Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Budskapet fra 25.juni 2022 "Kjære barn! Jeg gleder meg med dere og takker dere for hvert offer og bønn som dere har ofret for mine intensjoner. Små barn, ikke glem at dere er viktige i min plan for frelse av menneskeheten. Vend tilbake til Gud og bønn så Den Hellige Ånd kan arbeide i dere og gjennom dere. Små barn, jeg er med dere også i disse dager da Satan kjemper for krig og hat. Splittelsen er sterk og ondskap er i arbeid hos mennesket som aldri før. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/25/2022


Last Modified 06/27/2022