Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2015 In Norwegian

Budskapet fra 25.januar 2015 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere: lev ditt yrke/kall i bønn. Nå, som aldri før ønsker Satan å kvele mennesket og dets sjel ved sin smittsomme vind som medfører hat og ufred. I mange hjerter er der ingen glede fordi der er ingen Gud eller bønn. Hat og krig vokser fra dag til dag. Jeg kaller dere mine barn, begynn på nytt med entusiasme vandringen mot hellighet og kjærlighet; fordi jeg har kommet blant dere på grunn av dette. La oss sammen være kjærlighet og tilgivelse for alle dem som vet og som ønsker å elske bare med en menneskelig kjærlighet og ikke med Guds grenseløse kjærlighet, som Gud kaller deg til. Mine barn, la håpet om en bedre morgendag alltid være i ditt hjerte. Takk for at du har svart på mitt kall." 01/2015

Budskapet fra 25.februar 2015 "Kjære barn! I denne nådens tid kaller jeg dere alle: be mere og snakk mindre. Søk Guds vilje i bønn og etterlev den i overensstemmelse med de befalinger som Gud kaller dere til. Jeg er med dere og jeg ber med dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/2015

Budskapet fra 25. mars 2015 "Kjære barn! Også i dag tillater Den Høyeste meg å være sammen med dere og lede dere på omvendelsens vei. Mange hjerter har lukket seg for nåden og har blitt døve for mitt kall. Dere, mine barn, be og kjemp mot fristelse og alle de onde planer som djevelen tilbyr dere gjennom modernismen. Vær sterk i bønn og be med korset i deres hender om at ondskap ikke må bruke dere og ikke må overvinne dere. Jeg er med dere og ber for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/2015

Budskapet fra 24. april 2015 "Kjære barn! Jeg er også med dere i dag for å lede dere til frelse. Din sjel er urolig fordi ånden er svak og trett av alle jordiske ting. Dere, mine barn, be til Den Hellig Ånd om at Han må omdanne dere og fylle dere med Sin trosstyrke og håp, slik at dere må stå faste i denne kampen mot det onde. Jeg er med dere og jeg går i forbønn for dere hos min Sønn Jesus. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/2015

Budskapet fra 25. mai 2015 "Kjære barn! Også i dag er jeg med dere og med glede inviterer jeg dere alle til å be og tro på bønnens kraft. Åpne hjertene deres, mine barn, slik at Gud kan fylle dere med sin kjærlighet og dere kan være en glede for andre. Ditt vitnesbyrd vil være kraftfullt og alt du gjør vil være sammenvevd med Guds ømhet. Jeg er med dere og jeg ber for deg og din omvendelse, inntil du setter Gud på første plass. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/2015

Budskapet fra 25 juni 2015 "Kjære barn! Også i dag gir Den Høyeste meg nåde til å være i stand til å elske dere og til å kalle dere til omvendelse. Kjære barn, la Gud være din morgendag og ikke krig eller mangel på fred. Ikke sorg, men glede og fred må begynne å virke i hvert menneskes hjerte - men uten Gud kan du aldri finne fred. Derfor mine barn, vend tilbake til Gud og til bønn slik at ditt hjerte kan synge av glede. Jeg er med dere og jeg elsker dere med en uendelig kjærlighet. Takk for at du har svart på mitt kall." 06/2015

Budskapet fra 25. juli 2015 "Kjære barn! Med glede er jeg sammen med dere også i dag, og jeg kaller dere alle, mine barn; be, be, be for å fatte den kjærlighet som jeg har for dere. Min kjærlighet er sterkere enn det onde, mine barn, kom derfor nærmere Gud slik at dere kan føle min glede i Gud. Uten Gud, mine barn, har dere ingen fremtid, dere har ikke håp eller frelse; forlat derfor det onde og velg det gode. Jeg er med dere, og med dere går jeg i forbønn hos Gud for alle deres behov. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/2015

Budskapet fra 25. august 2015 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn. Måtte bønn for dere, bli vingene som fører til et møte med Gud. Verden er i en tid med prøvelser, fordi den hadde glemt og forlatt Gud. Derfor, mine barn, vær de som søker og elsker Gud over alt annet. Jeg er med dere og jeg leder dere til min Sønn, men du må si ditt "ja" i Guds barns frihet. Jeg går i forbønn for dere og jeg elsker dere, mine barn, med en uendelig kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/2015

Budskapet fra 25. september 2015 "Kjære barn! Også i dag ber jeg Den Hellige Ånd om å fylle ditt hjerte med en sterk tro. Bønn og tro vil fylle hjertet ditt med kjærlighet og glede, og du vil være et tegn for dem som er langt fra Gud. Mine barn, oppmuntre hverandre til å be med hjertet til bønn fyller livet ditt; og dere mine barn vil fremfor alt være vitner om å tjene Gud i tilbedelse og din nabo i nød. Jeg er med dere og går i forbønn for dere alle. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/2015

Budskapet fra 25. oktober 2015 "Kjære barn! Også i dag er min bønn for dere alle, spesielt for alle dem som er blitt hardhjertet til mitt kall. Dere lever i dager av nåde og er ikke klar over de gaver som Gud gir dere gjennom mitt nærvær. Mine barn, bestem dere også i dag for hellighet og ta som eksempel helgener fra vår tid, og dere vil se at hellighet er en virkelighet for dere alle. Gled dere i kjærligheten, mine barn, at i Guds øyne er dere unike og uerstattelige, fordi dere er Guds glede i denne verden. Bær vitnesbyrd om fred, bønn og kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/25/2015

Budskapet fra 25. november 2015 "Kjære barn! I dag inviterer jeg dere alle: be for mine intensjoner. Freden er i fare, be derfor mine barn, og vær bærere av fred og håp i denne urolige verden hvor Satan angriper og frister på alle måter. Mine barn, vær faste i bønn og modige i tro. Jeg er med dere og går i forbønn hos min Sønn Jesus for dere alle. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/25/2015

Budskapet fra 25. desember 2015 "Kjære barn! I dag bærer jeg også min Sønn Jesus til dere og fra denne omfavnelsen gir jeg dere Hans fred og en lengsel etter himmelen. Jeg ber med dere om fred og jeg kaller dere til å være fred. Jeg velsigner dere alle med min moderlige fredsvelsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/25/2015


Last Modified 12/25/2015