Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2004 In Norwegian

Budskapet fra 25 januar 2004 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn. Be, mine barn, på en særlig måte for alle dem som ikke har kommet til å kjenne Guds kjærlighet. Be om at hjertene deres må åpne seg og komme nærmere mitt hjerte og hjertet til min Sønn Jesus, slik at vi kan omdanne dem til fredens og kjærlighetens mennesker. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/2004

Budskapet fra 25 februar 2004 "Kjære barn! Også i dag, som aldri frem til nå, kaller jeg dere til å åpne hjertene deres for mine budskap. Mine barn, vær slike som drar sjeler til Gud, og ikke slike som får dem til å holde avstand. Jeg er med dere og elsker dere alle med en særlig kjærlighet. Dette er en tid for bot og omvendelse. Fra dypet av mitt hjerte kaller jeg dere til å være mine av hele deres hjerte. Da vil dere se at deres Gud er stor, fordi Han vil gi dere en overflod av velsignelser og fred. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/2004

Budskapet fra 25 mars 2004 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å åpne dere for bønn. Spesielt nå, i denne nådens tid, åpne hjertene deres mine barn og uttrykk kjærlighet til Den Korsfestede. Bare på denne måten vil dere oppdage fred, og bønn vil begynne å strømme fra ditt hjerte ut i verden. Vær et eksempel, mine barn og en drivkraft for det gode. Jeg er nær dere og jeg elsker dere alle. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/2004

Budskapet fra 25 april 2004 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å leve mine budskap enda sterkere i ydmykhet og kjærlighet slik at Den Hellige Ånd kan fylle dere med Sin nåde og styrke. Bare på denne måten vil dere være vitner om fred og tilgivelse. Takk for at dere har svart på mitt kall". 04/2004

Budskapet fra 25 mai 2004 "Kjære barn! Også i dag ber jeg dere inntrengende å vie dere til mitt Hjerte og til min Sønn Jesu Hjerte. Bare på denne måten vil dere komme nærmere meg hver dag, og dere vil inspirere hverandre enda mer til hellighet. Slik vil gleden råde i hjertene deres, og dere vil være bærere av fred og glede. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/2004

Budskapet fra 25 juni 2004 "Kjære barn! Også i dag er det glede i mitt hjerte. Jeg ønsker å takke dere for å gjøre det mulig å sette min plan ut i livet. Hver og en av dere er viktig, be derfor mine barn, og gled dere med meg over hvert hjerte som er blitt omvendt og blitt et instrument for fred i verden. Bønnegrupper er fulle av kraft og som følge av dem kan jeg se at Den Hellige Ånd er i virksomhet i verden. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/2004

Budskapet fra 25 juli 2004 "Kjære barn! Jeg kaller dere pånytt: vær åpne for mine budskap. Mine barn, jeg ønsker å dra dere alle nærmere til min Sønn Jesus, derfor be og faste. Jeg kaller dere spesielt til å be for mine intensjoner, slik at jeg kan overlevere dere til min Sønn Jesus for å la Han omforme dere og åpne hjertene deres for kjærlighet. Når dere har kjærlighet i hjertet vil freden råde i dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/2004

Budskapet fra 25 august 2004 "Kjære barn! Jeg kaller dere alle til en hjertets omvendelse. Bestem dere for en fullstendig forandring av livet, slik som i de første dagene da jeg kom hit. På den måten, mine barn, vil dere ha styrke til å knele og åpne hjertene deres for Gud. Gud vil høre bønnene deres og svare dem. Jeg går i forbønn for hver av dere foran Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/2004

Budskapet fra 25 september 2004 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å være kjærlighet hvor der er hat og mat hvor der er sult. Åpne hjertene deres mine barn, og la deres hender være utstrakte og gavmilde, slik at gjennom dere hver skapning takker Gud vår Skaper. Be mine barn, og åpne ditt hjerte for Guds kjærlighet, men du greier det ikke hvis du ikke ber. Derfor be, be, be. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/2004

Budskapet fra 25 oktober 2004 "Kjære barn! Dette er en nådens tid for familien, og derfor kaller jeg dere til å fornye bønnen. Måtte Jesus være midtpunktet for din familie. Lær i bønn å elske alt som er hellig. Ha som forbilde helgenenes liv, slik at de kan være drivkraft og lærere på veien til hellighet. Måtte hver familie bli et vitnesbyrd om kjærlighet i denne verden uten bønn og fred. Takk for at dere har svart på mitt kall". 10/2004

Budskapet fra 25. november 2004 "Kjære barn! I denne tid kaller jeg dere alle til å be for mine formål. Be særlig, mine barn, for dem som ennå ikke har kommet til å kjenne Guds kjærlighet og som ikke søker Gud vår Frelser. Mine kjære barn, vær mine utstrakte hender og led dem ved deres eksempel nærmere til mitt Hjerte og min Sønns Hjerte. Gud vil lønne dere med nåde og all velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall". 11/2004

Budskapet fra 25. desember 2004 "Kjære barn! Med stor glede bærer jeg også i dag min Sønn Jesus i mine armer til dere. Han velsigner dere og kaller dere til fred. Be, mine barn, og vær modige vitner om Godt Nytt i enhver situasjon. Bare på denne måten vil Gud velsigne dere og gi dere alt dere i tro ber Ham om. Jeg er hos dere så lenge Den Allmektige tillater meg. Med stor kjærlighet går jeg i forbønn for hver av dere. Takk for at dere har svart på mitt kall". 12/2004


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/27/2004