Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2024 In Norwegian

Budskapet fra 25. januar 2024 "Kjære barn! Måtte denne tiden være en tid for bønn." 01/25/2024

Budskapet fra 25. februar 2024 "Kjære barn! Be og forny ditt hjerte slik at det gode som du har sådd kan bære frukten av glede og enhet med Gud. Ugress har beseiret mange hjerter og de har blitt ufruktbare. Derfor må dere, mine barn, være lys, kjærlighet og mine utstrakte hender i denne verden som lengter etter en Gud Som er kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/25/2024

Budskapet fra 25. mars 2024 "Kjære barn! I denne nådens tid, be med meg om at det gode må vinne i deg og omkring deg. På en spesiell måte, små barn, be forenet med Jesus på Hans Vei til Korset. I dine bønner, legg menneskeheten, som vandrer uten Gud og uten Hans kjærlighet. Vær bønn, vær lys og vær et vitnesbyrd for alle som du møter, mine barn, slik at den barmhjertige Gud kan vise barmhjertighet mot deg. Takk for at du har svart på mitt kall." 03/25/2024


Last Modified 03/26/2024