Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2014 In Norwegian

Budskapet fra 25.januar 2014 "Kjære barn! Be, be, be om at utstrålingen fra dine bønner skal ha en påvirkning på de som du møter. Legg bibelen (den Hellige Skrift) på et synlig sted hos deres familier og les den, slik at ordene om fred kan begynne å strømme i deres hjerter. Jeg ber med dere og for dere mine barn, at dere fra dag til dag må bli mere åpne for Guds vilje. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/2014

Budskapet fra 25.febuar 2014 "Kjære barn! Dere ser, hører og føler at i hjertene til mange mennesker er det ingen Gud. De ønsker Ham ikke, fordi de er langt fra bønn og har ingen fred. Dere, mine barn, be - lev Guds bud. Vær bønn, dere som fra begynnelsen sa "ja" til mitt kall. Vitne om Gud og mitt nærvær og glem ikke, mine barn: Jeg er med dere og elsker dere. Fra dag til dag presenterer jeg dere alle for min Sønn Jesus. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/2014

Budskapet fra 25.mars 2014 "Kjære barn! Jeg kaller dere pånytt: begynn kampen mot synd som i de første dagene, gå til skriftemål og bestem dere for hellighet. Guds kjærlighet vil begynne å strømme gjennom dere inn i verden, fred vil begynne å regjere i deres hjerter og Guds velsignelse vil fylle dere. Jeg er med dere og går i forbønn for hver av dere foran min Sønn Jesus. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/2014

Budskapet fra 25.april 2014 "Kjære barn! Åpne hjertene deres for nåden som Gud gir dere gjennom meg, som en blomst som åpner seg for de varme solstrålene. Vær bønn og kjærlighet for alle dem som er langt borte fra Gud og Hans kjærlighet. Jeg er med dere og jeg går i forbønn for dere alle foran min Sønn Jesus og jeg elsker dere med uendelig kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/2014

Budskapet fra 25.mai 2014 "Kjære barn! Be og vær klar over at uten Gud er du støv. Vend derfor dine tanker og hjerte til Gud og til bønn. Stol på Hans kjærlighet. Mine barn, dere er kalt til å være vitner i Guds ånd. Dere er dyrebare mine barn, og jeg kaller dere til hellighet og til evig liv. Vær derfor klar over at dette livet er forbigående. Jeg elsker dere og jeg kaller dere til et nytt liv for omvendelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/2014

Budskapet fra 25. juni 2014 "Kjære barn! Den Aller Høyeste gir meg nåden slik at jeg fremdeles kan være sammen med dere og lede dere i bønn mot veien som fører til fred. Ditt hjerte og din sjel tørster etter fred og kjærlighet, etter Gud og hans glede. Derfor, mine barn, be, be, be og i bønnen vil du oppdage livsvisdom. Jeg velsigner dere alle og går i forbønn for hver av dere foran min Sønn Jesus. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/2014

Budskapet fra 25. juli 2014 "Kjære barn! Du er ikke klar over de nådegaver det er å leve på denne tid der den Allmektige gir deg tegn for deg til å åpne og omvende deg. Vend tilbake til Gud og til bønn og la bønn begynne å regjere i hjertene deres, familier og lokalsamfunn, slik at Den Hellige Ånd kan lede og inspirere dere til hver dag å være mer åpen for Guds vilje og Hans plan for hver enkelt av dere. Jeg er med dere og med helgener og engler går jeg i forbønn for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/2014

Budskapet fra 25. august 2014 "Kjære barn! Be for mine intensjoner, fordi Satan ønsker å ødelegge min plan som jeg har her og å stjele din fred. Derfor, mine barn, be, be, be om at Gud kan handle gjennom hver av dere. Måtte hjertene deres være åpne for Guds vilje. Jeg elsker dere og velsigner dere med min moderlige velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/2014

Budskapet fra 25.september 2014 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til også å bli som stjernene som ved sitt lys gir lys og skjønnhet til andre, slik at de kan glede seg. Mine barn, vær også dere den utstråling, skjønnhet, glede og fred - og spesielt bønn - for alle de som er langt borte fra min kjærlighet og kjærligheten til min Sønn Jesus. Mine barn, vitne om deres tro og bønn i glede, i den trosgleden som er i hjertene deres. Og be om fred, som er en dyrebar gave fra Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/2014

Budskapet fra 25. oktober 2014 "Kjære barn! Be i denne nådens tid og søk forbønn hos alle de hellige som allerede er i lyset. Måtte de være et eksempel og en oppmuntring for dere fra dag til dag på veien til omvendelse. Mine barn, vær klar over at ditt liv er kort og forbigående. Lengt derfor etter evigheten og fortsett å forberede hjertene i bønn. Jeg er med dere og går i forbønn fremfor min Sønn for hver og en av dere, spesielt for dem som har viet seg til meg og til min Sønn. Takk for at du har svart på mitt kall." 10/2014

Budskapet fra 25. november 2014 "Kjære barn! På en spesiell måte i dag kaller jeg dere til bønn. Be, mine barn, slik at dere kan forstå hvem dere er og hvor dere trenger å gå. Vær formidlere av gode nyheter og mennesker som bringer håp. Vær kjærlighet for alle dem som er uten kjærlighet. Mine barn, dere vil være alt og oppnå alt bare hvis dere ber og er åpen for Guds vilje - for Gud som ønsker å lede dere mot evig liv. Jeg er med dere og går i forbønn for dere fra dag til dag foran min Sønn Jesus. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/2014

Budskapet fra 25. desember 2014 "Kjære barn! Også i dag bærer jeg min Sønn Jesus til dere i mine armer, og jeg ber om fred for dere og om fred blant dere fra Ham. Be til og tilbe min Sønn slik at Hans fred og glede kan komme inn i deres hjerter. Jeg ber for dere om å bli enda mere åpen for bønn. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/2014


Last Modified 12/28/2014