Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Budskapet fra 25. november 2019 "Kjære barn! Må denne tiden være en bønnens tid for deg. Uten Gud har du ingen fred. Be derfor, små barn, om fred i deres hjerter og familier, så Jesus kan bli født i dere og gi dere Sin kjærlighet og velsignelse. Verden er i krig fordi hjertene er fulle av hat og sjalusi. Små barn, i øynene sees rastløshet fordi dere ikke har tillatt Jesus å bli født inn i deres liv. Søk Ham, be og Han vil gi Seg Selv til dere, i barnet som er glede og fred. Jeg er med dere og jeg ber for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/25/2019


Last Modified 11/26/2019