Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2010 In Norwegian

Budskapet fra 25. januar 2010 "Kjære barn! Måtte denne tiden være en tid med personlig bønn for dere slik at troens frø kan vokse i deres hjerter; og måtte det vokse til et glad vitnesbyrd for andre. Jeg er med dere og jeg ønsker å inspirere dere alle: voks og gled dere i Herren som har skapt dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/2010

Budskapet fra 25. mars 2010 "Kjære barn! Også i dag ønsker jeg å kalle jeg dere alle til å være sterke i bønn og i de øyeblikk når prøvelser møter dere. Lev deres kristne kall i glede og ydmykhet og vitne til alle. Jeg er med dere og jeg bærer dere alle til min Sønn Jesus og Han vil være deres styrke og støtte. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/2010

Budskapet fra 25. mai 2010 "Kjære barn! På denne tid når dere ber på en spesiell måte og søker min forbønn, kaller jeg dere mine barn til å be slik at som følge av deres bønner kan jeg hjelpe dere til å få flere hjerter til å åpne seg for mine budskap. Be for mine formål. Jeg er med dere og jeg går i forbønn hos min Sønn for hver av dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/2010

Budskapet fra 25. mai 2010 "Kjære barn! Gud gav dere nåde til å leve og til å forsvare alt det gode som er i dere og rundt dere og til å inspirere andre til å bli bedre og mer hellig. Men heller ikke Satan sover og gjennom modernismen avleder han dere og leder dere over på sin vei. Derfor, mine barn, av kjærlighet til mitt Rene Hjerte elsk Gud over alle ting og lev etter Hans bud. På den måten vil ditt liv ha mening og fred vil råde på jorda. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/2010

Budskapet fra 25. juni 2010 "Kjære barn! Med glede kaller jeg dere alle til å leve mine budskap med glede. Bare på den måten mine barn, vil dere være i stand til å komme nærmere min Sønn. Jeg ønsker å lede dere alle bare til Ham og i Ham vil dere finne sann fred og gleden i hjertet. Jeg velsigner dere alle og elsker dere med grenseløs kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/2010

Budskapet fra 25. juli 2010 "Kjære barn! Jeg kaller dere på nytt til å følge meg med glede. Jeg ønsker å lede dere alle til min Sønn, deres Frelser. Dere er ikke klar over at uten Ham har dere ikke glede og fred, heller ikke en fremtid eller evig liv. Derfor mine barn, gjør god bruk av denne glade bønnens og hengivelsens tid. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/2010

Budskapet fra 25. august 2010 "Kjære barn! Med stor glede, også i dag ,ønsker jeg å kalle dere pånytt: be, be, be. Måtte denne tiden bli en tid for personlig bønn for dere. I løpet av dagen, finn et sted hvor dere glade vil be på en reflektert måte. Jeg elsker dere og velsigner dere alle. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/2010

Budskapet fra 25. september2010 "Kjære barn!" I dag er jeg med dere og velsigner dere alle med min moderlige fredsvelsignelse. Og jeg ber dere inntrengende om å leve troens liv enda mer, fordi dere er fremdeles svake og ikke ydmyke. Jeg ber dere inntrengende mine barn om å snakke mindre og arbeide mer på deres personlige omvendelse slik at deres vitnesbyrd kan bære frukt. Og måtte deres liv være bønn uten opphør. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/2010

Budskapet fra 25. oktober 2010 "Kjære barn! Måtte denne tiden bli en tid med bønn for dere. Mitt kall, mine barn, ønsker for dere å være et kall til å bestemme seg for å følge omvendelsens vei. Be derfor og søk forbønn fra alle helgener. Måtte de bli et eksempel for dere, en oppmuntring og en glede mot det evige liv. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/2010

Budskapet fra 25. november 2010 "Kjære barn! Jeg ser på dere og jeg ser død uten håp, uro og lengsel i hjertene deres. Det finnes ingen bønn eller tillit til Gud, derfor er det Den Aller Høyeste tillater meg å bringe dere håp og glede. Åpne dere selv. Åpne hjertene deres for Guds barmhjertighet og Han vil gi dere alt dere trenger og fylle hjertene deres med fred. For Han er fred og ditt håp. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/2010

Budskapet fra 25.desember 2010 "Kjære barn! I dag ønsker min Sønn og jeg å gi dere en overflod av glede og fred slik at hver av dere må være en gledesfull budbærer og et vitne om fred og glede på de stedene hvor dere bor. Mine barn, vær en velsignelse og vær fred. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/2010


Last Modified 12/27/2010