Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2012 In Norwegian

Budskapet fra 25. januar 2012 "Kjære barn! Jeg kaller dere med glede også i dag til å åpne hjertene deres og til å lytte til mitt kall. Pånytt ønsker jeg å dra dere nærmere mitt Rene Hjerte hvor dere vil finne tilflukt og fred. Åpne dere for bønn, inntil det blir en glede for dere. Gjennom bønn vil den Aller Høyeste gi dere en overflod av nåde, og dere vil bli mine utstrakte hender i denne urolige verden som lengter etter fred. Mine barn, vær et vitnesbyrd om tro ved deres liv og be om at troen må vokse dag for dag i hjertene deres. Jeg er med dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/2012

Budskapet fra 25. februar 2012 "Kjære barn! Nå, på en spesiell måte kaller jeg dere: "be med hjertet". Mine barn, dere snakker mye og ber lite. Les og mediter over Den Hellige Skrift og la ordene skrevet i den bli til liv for dere. Jeg oppmuntrer og elsker dere slik at dere må finne fred i Gud og gleden over å leve. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/2012

Budskapet fra 25. mars 2012 "Kjære barn! Også idag, med kjærlighet, ønsker jeg å gi dere min moderlige velsignelse og kalle dere til bønn. Måtte bønnen bli et behov for dere til å vokse mer i hellighet hver dag. Arbeid mer på deres omvendelse, fordi dere er langt unna, mine barn. Takk forat dere har svart på mitt kall." 03/2012

Budskapet fra 25.april 2012 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn. Og må hjertene deres, mine barn, åpne seg for Gud som en blomst åpner seg for solens varme. Jeg er med dere og jeg går i forbønn for dere alle. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/2012

Budskapet fra 25. juni 2012 "Kjære barn! Med stort håp i hjertet også i dag, kaller jeg dere til bønn. Hvis dere ber, mine barn, er dere med meg og dere søker min Sønns vilje og lever etter den. Vær åpne og lev bønnen og ved enhver anledning måtte den være det som preger og gleder din sjel. Jeg er med dere og jeg går i forbønn for dere alle foran min Sønn Jesus. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/2012

Budskapet fra 25. juli 2012 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere til det gode. Vær bærere av fred og godhet i denne verden. Be om at Gud må gi dere styrken, slik at håp og stolthet alltid må råde i deres hjerter og liv fordi dere er Guds barn og bærere av Hans håp til denne verden som er uten glede i hjertet og som er uten en fremtid, fordi den har ikke hjertet sitt åpent for Gud som er dens frelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/2012

Budskapet fra 25. august 2012 "Kjære barn! Også i dag, med håp i hjertet, ber jeg for dere og takker Den Høyeste for hver og en av dere som fra hjertet lever lever etter mine budskap. Gi takk til Guds kjærlighet for at jeg kan elske og lede hver av dere gjennom mitt Rene Hjerte også til omvendelse. Åpne deres hjerter og bestem dere for hellighet og håpet vil frembringe glede i deres hjerter. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/2012

Budskapet fra 25. september 2012 "Kjære barn! Når dere ser på rikdommen av farger i naturen som Den Aller Høyeste gir dere, åpne hjertene deres og be med takknemlighet for alt det gode som dere har og si: "Jeg er her skapt for evigheten"- og lengt etter de himmelske ting, fordi Gud elsker dere med en grenseløs kjærlighet. Det er også derfor Han ga meg til dere for å fortelle dere: "Bare i Gud er deres fred og håp, kjære barn". Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/2012

Budskapet fra 25. oktober 2012 "Kjære barn!" I dag kaller jeg dere til å be for mine intensjoner. Forny faste og bønn fordi Satan er utspekulert og lokker mange hjerter til synd og fortapelse. Mine barn, jeg kaller dere til hellighet og til å leve i nåde. Tilbe min Sønn slik at Han kan fylle dere med Sin fred og kjærlighet, den som dere lengter etter. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/2012

Budskapet fra 25. november 2012 "Kjære barn! I denne nådens tid kaller jeg dere alle til å fornye bønnen. Åpne dere for det Hellige Skriftemålet slik at hver av dere med hele hjertet kan akseptere mitt kall. Jeg er med dere og jeg beskytter dere fra syndens ødeleggelse, men dere må åpne dere for omvendelsens og hellighetens vei slik at deres hjerter kan brenne av kjærlighet til Gud. Gi Ham tid og Han vil gi seg selv til dere og slik, i Guds vilje vil dere oppdage kjærligheten og gleden over livet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/2012

Budskapet fra 25. desember 2012 Vår Frue (Jomfru Maria) kom med det lille Jesusbarnet i armene sine og hun gav ikke noe budskap, men lille Jesus begynte å prate og sa: "Jeg er din fred, lev etter mine bud". Med korsets tegn velsignet Vår Frue og lille Jesus oss sammen. 12/2012


Last Modified 12/26/2012