Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2022 In Norwegian

Budskapet fra 25. januar 2022 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å vende tilbake til personlig bønn. Små barn, ikke glem at Satan er sterk og at han ønsker å trekke til seg enda flere sjeler. Derfor må dere være årvåkne i bønn og besluttsomme i å gjøre det som er godt. Jeg er med dere og velsigner dere alle med min moderlige velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/25/2022

Budskapet fra 25. februar 2022 "Kjære barn! Jeg er med dere og vi ber sammen. Hjelp meg med bønn, små barn, slik at Satan ikke seirer. Hans dødskraft, hat og frykt har besøkt jorden. Derfor, små barn, vend tilbake til Gud og til bønn, til faste og til forsakelse; for alle de som er undertrykt, fattig og som ikke har noen stemme i denne verden uten Gud. Små barn, hvis du ikke vender tilbake til Gud og til Hans Bud har du ingen fremtid. Det er derfor Han har sendt meg for å lede dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/25/2022

Budskapet fra 25. mars 2022 "Kjære barn! Jeg lytter til din gråt og bønn for fred. I årevis har Satan kjempet for krig. Det er derfor Gud sendte meg blant dere for å lede dere på veien til hellighet, fordi menneskeheten er ved en korsvei. Jeg kaller dere til å vende tilbake til Gud og til Guds bud slik at det kan være godt for dere på jorda. Og at dere kan komme ut av denne krisen som dere har gått inn i, fordi dere ikke lytter til Gud som elsker dere og som ønsker å frelse dere og lede dere til et nytt liv. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/25/2022

Budskapet fra 25. april 2022 "Kjære barn! Jeg ser på deg og jeg ser at du er fortapt. Det er derfor jeg kaller dere alle: Vend tilbake til Gud, vend tilbake til bønn - og Den Hellige Ånd vil fylle dere med Sin kjærlighet som gir glede til hjertet. Håp vil vokse i dere, også om en bedre fremtid, og dere vil bli glade vitner om Guds barmhjertighet i dere og rundt dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/25/2022

Budskapet fra 25. mai 2022 "Kjære barn! Jeg ser på dere og takker Gud for hver og en av dere, fordi Han fremdeles tillater meg å være sammen med dere, for å oppmuntre dere til hellighet. Små barn, freden er forstyrret og Satan ønsker fredløshet. Så derfor, la bønnene deres bli enda sterkere slik at alle urene ånder som leder til splittelse og krig kan bli stille. Vær fredsbyggere og gledens budbærere om Den Oppstandne, i dere og rundt dere, så det gode kan vinne i hvert menneske. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/25/2022

Budskapet fra 25. juni 2022 "Kjære barn! Jeg gleder meg med dere og takker dere for hvert offer og bønn som dere har ofret for mine intensjoner. Små barn, ikke glem at dere er viktige i min plan for frelse av menneskeheten. Vend tilbake til Gud og bønn så Den Hellige Ånd kan arbeide i dere og gjennom dere. Små barn, jeg er med dere også i disse dager da Satan kjemper for krig og hat. Splittelsen er sterk og ondskap er i arbeid hos mennesket som aldri før. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/25/2022

Budskapet fra 25. juli 2022 "Kjære barn! Jeg er med dere for å lede dere på veien til omvendelse, fordi, små barn, med deres liv kan dere lede mange sjeler nærmere min Sønn. Vær glade vitner om Guds ord og kjærlighet, og med håp i hjertet, som overvinner alt ondt. Tilgi dem som påfører dere ondskap og gå på hellighetens vei. Jeg leder dere til min Sønn for at han skal være veien, sannheten og livet for dere. Takk for at dere har svart på litt kall." 07/25/2022

Budskapet fra 25. august 2022 "Kjære barn! Gud tillater meg å være sammen med dere og lede dere på fredens vei; slik at dere gjennom personlig fred kan bygge fred i verden. Jeg er med dere og går i forbønn for dere foran min Sønn Jesus, om at Han må gi dere en sterk tro og håp om en bedre fremtid, som jeg ønsker å bygge opp med dere. Vær modige og vær ikke redde, for Gud er med dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/25/2022

Budskapet fra 25. september 2022 "Kjære barn! Be om at Den Hellige Ånd må opplyse dere til å være glade tilbedere og vitner om kjærlighet uten grenser. Jeg er med dere, mine barn, og på nytt kaller jeg dere alle: fatt mot og gi vitnesbyrd om de gode gjerninger som Gud gjør i dere og gjennom dere. Vær glade i Gud. Gjør godt mot din neste slik at det vil være godt for deg på jorda, og be om fred som er truet fordi Satan ønsker krig og uro. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/25/2022

Budskapet fra 25. Oktober 2022 "Kjære barn! Den Høyeste tillater meg å være sammen med dere, og til å være glede for dere og veien i håp, fordi menneskene har bestemt seg for død. Det er derfor Han sendte meg for å veilede dere om at uten Gud har dere ingen fremtid. Små barn, vær kjærlighetens redskap for alle dem som ikke har lært å kjenne kjærlighetens Gud. Vær glade vitner om din tro og mist ikke håpet om en forandring i menneskehjertet. Jeg er med dere og jeg velsigner dere med min moderlige velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/25/2022

Budskapet fra 25. november 2022 "Kjære barn! Den Høyeste har sendt meg til dere for å lære dere bønn. Bønn åpner hjertene og gir håp, og troen blir født og styrket. Små barn, med kjærlighet kaller jeg dere: vend tilbake til Gud, for Gud er kjærlighet og deres håp. Dere har ingen fremtid hvis dere ikke bestemmer dere for Gud. Og det er derfor jeg er med dere for å lede dere til å bestemme dere for omvendelse og liv, og ikke for død. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/25/2022

Budskapet fra 25. desember 2022 "Kjære barn! I dag bringer jeg dere min Sønn Jesus, så dere kan være Hans fred og speilbildet av himmelens klarhet og glede. Be, små barn, om å være åpne for å motta fred, for mange hjerter er lukket for lysets kall, det som forandrer hjerter. Jeg er med dere og jeg ber om at dere må åpne dere for å motta Fredens Konge; Han som fyller hjertene deres med varme og velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/25/2022


Last Modified 12/27/2022