Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2013 In Norwegian

Budskapet fra 25. januar 2013 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn. La din bønn være så sterk som en levende stein, slik at du blir et vitne med ditt liv. Vitne om skjønnheten i din tro. Jeg er med dere og jeg går i forbønn hos min Sønn for hver av dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/2013

Budskapet fra 25. februar 2013 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn. Synd trekker dere mot verdslige ting og jeg har kommet for å lede dere til hellighet og det som er fra Gud. Men dere kjemper og bruker deres energi i kampen for godt og ondt som er i dere. Derfor mine barn, be, be, be inntil bønnen blir en glede for dere og deres liv vil bli en enkel reise mot Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/2013

Budskapet fra 25. mars 2013 "Kjære barn! I denne nådens tid oppfordrer jeg dere til å ta korset av min elskede Sønn Jesus i hendene og å meditere over Hans lidelse og død. La din lidelse bli forent med Hans lidelse og kjærligheten vil vinne, fordi Han som er kjærlighet gav seg selv ut av kjærlighet for å frelse hver og en av dere. Be, be, be inntil kjærlighet og fred begynner å råde i deres hjerter. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/2013

Budskapet fra 25. april 2013 "Kjære barn! Be, be, bare be til ditt hjerte er åpent for tro som en blomst som åpner opp til de varme strålene fra solen. Dette er en nådens tid som Gud gir dere gjennom mitt nærvær, men dere er langt fra mitt hjerte. Derfor kaller jeg dere til personlig omvendelse og til bønn i familien. La den Hellige Skrift alltid være en oppmuntring for dere. Jeg velsigner dere alle med min moderlige velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/25/2013

Budskapet fra 25. mai 2013 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å være sterke og besluttsomme i tro og bønn inntil deres bønner er så sterke at de kan åpne hjertet til min elskede Sønn Jesus. Be mine barn, be uten opphør inntil ditt hjerte åpner seg for Guds kjærlighet. Jeg er med dere og jeg går i forbønn for dere alle og jeg ber for deres omvendelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/25/2013

Budskapet fra 25. juni 2013 "Kjære barn! Med glede i hjertet elsker jeg dere alle og kaller dere til å komme nærmere mitt Rene Hjerte, slik at jeg kan dra dere enda nærmere min Sønn Jesus og at Han kan gi dere Sin fred og kjærlighet som er næring for hver og en av dere. Mine barn, åpne dere for bønn - åpne dere for min kjærlighet. Jeg er deres mor og jeg kan ikke forlate dere alene bortløpen og i synd. Mine barn, dere er kalt til å være mine barn, mine elskede barn, slik at jeg kan presentere dere alle for min Sønn. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/25/2013

Budskapet fra 25. juli 2013 "Kjære barn! Med glede i mitt hjerte kaller jeg dere alle til å leve ut troen og til å vitne om den med ditt hjerte og med ditt eksempel på alle områder. Mine barn, bestem dere for å holde dere langt borte fra synd og fristelse og la det være glede og kjærlighet til hellighet i deres hjerter. Jeg elsker dere mine barn og ledsager dere med min forbønn fremfor den Aller Helligste. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/25/2013

Budskapet fra 25. august 2013 "Kjære barn! Også i dag gir den Aller Høyeste meg nåde til å være sammen med dere og til å lede dere til omvendelse. Jeg sår hver dag og jeg kaller dere til omvendelse slik at dere kan bli bønn, fred, kjærlighet - det hvetekornet som ved å dø vil gi vekst i hundrefold. Mine barn, jeg ønsker ikke for dere å måtte skrifte om alt dere kunne ha gjort, men ikke ønsket å gjøre. Derfor mine barn, igjen med entusiasme si: 'Jeg vil være et tegn for andre.' Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/25/2013

Budskapet fra 25. september 2013 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn. La ditt forhold til bønn være på daglig basis. Bønn utfører mirakler i dere og gjennom dere, derfor mine barn, la bønnen være en glede for dere. Deretter vil ditt forhold til livet bli dypere og mere åpent og du vil forstå at livet er en gave til hver av dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/25/2013

Budskapet fra 25. oktober 2013 "Kjære barn, i dag kaller jeg dere til å åpne dere for bønn. Bønn utfører mirakler i dere og gjennom dere. Derfor, små barn, i hjertets enfoldighet be Den Allmektige å gi dere styrke til å være Guds barn og at Satan ikke skal få bevege dere som vinden beveger greinene. Mine barn, bestem dere igjen for Gud og søk bare Hans vilje og da vil du finne glede og fred i Ham. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/2013

Budskapet fra 25. november 2013 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere alle til bønn. Åpne dørene til hjertet ditt i dyphet for bønn, for hjertets bønn. Og slik vil Den Høyeste være istand til å virke på din frihet og omvendelse vil begynne. Din tro vil bli sterk slik at du vil være istand til å si med hele ditt hjerte: 'Min Gud, mitt alt'. Mine barn, dere vil forstå at her på jorda er alt forbigående. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/2013

Budskapet fra 25. desember 2013 "Kjære barn! Jeg bringer dere Fredens Konge slik at Han kan gi dere Sin fred. Dere, mine barn, be, be, be. Bønnens frukt vil bli sett på ansiktene til folk som har bestemt seg for Gud og Hans Rike. Jeg, med min Sønn Jesus, velsigner dere alle med en fredsvelsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/2013


Last Modified 12/30/2013