Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2005 In Norwegian

Budskapet fra 25. januar 2005 "Kjære barn! I denne nådens tid kaller jeg dere igjen til bønn. Be, mine barn, om enhet blant kristne og at alle må være av ett hjerte. Enheten vil virkelig være hos dere for så vidt som dere vil be og tilgi. Ikke glem: kjærligheten vil bare seire hvis dere ber, og åpner hjertene. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/2005

Budskapet fra 25. februar 2005 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å være mine utstrakte hender i denne verden som setter Gud på siste plass. Dere, mine barn, sett Gud på første plass i livet deres. Gud vil velsigne dere og gi dere styrke til å bære vitnesbyrd om Ham som er kjærlighetens og fredens Gud. Jeg er med dere og går i forbønn for dere alle. Mine barn, ikke glem at jeg elsker dere med en kjærlighet full av ømhet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/2005

Budskapet fra 25. mars 2005 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere til kjærlighet. Mine barn, elsk hverandre med Gud's kjærlighet. Hvert øyeblikk, i glede og i sorg, måtte kjærligheten seire; og slik vil kjærligheten begynne å råde i deres hjerter. Den oppstandne Jesus vil være med dere og dere vil være Hans vitner. Jeg vil glede meg sammen med dere og beskytte dere med min moderlige kappe. Mine barn, jeg vil særlig se på deres daglige omvendelse med kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/2005

Budskapet fra 25. april 2005 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å fornye bønnen i familiene deres. Gjennom bønn og ved å lese Den Hellige Skrift, kan Den Hellige Ånd som vil fornye dere, komme inn i familiene deres. Slik vil dere bli troens lærere i familiene deres. Gjennom bønn og deres kjærlighet vil verden begynne å gå på en bedre vei, og kjærligheten vil begynne å herske i verden. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/2005

Budskapet fra 25. mai 2005 "Kjære barn! Pånytt kaller jeg dere til å leve mine budskap i ydmykhet. Vær spesielt vitner om dem nå som vi nærmer oss årsdagen for mine åpenbaringer. Mine barn, vær et tegn for dem som er langt borte fra Gud og Hans kjærlighet. Jeg er med dere alle og velsigner dere med min moderlige velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/2005

Budskapet fra 25. juni 2005 "Kjære barn! I dag takker jeg dere for alle offer som dere har gjort for mine formål. Mine barn, jeg kaller dere til å være mine freds- og kjærlighetsapostler i familiene deres og i verden. Be om at Den Hellige Ånd må opplyse dere og lede dere på hellighetens vei. Jeg er med dere og velsigner dere alle med min moderlige velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/2005

Budskapet fra 25. juli 2005 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å fylle dagen med korte og inderlige bønner. Når du ber er hjertet ditt åpent og Gud elsker deg med en spesiell kjærlighet og gir deg en spesiell nåde. Gjør derfor god bruk av denne nådens tid og la den være viet til Gud mer enn noen gang. Be novenaer med faste og forsakelser slik at Satan holder seg langt borte fra deg og nåden omgir deg. Jeg er nær dere og ber til Gud for hver av dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/2005

Budskapet fra 25. august 2005 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å leve mine budskap. Gud gav dere som gave denne tid som en nådens tid. Gjør derfor god bruk av hvert øyeblikk, mine barn, og be, be ,be. Jeg velsigner dere alle og går i forbønn foran Den Aller Høyeste for hver av dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/2005

Budskapet fra 25. september 2005 "Kjære barn! I kjærlighet kaller jeg dere: vend om, selv om dere er fjernt fra mitt hjerte. Glem ikke: jeg er deres mor, og jeg føler smerte for enhver som er fjernt fra mitt hjerte. Men jeg lar dere ikke være alene. Jeg tror at dere kan forlate syndens vei og bestemme dere for hellighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/2005

Budskapet fra 25. oktober 2005 "Kjære barn: Tro, be og elsk, og Gud vil være nær dere. Han vil gi dere alle nådens gaver som dere søker fra Ham. Jeg er en gave til dere, fordi Gud tillater meg fra dag til dag å være sammen med dere og elske hver av dere med en grenseløs kjærlighet. Derfor, mine barn, åpne hjertene deres i bønn og ydmykhet og vær vitner om mitt nærvær. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/2005

Budskapet fra 25. november 2005 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å be, be, be; inntil bønnen blir liv for dere. Mine barn, i denne tid ber jeg for Gud på en særlig måte om å gi dere troens gave. Bare i troen vil dere oppdage gleden over livets gave som Gud har gitt dere. Deres hjerter vil glede seg over tanken på evigheten. Jeg er med dere og elsker dere med en øm kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/2005

Budskapet fra 25. desember 2005 "Kjære barn! Også i dag bringer jeg dere i mine armer det lille Jesusbarnet, Fredens Konge, for at Han skal velsigne dere med Sin fred. Mine barn, på en særlig måte kaller jeg dere i dag til å være mine fredsbærere i denne fredløse verden. Gud vil velsigne dere. Mine barn, ikke glem at jeg er deres mor. Med det lille Jesusbarnet i mine armer velsigner jeg dere alle med en spesiell velsignelse . Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/2005


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/29/2005