Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2016 In Norwegian

Budskapet fra 25.januar 2016 "Kjære barn! Jeg kaller dere også i dag til bønn. Dere kan ikke leve uten bønn, fordi bønn er en lenke som bringer dere nærmere Gud. Mine barn, med ydmykhet i hjertet vend derfor tilbake til Gud og til Hans bud, slik at dere med hele deres hjerte er i stand til å si: som i himmelen så også på jorden. Dere, mine barn er fri til i frihet å bestemme dere for Gud eller imot Ham. Se hvor Satan ønsker å dra dere mot synd og slaveri. Mine barn, vend dere derfor mot mitt hjerte, så jeg kan lede dere til min Sønn Jesus som er veien, sannheten og livet. Takk for at dere jar svart på mitt kall." 01/25/2016

Budskapet fra 25. februar 2016 "Kjære barn! I denne nådens tid kaller jeg dere alle til omvendelse. Mine barn, dere elsker lite og ber enda mindre. Dere er bortkomne og vet ikke hva som er deres mål. Ta korset, se på Jesus og følg Ham. Han gir Seg Selv for dere, til døden på et kors, fordi Han elsker dere. Mine barn, jeg inviterer dere: vend tilbake til bønn fra hjertet, for i bønn å finne håp og mening med livet. Jeg er med dere og ber for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/25/2016

Budskapet fra 25. mars 2016 "Kjære barn! I dag bærer jeg min kjærlighet til dere. Gud tillot meg å elske dere, og av kjærlighet å kalle dere til omvendelse. Dere, mine barn, er fattig på kjærlighet og dere har fremdeles ikke forstått at min Sønn Jesus, av kjærlighet ga Sitt liv for å frelse dere og gi dere evig liv. Be derfor mine barn, be slik at dere gjennom bønn kan forstå Guds kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/25/2016

Budskapet fra 25. april 2016 "Kjære barn! Mitt Rene Hjerte blør mens jeg ser deg i synd og med syndige vaner. Jeg oppfordrer deg: vend tilbake til Gud og til bønn slik at du kan ha det godt på jorda. Gud kaller dere gjennom meg, så deres hjerter kan være håp og glede for alle dem som er langt borte. La mitt kall være balsam for sjelen og hjertet, slik at du kan prise Gud, Skaperen som elsker deg og kaller deg til evigheten. Mine barn, livet er kort; du må bruke denne tiden godt til å gjøre det som er godt. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/25/2016

Budskapet fra 25. mai 2016 "Kjære barn! Mitt nærvær er en gave fra Gud for dere alle og en oppmuntring til omvendelse. Satan er sterk og ønsker å lage uorden og uro i hjertene og tankene deres. Be derfor, mine barn, slik at Den Hellige Ånd kan lede dere på den virkelige gledens og fredens vei. Jeg er med dere og jeg går i forbønn hos min Sønn for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/25/2016

Budskapet fra 25. juni "Kjære barn! Takk Gud sammen med meg, for den gaven at jeg kan være sammen med dere. Be, mine barn og lev etter Guds bud, så det kan bli godt for dere på jorda. I dag, på denne nådens dag, ønsker jeg å gi dere min moderlige velsignelse av fred og av min kjærlighet. Jeg går i forbønn for dere hos min Sønn og ber dere holde ut i bønn, slik at jeg sammen med dere kan realisere mine planer. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/25/2016

Budskapet fra 25. juli 2016 "Kjære barn! Jeg ser på dere og jeg ser at dere er bortkomne; og at dere ikke har bønn eller glede I hjertet. Vend tilbake til bønn mine barn, og sett Gud på førsteplass og ikke mennesket. Mist ikke håpet som jeg bærer til dere. Mine barn, la denne tid hver dag bli en større søken etter Gud i hjertets stillhet, og be, be, be inntil bønn blir en glede for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/25/2016

Budskapet fra 25. august 2016 "Kjære barn! I dag ønsker jeg å dele med dere gleden over Himmelen. Åpne hjertets dør, mine barn, slik at håp, fred og kjærlighet som bare Gud gir, kan vokse i ditt hjerte. Mine barn, dere er for knyttet til verden og verdslige ting. Det er derfor Satan beveger dere som vinden beveger bølgene på havet. La derfor lenken i ditt liv være hjertets bønn og Tilbedelse av min Sønn Jesus. Overgi din fremtid til Ham, slik at du i Ham kan være glede og et eksempel med ditt liv for andre. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/25/2016

Budskapet fra 25. september 2016 "Kjære barn, idag kaller jeg dere til bønn. Måtte bønn bli livet for dere. Bare på denne måten kan hjertet ditt bli fylt av fred og glede. Gud vil være nær deg og du vil føle Ham i ditt hjerte som en venn. Du vil snakke med Ham som med noen du kjenner. Og mine barn, dere vil kjenne et behov for å vitne, for Jesus vil være i ditt hjerte og du forenet med Ham. Jeg er med dere og elsker dere alle med min moderlige kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/25/2016

Budskapet fra 25. oktober 2016 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere: be om fred. Forlat egoisme og lev budskapene som jeg har gitt dere. Uten dem kan du ikke endre ditt liv. Ved å leve i bønn, vil du ha fred. Ved å leve i fred, vil du føle behov for å vitne; fordi du vil oppdage Gud som du nå føler er langt unna. Derfor mine barn, be, be, be og la Gud komme inn i ditt hjerte. Vend tilbake til faste og skriftemål for å overvinne det onde i deg og rundt deg. Takk for at du har svart på mitt kall." 10/25/2016

Budskapet fra 25. november 2016 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å vende tilbake til bønn. I denne nådens tid har Gud tillatt meg å lede dere til hellighet og et enkelt liv – at dere oppdager Gud Skaperen i de små ting. At dere blir forelsket i Ham og at livene deres blir en takk til Den Høyeste for alt Han gir dere. Mine barn, i kjærlighet, la ditt liv bli en gave til andre og Gud vil velsigne deg. Men du, vitne av kjærlighet til Gud - uten egeninteresse . Jeg er med dere og går i forbønn hos min Sønn for dere alle. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/25/2016

Budskapet fra 25.desember 2016 "Kjære barn! Med stor glede bærer jeg min Sønn Jesus til dere i dag for at Han skal gi dere Sin fred. Åpne hjertene deres, mine barn, og vær glade for at dere kan motta den. Himmelen er med dere og kjemper for fred i deres hjerter, i familiene og i verden. Og dere, min barn, hjelp til med deres bønner om at det må bli slik. Jeg velsigner dere med min Sønn Jesus og ber dere om ikke å miste håpet og at deres blikk og hjerter alltid må være vendt mot Himmelen og evigheten. Slik vil dere være åpne for Gud og Hans planer. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/26/2016


Last Modified 12/26/2015