Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2018 In Norwegian

Budskapet fra 25. januar 2018 "Kjære barn! Måtte denne tiden være en tid med bønn for dere, slik at Den Hellige Ånd, ved bønn, kan stige ned over dere og gi dere omvendelse. Åpne hjertene deres og les den Hellige Skrift, for at dere ved (å lese om) vitnesbyrdene også kan komme nærmere Gud. Det viktigste av alt, mine barn, søk Gud og det som tilhører Gud og overlat de verdslige ting til verden, fordi Satan trekker oppmerksomheten deres mot støv og synd. Dere er kalt til hellighet og skapt for Himmelen, søk derfor Himmelen og de Himmelske ting. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/25/2018

Budskapet fra 25. februar 2018 "Kjære barn! I denne nådens tid kaller jeg dere alle til å åpne dere selv og til å leve etter budene som Gud har gitt dere; slik at de kan lede dere gjennom Sakramentene på veien til omvendelse. Verden og verdslige fristelser tester dere, men dere, mine barn, se på Guds skapninger som Han har gitt til dere i skjønnhet og ydmykhet. Og dere, mine barn, elsk Gud over alle ting og Han vil lede dere på veien til frelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/2018

Budskapet fra 25. mars 2018 "Kjære barn! Jeg kaller dere til å være sammen med meg i bønn i denne nådens tid når mørket kjemper mot lyset. Be, mine barn, gå til skrifte og begynn et nytt liv i nåde. Bestem dere for Gud og Han vi lede dere mot hellighet; og korset vil være et seierstegn og håp for dere. Vær stolt over at du er døpt og takknemlig i ditt hjerte over at du er en del av Guds plan. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/25/2018

Budskapet fra 25. april 2018 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å leve deres nye liv med Jesus. Måtte Den Oppstandne gi dere styrke til alltid å være sterke i livets prøvelser og til å være trofaste og utholdende i bønn; fordi Jesus frelste dere ved Sine sår og ved Sin Oppstandelse gav Han dere nytt liv. Mine barn, be og mist ikke håpet. Måtte glede og fred være i hjertene deres og gi vitnesbyrd om gleden over å være mine. Jeg er med dere og elsker dere alle med min moderlige kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/25/2018

Budskapet fra 25. mai 2018 "Kjære barn! I denne fredløse tid kaller jeg dere til å stole mer på Gud som er deres Far i himmelen og som har sendt meg for å lede dere til Ham. Dere, åpne hjertene deres for de gaver som Han ønsker å gi dere, og tilbe min Sønn Jesus i hjertets stillhet. Han som har gitt Sitt liv slik at dere kan leve i evighet der hvor Han ønsker å lede dere. Måtte ditt håp være gleden over å møte Den Allmektige i hverdagen. Derfor ber jeg dere: Forsøm ikke å be, fordi bønn kan utføre mirakler. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/25/2018

Budskapet fra 25. juni 2018 "Kjære barn! Dette er dagen som Herren ga meg for å gi Ham takk for hver av dere som har konvertert (begynt på en ny vei) og som har akseptert mine budskap og som har begynt på veien til forandring og hellighet. Gled dere mine barn, for Gud er barmhjertig og elsker dere alle med Sin grenseløse kjærlighet og leder dere på veien til frelse gjennom mitt komme her. Jeg elsker dere alle og gir dere Min Sønn, så Han kan gi dere fred. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/25/2018

Budskapet fra 25. juli 2018 "Kjære barn! Gud kalte meg til å lede dere til Ham fordi Han er din styrke. Det er derfor jeg kaller dere til å be til Ham og til å stole på Ham, fordi Han er ditt tilfluktssted fra alt ondt som lurer og fører sjeler langt bort fra nåden og gleden som dere alle er kalt til. Mine barn, lev Himmelen her på jorden slik at det vil være bra for dere. Og la Guds bud være et lys på din vei. Jeg er med dere alle og jeg elsker dere alle med min moderlige kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/25/2018

Budskapet fra 25. august 2018 "Kjære barn! Dette er en nådens tid. Mine barn, be mer, snakk mindre og tillat Gud å lede dere på veien til omvendelse. Jeg er med dere og elsker dere med min moderlige kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/25/2018

Budskapet fra 25. september 2018 "Kjære barn! Også naturen rekker ut tegn på sin kjærlighet til dere gjennom fruktene som den gir dere. Ved mitt komme har også dere mottatt en overflod av gaver og frukter. Mine barn, Gud vet hvor mye dere har svart på mitt kall. Jeg kaller dere – det er ikke for sent – bestem dere for hellighet og et liv med Gud, i nåde og i fred. Gud vil velsigne dere og gi til dere et hundrefold hvis dere stoler på Ham. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/25/2018

Budskapet fra 25. oktober 2018 "Kjære barn! Dere har en stor nåde ved å være kallet til et nytt liv gjennom budskapene som jeg gir dere. Mine barn, dette er en nådens tid, en tid og et kall til omvendelse for dere og de fremtidige generasjoner. Derfor kaller jeg dere, mine barn; be mer og åpne hjertet ditt for min Sønn Jesus. Jeg er med dere og elsker dere alle og velsigner dere med min moderlige velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/25/2018

Budskapet fra 25. november 2018 "Kjære barn! Dette er tiden for nåde og bønn, tiden for å vente og gi. Gud gir deg å elske Ham fremfor alt. Mine barn, åpne derfor hjertene og familiene deres, for å få denne forventningen til å bli bønn og kjærlighet, og spesielt det å gi. Jeg er med dere, mine barn, og jeg oppmuntrer dere til ikke å gi opp det gode, fordi fruktene blir sett og hørt langt unna. Det er derfor fienden er sint og bruker alt for å lede dere bort fra bønnene. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/25/2018

Budskapet fra 25.desember 2018 "Kjære barn! Jeg bringer til dere min Sønn Jesus som er Fredens Konge. Han gir dere fred og la det ikke bare være for dere, men mine barn, bring det til andre i glede og ydmykhet. Jeg er med dere og ber for dere i denne nådens tid som Gud ønsker å gi dere. Min tilstedeværelse her er et tegn på kjærlighet, mens jeg er med dere for å beskytte dere og lede dere på vei til evigheten. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/25/2018


Last Modified 12/28/2018