Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2011 In Norwegian

Budskapet fra 25. januar 2011 "Kjære barn! Også i dag er jeg med dere og jeg ser på dere og velsigner dere. Og jeg mister ikke håpet om at denne verden vil forandre seg til det bedre og at fred vil råde i menneskenes hjerter. Glede vil begynne å råde i verden fordi dere har åpnet dere for mitt kall og for Guds kjærlighet. Den Hellige Ånd forandrer en mengde av dem som har sagt "ja". Derfor ønsker jeg å si til dere: takk for at dere har svart på mitt kall." 01/2010

Budskapet fra 25. februar 2011 "Kjære barn! Naturen er i ferd med å våkne opp og på trærne kan de første knoppene sees som vil frembringe de vakreste blomster og frukt. Jeg ønsker at også dere mine barn arbeider på deres omvendelse og at dere er blandt dem som vitner med sine liv slik at deres eksempel kan være et tegn og en oppmuntring til omvendelse for andre. Jeg er med dere og foran min Sønn går jeg i forbønn for deres omvendelse. Takk for at dere har svart på min bønn." 02/2010

Budskapet fra 25. mars 2011 "Kjære barn! På en spesiell måte i dag ønsker jeg å kalle dere til omvendelse. Måtte nytt liv begynne i ditt hjerte fra og med i dag. Jeg ønsker å se ditt "ja" barn og måtte ditt liv være et gledesfullt liv etter Guds vilje i hvert øyeblikk av ditt liv. På en spesiell måte i dag velsigner jeg dere med min moderlige velsignelse med fred, kjærlighet og enhet i mitt hjerte og i min Sønn Jesu hjerte. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/2010

Budskapet fra 25. april 2011 "Kjære barn! Som naturen frembringer årets vakreste farger kaller jeg også dere til å vitne med deres liv og til å hjelpe andre til å komme nærmere mitt Rene Hjerte slik at flammen av kjærlighet til Den Aller Høyeste må vokse frem i hjertene deres. Jeg er med dere og jeg ber uten opphør for dere om at livet deres må være et speilbilde av Himmelen her på jorda. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/2010

Budskapet fra 25. mai 2011 "Kjære barn! Min bønn i dag er for alle dere som søker omvendelsens nåde. Dere banker på døren til mitt hjerte, men uten håp og bønn, i synd og uten Skriftemålets Sakrament som forsoner dere med Gud. Forlat synden og bestem dere, mine barn, for hellighet. Bare på denne måten kan jeg hjelpe dere, høre deres bønner og gå i forbønn for dere fremfor den Aller Høyeste. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/2010

Budskapet fra 25. juni 2011 "Kjære barn! Gi takk sammen med meg til den Aller Høyeste for mitt nærvær hos dere. Mitt hjerte ser med glede på den kjærlighet og glede som det å leve mine budskap gir. Mange av dere har svart, men jeg venter på og søker alle hjertene som har fallt i søvn at de skal våkne opp fra den ikke-troendes søvn. Mine barn, kom enda nærmere til mitt Rene Hjerte slik at jeg kan lede dere alle mot evigheten. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/2010

Budskapet fra 25. juli 2011 "Kjære barn! Måtte denne tiden bli en tid med bønn og stillhet for dere. Hvil din kropp og sjel, måtte de være i Guds kjærlighet. Tillat meg mine barn å lede dere, åpne deres hjerter for den Hellige Ånd slik at alt det gode som er i dere må blomstre og bære frukt ett hundre fold. Begynn og slutt dagen med bønn fra hjertet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/2010

Budskapet fra 25. august 2011 "Kjære barn! Jeg kaller dere i dag til å be og faste for mine anliggender, fordi Satan ønsker å ødelegge min plan. Jeg begynte her (i Medjugorje) med denne menigheten og inviterte hele verden. Mange har svart, men det er et stort antall av dem som ikke ønsker å høre eller akseptere mitt kall. Derfor, dere som har sagt "ja", være sterke og besluttsomme. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/2011

Budskapet fra 25. september 2011 "Kjære barn! Jeg kaller dere alle denne gang til en tid med vitnesbyrd. Du som lever i kjærlighet til Gud og har erfart Hans gaver, gi vitnesbyrd om dem med dine ord og ved ditt liv slik at de kan bli til glede og oppmuntring for andre i troen. Jeg er med dere og går uopphørlig i forbønn foran Gud for dere alle om at deres tro alltid må være levende og gledesfull og i kjærlighet til Gud. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/02/2011

Budskapet fra 25. oktober 2011 "Kjære barn! Jeg ser på dere og i hjertene deres ser jeg ingen glede. I dag ønsker jeg å gi dere gleden over den Oppstandne; at Han må lede dere og omfavne dere med sin kjærlighet og ømhet. Jeg elsker dere og jeg ber for deres omvendelse uten opphør foran min Sønn Jesus. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/2011

Budskapet fra 25. november 2011 "Kjære barn! I dag ønsker jeg å gi dere håp og glede. Alt som er rundt dere, mine barn, leder dere til verdslige ting. Men jeg ønsker å lede dere mot en nådens tid slik at dere alle gjennom denne tid må komme enda nærmere min Sønn slik at Han kan lede dere til Sin kjærlighet og evig liv; det som hvert hjerte lengter etter. Dere, min barn, be og måtte denne tid for dere være en nådens tid for deres sjeler. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/2011

Budskapet fra 25. desember 2011 "Kjære barn! Også i dag bærer jeg min Sønn Jesus til dere i mine armer for at Han skal gi dere Sin fred. Be, mine barn og vitne slik at i hvert hjerte ikke menneskelig, men Guds fred, som ingen kan ødelegge, kan råde. Det er den freden i hjertet som Gud gir til dem som Han elsker. Gjennom deres dåp er dere alle på en spesiell måte kallet og elsket, derfor vitne og be om at dere må være mine utstrakte hender til denne verden som lengter etter Gud og fred. Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/2011


Last Modified 01/03/2012