Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2006 In Norwegian

Budskapet fra 25. januar 2006 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å være budbærere om Evangeliet i familiene deres. Mine barn, ikke glem å lese i Den Hellige Skrift. Legg den på et synlig sted og la ditt liv være et vitnesbyrd om at du tror og lever etter Guds ord. Jeg er nær dere med min kjærlighet og går i forbønn hos min Sønn for hver av dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/2006

Budskapet fra 25. februar 2006 "Kjære barn! I denne nåderike Fastetid kaller jeg dere til å åpne hjertene deres for de gaver som Gud ønsker å gi dere. Ikke vær tillukket, men si "ja" til Gud med bønn og forsakelse og Han vil gi dere i overflod. Som om våren når jorda åpner seg for frøene og gir fra seg hundre fold; slik vil også deres himmelske Far gi dere i overflod. Mine barn, jeg er med dere og elsker dere med en øm kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/2006

Budskapet fra 25. mars 2006 "Fatt mot, kjære barn! Jeg har bestemt meg for å lede dere på veien til hellighet. Gi avkall på synden og begi dere på frelsens vei, den veien som min Sønn har valgt. Gjennom hver av deres motgang og lidelser vil Gud finne veien til glede for dere. Be derfor mine kjære barn. Vi er nær dere med vår kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/2006

Budskapet fra 25. april 2006 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å ha mer tillit til meg og min Sønn. Han har seiret ved Sin død og oppstandelse, og gjennom meg kaller Han dere til å være en del av Hans glede. Mine kjære barn, dere ser ikke Gud, men hvis dere ber vil dere føle Hans nærhet. Jeg er med dere og jeg går i forbønn for hver av dere hos Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/2006

Budskapet fra 25. mai 2006 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å sette ut i praksis og til å leve mine budskap som jeg gir dere. Bestem dere for hellighet mine barn, og tenk på himmelen. Bare på denne måten vil dere ha fred i hjertene som ingen vil være i stand til å ødelegge. Fred er en gave som Gud gir dere i bønn. Mine barn, søk og arbeid med all deres styrke for at fred skal seire i hjertene deres og i verden. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/2006

Budskapet fra 25. juni 2006 "Kjære barn! Med stor glede i mitt hjerte takker jeg dere for alle bønnene som dere har bedt i disse dager for mine anliggender. Dere skal vite mine barn at dere ikke vil angre det, verken dere eller barna deres. Gud vil lønne dere med stor velsignelse og dere vil vinne evig liv. Jeg er nær dere og takker alle de som i løpet av disse årene har akseptert mine budskap, som har "øst" dem ut i sitt liv og besluttet seg for hellighet og fred.Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/2006

Budskapet fra 25. juli 2006 "Kjære barn! Tenk ikke bare på hvile for din kropp i denne tid mine barn, men søk også tid for din sjel. I stillhet kan Den Hellige Ånd tale til dere; tillat Ham å omvende og forandre dere. Jeg er med dere og fram for Gud går jeg i forbønn for hver av dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/2006

Budskapet fra 25. august 2006 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å be, be, be. Bare i bønn vil dere være nær meg og min Sønn, og dere vil erkjenne hvor kort dette livet er. Det vil bli født en lengsel etter Himmelen i hjertene deres. Glede vil herske i hjertene deres, og bønnen vil strømme som en elv. I ordene deres vil det bare være takk til Gud for at Han har skapt dere, og lengselen etter hellighet vil bli virkelighet for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/2006

Budskapet fra 25. september 2006 "Kjære barn! Også i dag er jeg med dere og kaller dere alle til fullkommen omvendelse. Bestem dere for Gud, mine barn, og i Gud vil dere finne den freden som hjertet søker. Etterlign livet til helgenene og la de være et eksempel for dere. Og jeg vil inspirere dere så lenge Den Allmektige tillater meg å være sammen med dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/2006

Budskapet fra 25. oktober 2006 "Kjære barn! I dag lot Herren meg på nytt få lov til å fortelle dere at dere lever i en nådetid. Dere er ikke bevisst, mine barn, at Gud gir dere en stor mulighet til å omvende dere og til å leve i fred og kjærlighet. Dere er så blinde og bundet til jordiske ting og tenker på det jordiske livet. Gud sendte meg for å lede dere mot evig liv. Mine barn, jeg er ikke trett selv om jeg ser at deres hjerter er tunge og trette (og lengter) etter alt som er nåde og en gave. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/2006

Budskapet fra 25. november 2006 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å be, be, be. Mine barn, når dere ber er dere nær Gud, og Han gir dere lengselen etter evigheten. Dette er en tid hvor dere kan tale mer om Gud og gjøre mer for Gud. Derfor, mine barn, ikke gjør motstand, men tillat Ham å lede dere, å forandre dere og til å komme inn i deres liv. Ikke glem at dere er reisende på vei mot evigheten. Mine barn, tillat derfor Gud å lede dere som en gjeter leder sin flokk. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/2006

Budskapet fra 25. desember 2006 "Kjære barn! Også i dag bringer jeg dere den nyfødte Jesus i mine armer. Han, som er Konge i Himmel og på jord, Han er din fred. Mine barn, ingen kan gi dere fred slik som Han som er Fredens Konge. Tilbe Ham derfor i deres hjerter, velg Ham og dere vil ha glede i Ham. Han vil velsigne dere med fredens velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/2006


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/27/2006