Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2017 In Norwegian

Budskapet fra 25 januar 2017 "Kjære barn! I dag inviterer jeg dere til å be for fred: fred i folks hjerter, fred i familiene og fred i verden. Satan er sterk og ønsker å vende dere alle bort fra Gud og ta dere tilbake til alt som er menneskelig. Og i hjertene ødelegge alle følelser overfor Gud og Guds ting. Dere, mine barn, be og kjemp mot materialisme, modernisme og egoisme som verden tilbyr dere. Mine barn, bestem dere for hellighet og jeg, med min Sønn Jesus går i forbønn for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/2017

Budskapet fra 25. februar 2017 "Kjære barn! I dag inviterer jeg dere til å leve troen på dypeste måte og å bønnfalle Den Høyeste om å styrke den, slik at vind og storm ikke kan ødelegge den. Måtte grunnlaget i din tro være bønn og håp om evig liv. Allerede nå, mine barn, arbeid med dere selv i denne nådens tid hvor Gud gir dere nåde - gjennom forsakelse og kall til omvendelse - til å være folk med klar og utholdende tro og håp. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/2017

Budskapet fra 25. mars 2017 "Kjære barn! I denne nådens tid ber jeg dere alle om å åpne hjertene deres for Guds barmhjertighet, om å begynne et nytt liv gjennom bønn, bot og en bestemmelse om hellighet. Denne vårens tid beveger dere til et nytt liv, til en fornyelse i deres tanker og hjerter. Derfor er jeg med dere, mine barn, for å hjelpe dere å si "ja" med besluttsomhet til Gud og til Guds bud. Dere er ikke alene; jeg er med dere gjennom den nåde som Den Høyeste gir meg for dere og deres etterkommere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/2017

Budskapet fra 25. april 2017 "Kjære barn! Elsk, be og vær et vitnesbyrd om mitt nærvær til alle dem som er langt borte. Ved ditt vitnesbyrd og eksempel kan du føre de hjertene nærmere, som er langt borte fra Gud og Hans nåde. Jeg er med dere og jeg går i forbønn for hver av dere, slik at dere med kjærlighet og besluttsomhet kan vitne for og oppmuntre alle dem som er langt borte fra mitt rene Hjerte. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/2017

Budskapet fra 25. mai 2017 "Kjære barn! Den Høyeste har tillatt meg å kalle dere på nytt til omvendelse. Mine barn, åpne hjertene deres for nåden som dere er kalt til. Vær et vitnesbyrd om fred og kjærlighet i denne verden uten fred. Livet ditt her på jorda er forbigående. Be, at dere gjennom bønn må lengte etter Himmelen og de Himmelske ting, og hjertene deres vil se alle ting på en annen måte. Dere er ikke alene; jeg er med dere og går i forbønn hos min Sønn Jesus for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/2017

Budskapet fra 25. juni 2017 "Kjære barn! I dag ønsker jeg å takke dere for deres utholdenhet og be dere om å åpne dere for dyp bønn. Mine barn, bønn er troens hjerte og håp i det evige liv. Be derfor med hjertet inntil hjertet synger med takksigelse til Gud vår Skaper som gav deg liv. Jeg er med dere mine barn og bringer til dere min moderlige fredsvelsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/2017

Budskapet fra 25. juli 2017 "Kjære barn! Vær bønn og et gjenskinn av Guds kjærlighet for alle dem som er langt borte fra Gud og Guds bud. Mine barn, vær trofaste og bestemte i omvendelsen og arbeid med dere selv, slik at hellighet i livet må være sannhet for dere. Og oppmuntre hverandre i det gode gjennom bønn, slik at livet deres på jorda kan bli mer behagelig. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/2017

Budskapet fra 25. august 2017 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere til å være folk i bønn. Be helt til bønn blir en glede for dere og et møte med Den Allmektige. Han vil forvandle hjertene deres og dere vil bli folk av kjærlighet og fred. Ikke glem, mine barn at Satan er sterk og ønsker å dra dere vekk fra bønn. Dere, ikke glem at bønn er den hemmelige nøkkelen til et møte med Gud. Det er derfor jeg er med dere for å lede dere. Ikke gi opp bønn. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/2017

Budskapet fra 25. september 2017 "Kjære barn! Jeg kaller dere til å være generøs i forsakelse, faste og bønn for alle dem som er i fristelse, og som er deres brødre og søstre. På en spesiell måte bønnfaller jeg dere om å be for prester og for alle konsekrerte (vigslede) at de må elske Jesus enda mer entusiastisk; at Den Hellige Ånd må fylle deres hjerter med glede og at de må vitne om Himmelen og Himmelske mysterier. Mange sjeler er i synd fordi det ikke er noen som ofrer seg selv og ber for deres omvendelse. Jeg er med dere og ber om at hjertene deres må bli fylt av glede. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/2017

Budskapet fra 25. oktober 2017 "Kjære barn! Jeg kaller dere til å være bønn i denne nådens tid. Dere har problemer, plager, lidelser og mangel på fred. Måtte helgenene være modeller for dere og en oppmuntring til hellighet. Gud vil være nær dere og dere vil bli fornyet i søken gjennom deres personlige omvendelse. Tro vil bli til håp for dere og glede vil begynne å råde i hjertene deres. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/2017

Budskapet fra 25. november 2017 "Kjære barn! I denne nådens tid kaller jeg dere til bønn. Be og søk fred, mine barn. Han som kom her på jorda for å gi oss Sin fred, uansett hvem du er eller hva du er - Han, min Sønn, din Bror - kaller dere til omvendelse gjennom meg, fordi uten Gud har dere ingen fremtid eller evig liv. Derfor, tro og be og lev i nåde og forventning om ditt personlige møte med Ham. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/2017

Budskapet fra 25. desember 2017 "Kjære barn! I dag bringer jeg til dere min Sønn Jesus for at Han skal gi dere Sin fred og velsignelse. Jeg kaller dere alle, mine barn, til å leve og gi vitnesbyrd om nåden og gavene som dere har mottatt. Ikke vær redd. Be om at Den Hellige Ånd må gi dere styrke til å være glade vitner og mennesker med fred og håp. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/2017


Last Modified 03/27/2018