atļaus. Aizlūdzu par ikvienu no jums ar lielu mīlestību. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 12/2004


Gadskārtējā Dievmātes parādīšanās Jakovam 2004. gada 25. decembrī

Pēdējā ikdienas parādīšanās reizē Jakovam Kolo 1998. gada 12. septembrī Dievmāte teica, ka turpmāk viņam būs Parādīšanās reizi gadā 25. decembrī, Ziemassvētkos. Tā notika arī šogad. Parādīšanās sākās 14.30 (Latvijā stunda vēlāk) un ilga 7 minūtes.

Dievmāte deva sekojošu Vēstījumu:

"Mīļie bērni! Šodien žēlastību dienā ar mazo Jēzu uz rokām es īpašā veidā jūs aicinu, lai atverat savas sirdis un sākat lūgties! Bērniņi, lūdziet Jēzu, lai Viņš piedzimtu jūsu katra sirdī un lai sāktu vadīt jūsu dzīves! Lūdziet Viņam žēlastību būt spējīgiem Viņu pazīt vienmēr un katrā cilvēkā! Bērniņi, lūdziet no Jēzus mīlestību, tāpēc, ka tikai ar Dieva mīlestību jūs varat mīlēt Dievu un visus ļaudis! Es visus jūs nesu savā Sirdī un dodu savu Mātes svētību."


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/08/2005