Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2021 In Norwegian

Budskapet fra 25. januar 2021 "Kjære barn! Jeg kaller dere nå til bønn, faste og forsakelse slik at dere kan bli sterkere i troen. Dette er en tid med oppvåkning og fødsel. Som naturen, som gir av seg selv, må også dere små barn tenke på hvor mye dere har mottatt. Vær glade bærere av fred og kjærlighet slik at det kan være godt for dere på jorden. Lengt etter himmelen; og i himmelen er det ikke sorg eller hat. Derfor, små barn, bestem dere på nytt for omvendelse og la hellighet begynne å herske i ditt liv. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/25/2021

Budskapet fra 25. februar 2021 "Kjære barn! Gud har tillatt meg å være sammen med dere også i dag, for å kalle dere til bønn og faste. Lev denne nådens tid og vær vitner om håp, for jeg gjentar for dere små barn, at med bønn og faste kan også kriger undertrykkes. Små barn, tro og lev denne nådens tid i tillit og med tillit; og mitt Rene Hjerte lar ingen av dere være uten fred hvis dere har tatt tilflukt til meg. Jeg går i forbønn for dere hos Den Høyeste og jeg ber om fred i deres hjerter og om håp for fremtiden. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/25/2021

Budskapet fra 25. mars 2021 "Kjære barn! Også i dag er jeg med dere for å fortelle dere: Små barn som ber frykter ikke fremtiden og mister ikke håpet. Dere er valgt til å bringe glede og fred, fordi dere er mine. Jeg har kommet hit med navnet ”Fredens Dronning”, fordi djevelen ønsker fredløshet og krig. Han ønsker å fylle hjertene deres med frykt for fremtiden – men fremtiden er Guds. Derfor, vær ydmyke og be, og overgi alt i den Høyestes hender som skapte deg. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/25/2021

Budskapet fra 25. april 2021 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere i vårens farger, til å vitne om deres tro. La dette være en tro med håp og mot. Måtte deres tro, små barn, ikke vakle i noen situasjon, ikke en gang i denne prøvelsens tid. Gå frimodig med Den Oppstandne Kristus mot Himmelen, som er ditt mål. Jeg følger dere på denne hellighetens vei og plasserer dere alle I mitt Rene Hjerte. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/25/2021

Budskapet fra 25. mai 2021 "Kjære barn! I dag ser jeg på dere og kaller dere: Vend tilbake til Gud for Han er kjærlighet og ut fra kjærlighet har Han sendt meg til dere for å veilede dere på omvendelsens vei. Forlat synd og ondskap, bestem dere for hellighet, og glede vil begynne å råde; og dere vil være mine utstrakte hender i denne fortapte verden. Jeg vil at dere skal være bønn og håp for dem som enda ikke har blitt kjent med kjærlighetens Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/25/2021

Budskapet fra 25. juni 2021 "Kjære barn! Mitt hjerte er fylt med glede, fordi jeg ser deres kjærlighet og åpenhet for mitt kall i løpet av disse årene. I dag kaller jeg dere alle: Be sammen med meg for fred og frihet, fordi Satan er sterk og ved sitt bedrag ønsker å lede bort enda flere hjerter fra mitt moderlige hjerte. Så derfor, bestem dere for Gud slik at det kan bli godt for dere på jorda som Gud gav dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/25/2021

Budskapet fra 25. juli 2021 "Kjære barn! Jeg kaller dere til å være bønn for alle de som ikke ber. Små barn, vitne med deres liv gleden over at dere er mine og Gud vil gi akt på deres bønner og gi dere fred i denne verden uten fred, hvor stolthet og egoisme råder. Små barn, vær generøse og vær kjærligheten til min kjærlighet slik at hedningene kan kjenne at dere er mine og omvende seg til mitt Rene Hjerte. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/25/2021

Budskapet fra 25. august 2021 "Kjære barn! Med glede kaller jeg dere alle, små barn, som har svart på mitt kall: vær glede og fred. Vær et vitnesbyrd med livene deres om Himmelen, som jeg bringer til dere. Det er på tide, små barn, at dere er et gjenskinn av min kjærlighet til alle de som ikke elsker og til de som har hjerter ødelagt av hat. Glem ikke: Jeg er med dere og går i forbønn for dere foran min Sønn Jesus; at Han må gi dere Sin fred. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/25/2021

Budskapet fra 25. september 2021 "Kjære barn! Be, bær vitnesbyrd og gled dere sammen med meg, for Den Høyeste fortsetter å sende meg for å lede dere på hellighetens vei. Vær oppmerksomme barn på at livet er kort og evigheten venter på at du skal gi ære til Gud med ditt vesen; sammen med alle helgener. Små barn, ikke bekymre dere over jordiske ting, men lengt etter Himmelen. Himmelen vil være ditt mål og glede vil begynne å råde i ditt hjerte. Jeg er med dere og velsigner dere alle med min moderlige velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/25/2021

Budskapet fra 25. oktober 2021 "Kjære barn! Vend tilbake til bønn, for de som ber, er ikke redde for fremtiden. De som ber, er åpne for livet og respekterer andres liv. Små barn, de som ber føler Guds barns frihet og i hjertets glede tjener de til det beste for sin bror. Fordi Gud er kjærlighet og frihet. Derfor, barn, når de ønsker å sette dere i lenker og bruke dere, er det ikke fra Gud. Fordi Gud er kjærlighet og gir sin fred til enhver skapning. Det er derfor jeg blir sendt for å hjelpe dere til å vokse på hellighetens vei. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/25/2021

Budskapet fra 25. November 2021 "Kjære barn! Jeg er med dere i denne nådens tid og jeg kaller dere alle til å være bærere av fred og kjærlighet i denne verden, hvor Gud kaller dere gjennom meg; små barn, til bønn og kjærlighet og et uttrykk for Himmelen her på jorda. Måtte deres hjerter bli fylt med glede og tro på Gud, små barn, slik at dere kan ha fullstendig tillit til Hans hellige vilje. Det er derfor jeg er sammen med dere, fordi Han, Den Allmektige, sender meg blant dere for å oppmuntre dere til å håpe; og dere vil bli fredsskapere i denne rastløse verden. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/25/2021

Budskapet fra 25.desember 2021 "Kjære barn! I dag bærer jeg min Sønn Jesus til dere, for at Han skal gi dere Sin fred. Små barn, uten fred har dere ikke en fremtid eller velsignelse; vend derfor tilbake til bønn, for bønnens frukt er glede og tro, det som dere ikke kan leve uten. Bær med dere dagens velsignelse som vi gir dere til familiene deres og berik alle dem som dere møter, slik at de kan føle nåden som dere mottar. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/25/2021


Last Modified 12/28/2021