Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2023 In Norwegian

Budskapet fra 25. januar 2023 "Kjære barn! Be med meg om fred, fordi Satan ønsker krig og hat i hjerter og nasjoner. Derfor, be og ofre dine dager med faste og bot for at Gud kan gi deg fred. Fremtiden står ved et veiskille, fordi det moderne mennesket ikke vil ha Gud. Det er derfor menneskeheten er på vei mot ruin. Dere, mine barn, er mitt håp. Be sammen med meg om å oppnå det jeg begynte på i Fatima og her. Be og vitne om fred i deres omgivelser og vær fredens folk. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/25/2023

Budskapet fra 25. februar 2023 "Kjære barn! Vend om og ta på dere botsklær og dyp personlig bønn, og søk i ydmykhet fred fra Den Høyeste. I denne nådens tid ønsker Satan å forføre dere, men dere, mine barn, se hen til min Sønn og følg ham mot Golgata i forsakelse og faste. Jeg er med dere fordi Den Høyeste tillater meg å elske dere og lede dere mot hjertets glede, i en tro som vokser for alle dem som elsker Gud over alt annet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/25/2023

Budskapet fra 25. mars 2023 "Kjære barn! Måtte denne tiden være en tid for bønn for deg." 03/25/2023

Budskapet fra 25. april 2023 "Kjære barn! Jeg inviterer dere alle til å være budbærere av den oppstandne Jesu fred og glede for alle dem som er langt unna bønn, slik at Jesu kjærlighet gjennom deres liv, forvandler dem til et nytt liv av omvendelse og hellighet.Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/25/2023

Budskapet fra 25. mai 2023 "Kjære barn! Jeg ber dere gå ut i naturen og be om at Den Allmektige må tale til deres hjerte og at dere føler Den Hellige Ånd kraft slik at dere kan være vitner om den kjærlighet Gud har til hver skapning. Jeg er med dere og går i forbønn for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/25/2023

Budskapet fra 25. juni 2023 "Kjære barn! Den Høyeste tillater meg å være sammen med dere - å be for dere, å være en mor for dere og å være deres tilflukt. Små barn, jeg kaller dere:Vend tilbake til Gud og til bønn og Gud vil velsigne dere rikelig.Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/25/2023

Budskapet fra 25. juli 2023 "Kjære barn! I denne nådens tid, hvor Den Høyeste sender meg til dere for å elske dere og veilede dere på veien til omvendelse, bring dine bønner og forsakelser for alle dem som er langt borte og ikke har lært å kjenne Guds kjærlighet. Dere, små barn, vær vitner om kjærlighet og fred for alle rastløse hjerter. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/25/2023

Budskapet fra 25. august 2023 "Kjære barn! I denne nådens tid kaller jeg dere til bønn fra hjertet. Måtte hjertene deres, mine barn, bli løftet opp i bønn mot Himmelen, slik at hjertene deres kan føle kjærlighetens Gud som helbreder dere og elsker dere med grenseløs kjærlighet. Det er derfor jeg er med dere, for å lede dere på veien til hjertets omvendelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/25/2023

Budskapet fra 25. september 2023 "Kjære barn! Jeg kaller dere til sterk bønn. Modernismen ønsker å gå inn i tankene dine og stjele fra deg gleden ved bønn og møtet med Jesus. Derfor, mine kjære barn, forny bønnen i familiene deres, slik at mitt moderhjerte kan fryde seg som i de første dagene, da jeg hadde utvalgt dere, og det lød bønn dag og natt - og Himmelen var ikke stille, men skjenket fred og velsignelse på dette nådens sted. Takk for at du har svart på mitt kall." 09/25/2023

Budskapet fra 25. oktober 2023 "Kjære barn! Onde vinder med hat og ufred blåser over jorda for å ødelegge liv. Det er derfor den Høyeste sendte meg til dere, for å lede dere mot fredens og enhetens vei med Gud og mennesker. Dere, små barn, er mine utstrakte hender: be, faste og gjør offer for fred - den skatten som hvert hjerte lengter etter. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/25/2023

Budskapet fra 25. november 2023 "Kjære barn! Måtte denne tiden bli flettet sammen med bønn om fred og gode gjerninger, slik at forventningens glede til Fredens Konge kan føles i deres hjerter, familier og i en verden som ikke har noe håp.Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/25/2023

Budskapet fra 25. desember 2023 "Kjære barn! Jeg bærer min Sønn Jesus til dere, for å fylle hjertene deres med fred, fordi Han er fred. Små barn, søk Jesus i hjertets stillhet slik at Han kan bli født på ny. Verden trenger Jesus. Søk Ham derfor gjennom bønn, for Han gir seg selv daglig til hver av dere." 12/25/2023


Last Modified 12/26/2023