Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2007 In Norwegian

Budskapet fra 25. januar 2007 "Kjære barn! Legg Den Hellige Skrift på et synlig sted i familien og les den. På denne måten vil dere erfare bønn fra hjertet og tankene deres vil være om Gud. Ikke glem at dere er forgjengelige som blomsten på marken, som er synlig langt borte fra, men som forsvinner på et øyeblikk. Mine barn, etterlat et tegn på godhet og kjærlighet overalt hvor dere passerer, og Gud vil velsigne dere med en overflod av Sin velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/2007

Budskapet fra 25. februar 2007 "Kjære barn! Åpne hjertene deres for Guds barmhjertighet i denne Fastetid. Den Himmelske Far ønsker å befri hver av dere fra syndens slaveri. Gjør derfor god bruk av denne tid mine barn, og gjennom møte med Gud i skriftemålet; vend bort fra synden og bestem dere for hellighet. Gjør dette av kjærlighet til Jesus, som forløste dere alle ved Sitt blod, slik at dere kan være lykkelige og i fred. Ikke glem, mine barn: deres frihet er deres svakhet, følg derfor mine budskap med alvor.Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/2007

Budskapet fra 25. mars 2007 "Kjære barn! Jeg ønsker å takke dere fra mitt hjerte for deres Fasteforsakelser. Jeg ønsker å inspirere dere til å leve fastende med et åpent hjerte. Mine barn, ved faste og forsakelser vil dere bli sterkere i troen. Gjennom daglig bønn vil dere finne sann fred i Gud. Jeg er med dere, og jeg er ikke trøtt. Jeg ønsker å bringe dere alle med meg til Himmelen, bestem dere derfor daglig for hellighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/2007

Budskapet fra 25. april 2007 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere igjen til omvendelse. Åpne hjertene deres. Dette er en nådens tid mens jeg er sammen med dere. Gjør god bruk av den. Si: "Dette er tiden for min sjel." Jeg er med dere og elsker dere med uendelig kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/2007

Budskapet fra 25. mai 2007 "Kjære barn! Be med meg til Den Hellige Ånd at Han leder dere i søken etter Guds vilje på veien til hellighet. Og dere som er langt borte fra bønn, omvend dere og i hjertets stillhet søk frelse for sjelen og nær den med bønn. Jeg velsigner dere alle med min moderlige velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/2007

Budskapet fra 25. juni 2007 "Kjære barn! Også i dag, med stor glede i mitt hjerte, kaller jeg dere til omvendelse. Mine barn, ikke glem at dere er alle viktige i denne store planen som Gud leder gjennom Medjugorje. Gud ønsker å omvende hele verden, og å kalle den til frelse og til veien mot Ham som er begynnelsen og enden for enhver skapning. Mine barn, på en spesiell måte, fra dypet av mitt hjerte kaller jeg dere til å åpne dere for denne store nåden som Gud gir dere gjennom mitt nærvær her. Jeg ønsker å takke hver av dere for forsakelser og bønner. Jeg er med dere og velsigner dere alle. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/2007

Budskapet fra 25. juli 2007 "Kjære barn! I dag, på dagen til menighetens skytshelgen, kaller jeg dere til å imitere Helgenenes liv. Måtte de være et eksempel for dere og oppmuntring til et liv i hellighet. Måtte bønn for dere være som luften dere puster inn og ikke en byrde. Mine barn, Gud vil åpenbare Sin kjærlighet for dere, og dere vil erfare gleden over at dere er mine elskede. Gud vil velsigne dere og gi dere en overflod av nåde. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/2007

Budskapet fra 25. august 2007 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til omvendelse. Måtte deres liv, mine barn, være en gjenspeiling av Guds godhet og ikke av hat og troløshet. Mine barn, be om at bønn må bli liv for dere. På denne måten vil dere oppdage i deres liv; freden og gleden som Gud gir til dem som har et åpent hjerte for Hans kjærlighet. Og dere som er langt borte fra Guds barmhjertighet, omvend dere slik at Gud ikke må bli døv til deres bønner og slik at det ikke blir for sent for dere. Omvend dere derfor i denne nådens tid og sett Gud på første plass i deres liv. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/2007

Budskapet fra 25. september 2007 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere alle til å la hjertene deres stråle av mere ivrig kjærlighet til den Korsfestede. Og ikke glem at Han av kjærlighet til dere gav Sitt liv slik at dere kunne bli frelst. Mine barn, mediter og be om at hjertet ditt må være åpent for Guds kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/2007

Budskapet fra 25. oktober 2007 "Kjære barn! Gud har sendt meg blant dere av kjærlighet, for at jeg skal lede dere på veien til frelse. Mange av dere har åpnet hjertene deres og akseptert mine budskap, men mange har blitt borte på denne veien og har aldri fått kjenne kjærlighetens Gud med hele sitt hjerte. Derfor kaller jeg dere til å være kjærlighet og lys hvor det er mørke og synd. Jeg er med dere og velsigner dere alle. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/2007

Budskapet fra 25. november 2007 "Kjære barn! I dag, når dere feirer Kristus, Kongen over alt som er skapt, ønsker jeg at Han må være Kongen i deres liv. Bare gjennom å gi, mine barn, kan dere forstå Jesu gave, offeret på Korset for hver av dere. Mine barn, gi tid til Gud så Han kan omdanne dere og fylle dere med sin nåde, slik at dere kan bli til nåde for andre. For dere, mine barn, er jeg en gave av nåde og kjærlighet som kommer fra Gud for denne verden uten fred. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/2007

Budskapet fra 25. desember 2007 "Kjære barn! Med stor glede bringer jeg dere Fredens Konge for at Han skal velsigne dere med Sin velsignelse. Tilbe Ham og gi tid til Skaperen som hjertene deres lengter etter. Ikke glem at dere er forbipasserende på denne jord og at ting kan gi dere små gleder, mens evig liv er gitt dere gjennom min Sønn. Derfor er det jeg er med dere, for å lede dere til det som hjertene deres lengter etter. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/2007


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/28/2007