Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2021 In Norwegian

Budskapet fra 25.januar 2021 "Kjære barn! Jeg kaller dere nå til bønn, faste og forsakelse slik at dere kan bli sterkere i troen. Dette er en tid med oppvåkning og fødsel. Som naturen, som gir av seg selv, må også dere små barn tenke på hvor mye dere har mottatt. Vær glade bærere av fred og kjærlighet slik at det kan være godt for dere på jorden. Lengt etter himmelen; og i himmelen er det ikke sorg eller hat. Derfor, små barn, bestem dere på nytt for omvendelse og la hellighet begynne å herske i ditt liv. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/25/2021

Budskapet fra 25. februar 2021 "Kjære barn! Gud har tillatt meg å være sammen med dere også i dag, for å kalle dere til bønn og faste. Lev denne nådens tid og vær vitner om håp, for jeg gjentar for dere små barn, at med bønn og faste kan også kriger undertrykkes. Små barn, tro og lev denne nådens tid i tillit og med tillit; og mitt Rene Hjerte lar ingen av dere være uten fred hvis dere har tatt tilflukt til meg. Jeg går i forbønn for dere hos Den Høyeste og jeg ber om fred i deres hjerter og om håp for fremtiden. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/25/2021

Budskapet fra 25 mars 2021 "Kjære barn! Også i dag er jeg med dere for å fortelle dere: Små barn som ber frykter ikke fremtiden og mister ikke håpet. Dere er valgt til å bringe glede og fred, fordi dere er mine. Jeg har kommet hit med navnet ”Fredens Dronning”, fordi djevelen ønsker fredløshet og krig. Han ønsker å fylle hjertene deres med frykt for fremtiden – men fremtiden er Guds. Derfor, vær ydmyke og be, og overgi alt i den Høyestes hender som skapte deg. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/25/2021

Budskapet fra 25.april 2021 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere i vårens farger, til å vitne om deres tro. La dette være en tro med håp og mot. Måtte deres tro, små barn, ikke vakle i noen situasjon, ikke en gang i denne prøvelsens tid. Gå frimodig med Den Oppstandne Kristus mot Himmelen, som er ditt mål. Jeg følger dere på denne hellighetens vei og plasserer dere alle I mitt Rene Hjerte. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/25/2021


Last Modified 04/26/2021