Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2003 In Norwegian

Budskapet fra 25 januar 2003 "Kjære barn! Med dette budskapet kaller jeg dere pånytt til å be om fred. Spesielt nå som freden er i krise, bør dere være de som ber og bærer vitnesbyrd om fred. Mine barn, vær fred i denne fredløse verden. Takk for at dere har har svart på mitt kall." 01/2003

Budskapet fra 25 februar 2003 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å be og faste for fred. Som jeg allerede har sagt og nå gjentar for dere, mine barn, bare med bønn og faste kan kriger også bli stoppet. Fred er en dyrebar gave fra Gud. Let, be og du vil motta den. Snakk om fred og bær fred i deres hjerter. Gi den næring som til en blomst som trenger vann, godt stell og lys. Vær slike som bærer fred til andre. Jeg er med dere og går i forbønn for dere alle. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/2003

Budskapet fra 25 mars 2003 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å be for fred. Be fra hjertet mine barn, og mist ikke håpet, fordi Gud elsker sine skapninger. Han ønsker å frelse dere, en etter en, gjennom mitt komme her. Jeg kaller dere til hellighetens vei. Be, og i bønn er dere åpne for Guds vilje; på den måten, i alt dere gjør vil dere erfare Guds plan for dere og gjennom dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/2003

Budskapet fra 25 april 2003 "Kjære barn! Jeg kaller dere også i dag til å åpne dere for bønn. I den foregående fastetiden har dere innsett hvor små dere er og hvor liten deres tro er. Mine barn, bestem dere også i dag for Gud, at han i dere og gjennom dere må forandre menneskenes hjerter, og også deres hjerter. Vær glade budbringere om den oppstandne Jesus i denne fredløse verden som lengter etter Gud og etter alt det som er fra Gud. Jeg er med dere mine barn, og jeg elsker dere med en spesiell kjærlighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/2003

Budskapet fra 25 mai 2003 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn. Forny din personlige bønn, og be særlig til den Hellige Ånd om å hjelpe deg til å be fra hjertet. Jeg går i forbønn for dere alle, mine barn, og kaller dere alle til omvendelse. Hvis du omvender deg vil også alle de rundt deg bli fornyet, og bønn vil bli en glede for dem. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/2003

Budskapet fra 25 juni 2003 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere med stor glede til å leve mine budskap. Jeg er med dere, og jeg takker dere for å virkeliggjøre det som jeg sier til dere. Jeg kaller dere til å gjenta mine budskap enda mere med ny entusiasme og glede. Måtte bønnen være deres daglige praksis. Takk for at dere har svart på mitt kall". 06/2003

Budskapet fra 25 juli 2003 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn. Mine barn, be inntil bønnen blir en glede for dere. Bare på denne måten vil hver av dere oppdage fred i hjertet, og sjelen vil bli tilfreds. Dere vil føle behov for å vitne for andre om den kjærlighet som dere føler i deres hjerter og liv. Jeg er med dere og går i forbønn for dere alle hos Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall". 07/2003

Budskapet fra 25 august 2003 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å takke Gud i deres hjerter for alle velsignelsene som Han gir dere, også gjennom tegn og farger som er i naturen. Gud ønsker å dra dere nærmere til seg og beveger dere til å gi Ham ære og takk. Derfor, mine barn, kaller jeg dere pånytt til å be, be, be og glem ikke at jeg er med dere. Jeg går i forbønn hos Gud for hver av dere inntil deres glede i Ham er fullkommen. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/2003

Budskapet fra 25 september 2003 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å komme nærmere mitt hjerte. Bare på denne måten vil dere forstå den gaven som mitt nærvær her iblant dere er. Mine barn, jeg ønsker å lede dere til min Sønn Jesu hjerte; men dere står imot og ønsker ikke å åpne hjertene deres for bønn. Igjen, mine barn, kaller jeg dere til ikke å være døve, men til å forstå mitt kall som er frelse for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/2003

Budskapet fra 25 oktober 2003 "Kjære barn! Jeg kaller dere pånytt til å vie dere til mitt hjerte og til min Sønn Jesu hjerte. Mine barn, jeg ønsker å lede dere alle på veien til omvendelse og hellighet. Bare på denne måten, gjennom dere, kan vi lede enda flere sjeler på frelsens vei. Ikke nøl mine barn, men si med hele ditt hjerte: "Jeg ønsker å hjelpe Jesus og Maria slik at enda flere brødre og søstre må lære å kjenne hellighetens vei." På denne måten vil dere kjenne tilfredsheten ved å være Jesu venner. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/2003

Budskapet fra 25. november 2003 "Kjære barn! Jeg kaller på dere til å la denne tiden bli en enda større drivkraft til bønn. I denne tid, mine barn, be om at Jesus må bli født i alles hjerter, spesielt hos dem som ikke kjenner Ham. Vær kjærlighet, glede og fred i denne fredløse verden. Jeg er med dere og går i forbønn hos Gud for hver av dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/2003

Budskapet fra 25. desember 2003 "Kjære barn! Også i dag velsigner jeg dere alle med min Sønn Jesus i mine armer. Og jeg bærer Han, som er Fredens Konge, til dere for at Han må gi dere Sin fred. Jeg er med dere, og jeg elsker dere alle mine barn. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/2003


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/30/2003