Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2019 In Norwegian

Budskapet fra 25. januar 2019 "Kjære barn! I dag, som en mor, kaller jeg dere til omvendelse. Denne tid er for dere mine barn, en tid for stillhet og bønn. Derfor, i hjertets varme, vokser et frø av håp og tro; og dere mine barn vil fra dag til dag føle behov for å be mer. Ditt liv vil være ryddig og ansvarlig. Dere vil forstå, mine barn, at dere er her på jorda flyktig og dere vil føle behov for å være nærmere Gud. Og med kjærlighet vil du erfare opplevelsen av ditt møte med Gud som du vil dele med andre. Jeg er med dere og ber for dere, men jeg kan ikke uten ditt "ja". Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/25/2019

Budskapet fra 25. februar 2019 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere til et nytt liv. Det er ikke viktig hvor gammel du er, åpne ditt hjerte til Jesus som vil forvandle deg i denne nådens tid, og som naturen, vil du bli født inn i et nytt liv i Guds kjærlighet, og du vil åpne ditt hjerte til Himmelen og de Himmelske ting. Jeg er fortsatt med dere, fordi Gud tillot meg ut av kjærlighet til dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/25/2019

Budskapet fra 25. mars 2019 "Kjære barn! Dette er en nådens tid. Som naturen fornyer seg til et nytt liv, blir du også kalt til omvendelse. Bestem deg for Gud. Mine barn, dere er tomme og har ikke glede, fordi dere ikke har Gud. Be derfor til bønn blir ditt liv. I naturen, søk Gud som skapte deg, fordi naturen snakker og kjemper for livet og ikke for døden. Kriger regjerer i hjerter og nasjoner, fordi dere ikke har fred, og mine barn, du ser ikke en bror i din nabo. Vend derfor tilbake til Gud og til bønn. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/25/2019

Budskapet fra 29. april 2019 "Kjære barn! Dette er en nådens tid, en barmhjertighetens tid for hver av dere. Små barn, ikke tillat at vinden av hat og fredløshet hersker i dere og rundt dere. Dere, min barn, er kalt til å være kjærlighet og bønn. Djevelen ønsker fredløshet og uorden, men dere mine barn, vær gleden fra den oppstandne Jesus som døde og oppstod for hver av dere. Han overvant døden for å gi dere liv, evig liv. Derfor mine barn, vitne og vær stolte over at dere har oppstått i Ham. Takk for at du har svart på mitt kall." 04/25/2019

Budskapet fra 25. mai 2019 "Kjære barn! Av sin barmhjertighet tillot Gud meg å være sammen med dere, å instruere og lede dere på veien til omvendelse. Mine barn, dere er alle kallet til å be av hele deres hjerte om at frelsens plan må bli realisert for dere og gjennom dere. Mine barn, vær klar over at livet er kort og at evig liv venter på dere i henhold til deres fortjeneste. Derfor, be, be, be om å få være verdige instrumenter i Guds hender. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/25/2019

Budskapet fra 25. juni 2019 "Kjære barn! Jeg takker Gud for hver av dere. På en særskilt måte, mine barn, takk for at dere har svart på mitt kall. Jeg forbereder dere for de nye tidene, at dere må være faste i troen og utholdende i bønn; slik at Den Hellige Ånd kan arbeide gjennom dere og fornye jordens ansikt. Jeg ber med dere for fred som er den mest dyrebare gaven, selv om Satan ønsker krig og hat. Dere, mine barn, vær mine utstrakte hender og gå stolt med Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/25/2019

Budskapet fra 25. juli 2019 "Kjære barn! Mitt kall for dere er bønn. Må bønn bli en glede for dere og en krans som binder dere til Gud. Mine barn, prøvelser vil komme og dere vil ikke være sterke og synd vil regjere. Men hvis dere er mine vil dere vinne, fordi deres tilflukt vil være Hjertet til min Sønn Jesus. Derfor, mine barn, vend tilbake til bønn inntil bønn blir livet for dere om dagen og natten. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/25/2019

Budskapet fra 25. august 2019 "Kjære barn! Be, arbeid og vitne med kjærlighet for det Himmelske Kongeriket at det må være godt for dere her på jorda. Små barn, Gud vil velsigne ditt forsøk et hundretalls ganger, dere vil være vitner blandt folkene, sjeler av ikke-troende vil erfare nåden ved omvendelse og Himmelen vil være takknemlig for deres forsøk og offer. Små barn, vitne med Rosenkransen i hånda om at dere er mine og bestem dere for hellighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/25/2019

Budskapet fra 25. september 2019 "Kjære barn! I dag inviterer jeg deg til å be for mine intensjoner slik at jeg kan hjelpe deg. Små barn, be Rosenkransen og mediter over Rosenkransens mysterier, fordi du også går gjennom gleder og sorger i ditt liv. På den måten forvandler du mysteriene inn i ditt liv, fordi livet er et mysterium inntil du plasserer det i Guds hender. På denne måten vil du erfare troen, slik som Peter som møtte Jesus, og Den Hellige Ånd fylte hjertet hans. Små barn, dere er også kalt til å vitne ved å leve den kjærligheten som Gud dag etter dag omslutter dere med mitt nærvær. Vær derfor åpne, små barn, og be med tro i hjertet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/25/2019

Budskapet fra 25. oktober 2019 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere til bønn. Måtte bønnen være som balsam for din sjel, fordi bønnens frukt er glede, det å gi og vitne om Gud til andre - ved ditt liv. Små barn, i fullstendig overgivelse til Gud vil Han ta seg av alt og velsigne deg; og dine forsakelser vil ha mening. Jeg er med dere og velsigner dere alle med min moderlige velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/25/2019

Budskapet fra 25. november 2019 "Kjære barn! Må denne tiden være en bønnens tid for deg. Uten Gud har du ingen fred. Be derfor, små barn, om fred i deres hjerter og familier, så Jesus kan bli født i dere og gi dere Sin kjærlighet og velsignelse. Verden er i krig fordi hjertene er fulle av hat og sjalusi. Små barn, i øynene sees rastløshet fordi dere ikke har tillatt Jesus å bli født inn i deres liv. Søk Ham, be og Han vil gi Seg Selv til dere, i barnet som er glede og fred. Jeg er med dere og jeg ber for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/25/2019

Budskapet fra 25. desember 2019 "Kjære barn! Jeg bringer min Sønn Jesus til dere slik at Han kan velsigne dere og åpenbare for dere Sin kjærlighet som kommer fra himmelen. Hjertene deres lengter etter fred som det er mindre og mindre av på jorden. Det er derfor menneskene er langt borte fra Gud og sjeler er syke og på vei mot åndelig død.Jeg er med dere, små barn, for å lede dere på denne frelsesveien som Gud kaller dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/25/2019


Last Modified 12/26/2019