Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2002 In Norwegian

Budskapet fra 25 januar 2002 ”Kjære barn! På denne tiden mens dere fremdeles ser tilbake på det gamle året, kaller jeg på dere for å få dere til å se dypere i hjertet, og til å bestemme dere for å komme nærmere Gud og bønn. Mine barn, dere er fremdeles knyttet til verdslige ting og lite til et åndelig liv. Måtte mitt kall i dag også være en oppmuntring for dere til å bestemme dere for Gud og daglig omvendelse. Dere kan ikke bli omvendt mine barn, hvis dere ikke avstår fra synder og hvis dere ikke bestemmer dere for å vise kjærlighet mot Gud og mot nesten. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 01/2002

Budskapet fra 25 februar 2002”Kjære barn! I denne nådens tid kaller jeg dere til å bli Jesu venner. Be om fred i deres hjerter og arbeid på deres egen omvendelse. Mine barn, bare på den måten vil dere være i stand til å være vitnesbyrd om fred og om Jesu kjærlighet i verden. Åpne dere selv for bønn slik at bønn blir et behov hos dere. Omvend dere, mine barn og arbeid slik at så mange sjeler som mulig får lære å kjenne Jesus og hans kjærlighet. Jeg er nær dere og jeg velsigner dere alle. Takk for at dere har svart på mitt kall.” 02/2002

Budskapet fra 25 mars 2002”Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å forene dere med Jesus i bønn. Åpne hjertet ditt for Han og gi Han alt som er i det: gleder, sorg og sykdom. Måtte dette bli en nådens tid for deg. Be; mine barn, og må hvert øyeblikk tilhøre Jesus. Jeg er med dere og jeg går i forbønn for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall!” 03/2002

Budskapet fra 25 april 2002"Kjære barn! Gled dere med meg på denne tid av våren, når all naturen våkner og hjertene deres lengter etter forandring. Åpne dere,mine barn og be. Ikke glem at jeg er med dere og jeg ønsker å ta dere alle til min sønn slik at han kan gi dere gaven av oppriktig kjærlighet til Gud og alt som kommer fra Ham. Åpne dere for bønn og søk fra Gud hjertets omvendelse; alt annet ser Han og sørger for. Takk for at dere har svart på mitt kall". 04/2002

Budskapet fra 25 mai 2002 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å sette bønnen på første plass i deres liv. Be, og må bønnen, mine barn, være en glede for dere. Jeg er med dere, og jeg går i forbønn for dere alle. Og dere, mine barn, vær gledesfylte bærere av mine budskap. Måtte deres liv med meg være glede. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/2002

Budskapet fra 25 juni 2002 "Kjære barn! I dag ber jeg for dere og med dere at Den Hellige Ånd må hjelpe dere og øke deres tro, slik at dere i enda større grad aksepterer budskapene jeg gir dere her på dette hellige sted. Mine barn, forstå at dette er en nådens tid for hver av dere; og med meg, mine barn, er dere trygge. Jeg ønsker å lede dere alle på hellighetens vei. Lev mine budskap og virkeliggjør hvert ord som jeg gir dere. Må de være dyrebare for dere, fordi de kommer fra himmelen. Takk for at dere har svart på mitt kall" 06/2002

Budskapet fra 25 juli 2002 "Kjære barn! I dag gleder jeg meg sammen med deres skytshelgen og oppfordrer dere til å være åpen for Guds vilje, slik at troen må vokse i dere,  og gjennom dere hos mennesker som dere møter i deres daglige liv. Mine barn, be inntil bønnen blir en glede for dere. Be deres hellige beskyttere om å hjelpe dere å vokse i kjærlighet til Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/2002

Budskapet fra 25 august 2002 ”Kjære barn! Også i dag er jeg med dere i bønn slik at Gud gir dere en enda sterkere tro. Mine barn, troen hos dere er liten, men likevel er dere ikke engang rede til å søke etter troens gave fra Gud. Det er derfor jeg er hos dere mine barn, for å hjelpe dere til å forstå mine budskap og leve etter dem. Be, be, be og bare i tro og gjennom bønn vil din sjel finne fred og verden vil finne gleden ved å være sammen med Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall” 08/2002

Budskapet fra 25 september 2002 "Kjære barn! Også i denne tid uten fred kaller jeg dere til bønn. Mine barn, be for fred slik at hvert menneske i verden vil elske freden. Bare når sjelen finner fred i Gud føler den seg tilfreds, og kjærligheten vil begynne å strømme ut i verden. Og på en spesiell måte, mine barn, er dere kalt til å leve og vitne om fred - fred i deres hjerter og familier - og gjennom dere vil freden også begynne å strømme ut i verden. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/2002

Budskapet fra 25 oktober 2002 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn. Mine barn, tro at enkel bønn kan føre til  mirakler. Gjennom din bønn åpner du ditt hjerte for Gud, og Han lar det skje mirakler i ditt liv. Ved å se på fruktene blir ditt hjerte fylt av glede og takknemlighet til Gud for alt Han gjør i ditt liv, og gjennom deg også  for andre. Be og tro mine barn; Gud gir dere nåde, men dere ser det ikke. Be og dere vil se det. Måtte din dag bli fylt av bønn og takk for alt som Gud gir deg. Takk for at  dere har svart på mitt kall." 10/2002

Budskapet fra 25 november 2002 "Kjære barn! Jeg kaller dere også i dag til omvendelse. Åpne hjertene for Gud gjennom Skriftemålet, og forbered sjelene slik at det lille Jesusbarnet kan bli født pånytt i hjertene. Tillat Ham å omdanne dere og lede dere på fredens og gledens vei. Mine barn, bestem dere for bønnen. Særlig nå, i denne nådens tid, la hjertene lengte etter bønn. Jeg er nær dere, og jeg går i forbønn for dere hos Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/2002

Budskapet fra 25 desember 2002 "Kjære barn! Dette er en tid med stor nåde, men også en tid med store prøvelser for alle dem som ønsker å følge fredens vei. På grunn av dette, mine barn, kaller jeg dere igjen til å be, be, be; ikke med ord, men med hjertet. Lev mine budskap og bli omvendt. Bli bevisst denne gaven at Gud har tillatt meg å være sammen med dere, spesielt i dag som jeg har det lille Jesusbarnet - Fredens Konge i mine armer . Jeg ønsker å gi dere fred og at dere bærer den i deres hjerter og gir den til andre, inntil Guds fred begynner å herske i verden. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/2002


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/11/2003