Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2020 In Norwegian

Budskapet fra 25. januar 2020"Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å be enda mer, inntil dere føler tilgivelsens hellighet i hjertet. Det må være hellighet i familiene, små barn, for det er ingen framtid for verden uten kjærlighet og hellighet. For i hellighet og glede overgir dere dere til Gud, Skaperen, som elsker dere med uendelig kjærlighet. Det er derfor Han sender meg til dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/25/2020

Budskapet fra 25. februar 2020 "Kjære barn! I denne nådens tid ønsker jeg å se ansiktene deres forvandlet i bønn. Dere er så overveldet av jordiske bekymringer at dere ikke engang føler at våren står for døren. Dere er kalt, små barn, til bot og bønn. Slik naturen kjemper i stillhet for nytt liv er også dere kalt til å åpne dere i bønn til Gud, der dere vil finne fred og varme fra vårsola i hjertene. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/25/2020

Budskapet fra 25. mars 2020 "Kjære barn, jeg er med dere alle disse årene for å lede dere på veien til frelse. Vend tilbake til min Sønn; vend tilbake til bønn og faste. Små barn, la Gud tale til ditt hjerte, for Satan regjerer og ønsker å ødelegge ditt liv og jorda du går på. Vær modig og velg hellighet. Du vil se omvendelser i hjertene og i dine familier; bønn vil bli hørt. Gud vil høre ropene dine og gi deg fred. Jeg er med dere og velsigner dere alle med min moderlige velsignelse. Takk for at du har svart på mitt kall." 03/25/2020

Budskapet fra 25. april 2020 "Kjære barn! Måtte denne tiden bli en oppfordring til personlige omvendelse for dere. Be, små barn, i ensomhet til Den Hellige Ånd, om å styrke dere i tro og tillit til Gud. Slik at dere kan bli verdige vitner om den kjærlighet som Gud skjenker dere gjennom mitt nærvær. Små barn, ikke tillat prøvelser å gjøre hjertene deres harde og bønn som en ørken. Vær et speilbilde av Guds kjærlighet og vitne om Den Oppstandne Jesus ved deres liv. Jeg er med dere og jeg elsker dere alle med min moderlige kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/25/2020

Budskapet fra 25. mai 2020 "Kjære barn! Be sammen med meg om et nytt liv for dere alle. I hjertene deres, små barn, vet dere hva som må endres. Vend tilbake til Gud og Hans Bud slik at Den Hellige Ånd kan endre livene deres og denne jordens ansikt, som behøver åndelig fornyelse. Små barn, vær bønn for alle dem som ikke ber, vær glede for dem som ikke ser noen utvei, vær bærere av lys i mørket i denne turbulente tiden. Be og søk hjelp og beskyttelse fra helgenene slik at dere også kan lengte etter Himmelen og Himmelske virkeligheter. Jeg er med dere og jeg beskytter og velsigner dere alle med min moderlige velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/25/2020

Budskapet fra 25.juni 2020 "Kjære barn! Jeg hører dine rop og bønner, og jeg ber for dere foran min Sønn Jesus, som er veien, sannheten og livet. Vend tilbake til bønn, små barn, og åpne hjertene deres i denne nådens tid og legg ut på veien til omvendelse. Livet ditt passerer og uten Gud gir det ingen mening. Det er grunnen til at jeg er sammen med dere for å lede dere til livets helligdom; slik at hver av dere kan oppleve gleden ved å leve. Jeg elsker dere alle, små barn, og jeg velsigner dere med min moderlige velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/25/2020

Budskapet fra 25. juli 2020 "Kjære barn! I denne turbulente tiden hvor djevelen høster sjeler for å dra dem til seg selv, kaller jeg deg til utholdende bønn slik at du i bønn kan oppdage kjærlighetens og håpets Gud. Små barn, ta korset i hendene. La det være din oppmuntring at kjærlighet alltid vinner, på en spesiell måte nå som Korset og troen blir avvist, Vær en refleksjon og et eksempel med deres liv på at tro og håp fremdeles lever og at en ny verden av fred er mulig. Jeg er med dere og går i forbønn for dere foran min Sønn, Jesus. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/25/2020

Budskapet fra 25. august 2020 "Kjære barn! Dette er en nådens tid. Jeg er med dere, og kaller dere på nytt, små barn: Vend tilbake til Gud og til bønn inntil bønn blir en glede for dere. Små barn, dere har ikke en fremtid eller fred før deres liv begynner med en personlig omvendelse og en forandring til det gode. Ondskap vil opphøre og fred vil begynne å råde i deres hjerter og i verden. Derfor, små barn, be, be, be. Jeg er med dere og går i forbønn foran min Sønn Jesus for hver av dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/25/2020

Budskapet fra 25.september 2020 "Kjære barn! Jeg har vært sammen med dere så lenge, fordi Gud er stor i Sin kjærlighet og i mitt nærvær. Jeg kaller dere, små barn, vend tilbake til Gud og til bønn. Måtte ditt livs mål være kjærlighet og ikke glem, små barn, at bønn og faste gjør underverker i og rundt deg. Måtte alt du gjør være til Guds ære, og så vil himmelen fylle ditt hjerte med glede, og du vil føle at Gud elsker deg og sender meg for å redde deg og jorden du bor på. Takk for at du har svart på mitt kall." 09/25/2020

Budskapet fra 25. oktober 2020 "Kjære barn! På dette tidspunktet kaller jeg dere til å komme tilbake til Gud og til bønn. Påkall hjelp fra alle helgener slik at de kan være et eksempel og en hjelp for dere. Satan er sterk og kjemper for å tiltrekke seg så mange hjerter som mulig. Han ønsker krig og hat. Derfor har jeg vært sammen med dere så lenge, for å lede dere på veien til frelse, til Ham som er Veien, Sannheten og Livet. Små barn, kom tilbake til kjærligheten til Gud og Han vil være din styrke og beskyttelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/25/2020

Budskapet fra 25.november 2020 "Kjære barn! Dette er en tid med kjærlighet, varme, bønn og glede. Be, små barn, at Jesusbarnet må bli født i deres hjerter. Åpne deres hjerter til Jesus som gir Seg Selv til hver av dere. Gud sendte meg for å være glede og håp i denne tid, og jeg sier til dere: Uten lille Jesus har dere ikke ømheten og følelsen av Himmelen som er gjemt i den Nyfødte. Derfor, små barn, arbeid med dere selv. Ved å lese Den Hellige Skrift vil dere oppdage Jesu fødsel og glede, slik som Medjugorje i de første dagene gav til menneskeheten. Historien vil bli sannhet som også i dag blir gjentatt i dere og rundt dere. Arbeid på og bygg fred gjennom Skriftemålets Sakrament. Bli forsonet med Gud, små barn, og dere vil se mirakler rundt dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/25/2020

Budskapet fra 25. desember 2020 "Kjære barn! Jeg bærer til dere lille Jesus som bringer dere fred, Han som er ditt livs fortid, nåtid og fremtid. Små barn, ikke tillat at din tro og håpet om en bedre fremtid blir slukket, for dere er valgt til å være vitner om håp ved enhver anledning. Derfor er jeg her sammen med Jesus slik at Han kan velsigne dere med Sin fred. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/25/2020


Last Modified 12/27/2020