Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2008 In Norwegian

Budskapet fra 25. januar 2008 "Kjære barn! Med fastetiden vil dere nærme dere en nådens tid. Hjertet deres er som pløyd jord, og det er rede til å motta frukten som vil vokse til det som er godt. Dere mine barn er fri til å velge godt eller ondt. Derfor kaller jeg dere til å be og faste. Plant glede og gledens frukt vil vokse i hjertene deres for deres gode, og andre vil se det og motta det gjennom deres liv. Gi avkall på synd og velg det evige liv. Jeg er med dere og jeg går i forbønn for dere til min Sønn. Takk for at dere har svart på mitt kall". 01/2008

Budskapet fra 25. februar 2008 "Kjære barn! I denne nådens tid kaller jeg dere på nytt til bønn og forsakelse. Måtte korte intense bønner bli flettet inn i dagen din, for alle dem som ikke har fått kjenne Guds kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/2008

Budskapet fra 25. mars 2008 "Kjære barn! Jeg kaller dere til å arbeide på deres personlige omvendelse. Dere er fremdeles langt fra møte med Gud i deres hjerter. Tilbring derfor mer tid i bønn og Tilbedelse av Jesus i Alterets Mest Velsignede Sakrament, slik at Han kan forandre dere og legge inn i deres hjerter en levende tro og en lengsel etter evig liv. Alt er forgjengelig mine barn, bare Gud er uforgjengelig. Jeg er med dere og jeg oppmuntrer dere med kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/2008

Budskapet fra 25. april 2008 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere alle til å vokse i Guds kjærlighet som en blomst som føler de varme strålene fra våren. På denne måten vokser også dere, mine barn, i Guds kjærlighet og bærer det til alle som er langt borte fra Gud. Søk Guds vilje og gjør godt mot dem som Gud har sendt i din vei og vær lys og glede. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/2008

Budskapet fra 25. mai 2008 "Kjære barn! I denne nådens tid, når Gud har tillatt meg å være hos dere mine barn, kaller jeg dere på nytt til omvendelse. Arbeid for verdens frelse på en spesiell måte mens jeg er hos dere. Gud er barmhjertig og gir spesielle velsignelser, søk dem derfor gjennom bønn. Jeg er med dere og lar dere ikke være alene. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/2008

Budskapet fra 25. juni "Kjære barn! Også i dag, med stor glede i mitt hjerte, kaller jeg dere til å følge meg og til å lytte til mine budskap. Vær glade budbærere om fred og kjærlighet i denne fredløse verden. Jeg er med dere og jeg velsigner dere alle med min Sønn Jesus, Fredens Konge. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/2008

Budskapet fra 25.juli 2008 "Kjære barn! I denne tiden som dere tenker på fysisk hvile, kaller jeg dere til omvendelse. Be og arbeid slik at ditt hjerte lengter etter Gud, Skaperen, som er den sanne hvile for din sjel og din kropp. Må Han åpenbare Sitt ansikt for dere og må Han gi dere Sin fred. Jeg er med dere og jeg går i forbønn hos Gud for hver av dere. Takk for at du har svart på mitt kall." 07/2008

Budskapet fra 25. august 2008 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til personlig omvendelse. Vær dere dem som vil omvende dere og med deres liv vitne, elske, tilgi og bringe gleden fra Den Oppstandne til denne verden hvor min Sønn døde, og hvor mennesker ikke føler behov for å søke Ham og for å oppdage Ham i sine liv. Dere tilber Ham og må deres håp være håp for de hjerter som ikke har Jesus. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/2008

Budskapet fra 25.september 2008 "Kjære barn! Må pånytt livene deres være en beslutning om fred. Vær glade budbærere om fred og glem ikke at dere lever i en nådens tid hvor Gud gir dere store velsignelser gjennom mitt nærvær. Ikke lukk dere selv mine barn, men gjør god bruk av denne tiden og søk fredens og kjærlighetens gave for deres liv, så dere kan bli vitner for andre. Jeg velsigner dere med min moderlige velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/2008

Budskapet fra 25.oktober 2008 "Kjære barn! På en spesiell måte kaller jeg dere alle til å be for mine formål, slik at dere gjennom deres bønner kan stoppe Satans plan for denne verden, som er lenger bort fra Gud hver dag, og som setter seg selv i Guds sted og ødelegger alt som er vakkert og godt i sjelene til hver av dere. Derfor mine barn, væpne dere selv med bønn og faste, slik at dere blir klar over hvor høyt Gud elsker dere, og slik at dere kan utføre Guds vilje. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/2008

Budskapet fra 25. november 2008 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere, i denne nådens tid til å be om at det lille Jesusbarnet må fødes i deres hjerte. Må Han, som selv er fred, gi fred til hele verden gjennom dere. Be derfor mine barn uten opphør for denne turbulente verden uten fred, slik at dere blir vitner om fred for alle. Må håpet begynne å strømme gjennom deres hjerter som elver av nåde. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/2008

Budskapet fra 25. desember 2008 "Kjære barn! Dere springer, arbeider, samler - men uten velsignelse. Dere ber ikke! I dag kaller jeg dere til å stoppe foran krybben og til å meditere om Jesus, Han som jeg gir til dere også i dag, for å velsigne dere og hjelpe dere til å forstå at uten Ham har dere ingen fremtid. Mine barn, overgi derfor livene deres i Jesu hender for at Han kan lede og beskytte dere fra alt ondt. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/2008


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/29/2008