Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2001 In Norwegian

Budskapet fra 25 januar 2001 "Kjære barn! I dag ber jeg dere om å fornye bønn og faste med enda større entusiasme slik at bønnen blir en glede for dere. Mine barn, den som ber frykter ikke for fremtiden og den som faster frykter ikke for det onde. Enda en gang gjentar jeg for dere: bare gjennom bønn og faste kan også kriger stoppes – kriger som kommer fra deres vantro og frykt for fremtiden. Mine barn, jeg er med dere og jeg lærer dere: deres fred og deres håp er hos Gud. Derfor bør dere komme nærmere Gud og la Han få første plassen i deres liv. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/2001

Budskapet fra 25 februar 2001 "Kjære barn! Dette er en nådens tid. Derfor - be, be, be inntil dere forstår Guds kjærlighet til hver og en av dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/2001

Budskapet fra 25 mars 2001 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til å åpne dere for bønn. Kjære barn, dere lever i en tid hvor Gud skjenker dere stor nåde, men dere vet ikke hvordan dere skal gjøre god bruk av den. Dere er bekymret for alt annet, men minst for sjelen og det åndelige liv. Våkn opp av deres sjelers trøtte søvn og si ja til Gud med all deres styrke. Bestem dere for omvendelse og hellighet. Jeg er med dere mine barn, og jeg kaller dere til fullkommenhet i sjelen og i alt dere gjør. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/2001

Budskapet fra 25 april 2001 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn. Mine barn, bønn utfører mirakler. Når du er trøtt og syk og du ikke forstår meningen med livet ditt; ta Rosenkransen og be. Be inntil bønnen blir for deg et gledesfylt møte med din Frelser. Jeg er med dere mine barn, og jeg går i forbønn for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/2001

Budskapet fra 25 mai 2001 "Kjære barn! I denne nådefulle tid kaller jeg dere til bønn. Mine barn, dere arbeider mye, men uten Guds velsignelse. Velsign og søk Den Hellige Ånds visdom til å lede dere i denne tid, slik at dere kan forstå og leve i nåden fra denne tid. Omvend dere mine barn og knel ned i deres hjerters stillhet. Sett Gud i sentrum for din tilværelse slik at du på den måten kan bevitne med glede skjønnheten som Gud uopphørlig. gir i ditt liv. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/2001

Budskapet fra 25 juni 2001 "Kjære barn! Jeg er med dere og jeg velsigner dere alle med min moderlige velsignelse. Spesielt i dag når Gud gir dere rikelige velsignelser; be og søk Gud gjennom meg. Gud gir dere store velsignelser, gjør derfor god bruk av denne nådens tid og kom nærmere mitt hjerte slik at jeg kan lede dere til min Sønn Jesus. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/2001

Budskapet fra 25 juli 2001 "Kjære barn! I denne nådens tid kaller jeg dere til å komme enda nærmere Gud gjennom deres personlige bønner. Bruk tiden til hvile godt og gi din sjel og dine øyne hvile i Gud. Finn fred i naturen og du vil oppdage Gud Skaperen, som du vil være i stand til å takke for alle skapninger; da vil du finne glede i ditt hjerte. Takk for at du har svart på mitt kall." 07/2001

Budskapet fra 25 august 2001 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere alle til å beslutte dere for hellighet. Må det være slik for dere mine barn at hellighet alltid har første plass i deres tanker og i enhver situasjon, i arbeid og tale. På denne måten vil dere også omsette det i handling; litt etter litt, steg for steg vil bønn og en beslutning om hellighet komme inn i din familie. Vær oppriktige med dere selv og knytt dere ikke til materielle ting, men til Gud. Og glem ikke mine barn at livet deres er så flyktig som en blomst. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/2001

Budskapet fra 25 september 2001 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn, spesielt i dag da Satan ønsker krig og hat. Jeg kaller dere pånytt mine barn: be og faste slik at Gud kan gi dere fred. Vær et vitnesbyrd om fred til hvert hjerte og vær bærere av fred i denne verden uten fred. Jeg er med dere og jeg går i forbønn hos Gud for hver av dere. Og dere trenger ikke være redde, fordi den som ber er ikke redd for noe ondt og har ikke noe hat i hjertet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/2001

Budskapet fra 25 oktober 2001 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til helhjertet bønn og til å elske hverandre. Mine barn, dere er valgt til å vitne om fred og glede. Hvis det ikke er fred, be og dere vil motta den. Gjennom dere og deres bønner mine barn, vil freden begynne å overstrømme verden. Derfor, mine barn; be, be, be fordi bønn utfører mirakler i menneskenes hjerter og i verden. Jeg er med dere og jeg takker Gud for hver og en av dere som har akseptert og lever i bønn med oppriktighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/2001

Budskapet fra 25 november 2001 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til helhjertet bønn og til å elske hverandre. Mine barn, dere er valgt til å vitne om fred og glede. Hvis det ikke er fred, be og dere vil motta den. Gjennom dere og deres bønner mine barn, vil freden begynne å overstrømme verden. Derfor, mine barn; be, be, be fordi bønn utfører mirakler i menneskenes hjerter og i verden. Jeg er med dere og jeg takker Gud for hver og en av dere som har akseptert og lever i bønn med oppriktighet. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/2001

Budskapet fra 25 desember 2001 ”Kjære barn! Jeg kaller på dere i dag og oppmuntrer dere til å be om fred. Spesielt kaller jeg på dere i dag, idet jeg bærer den nyfødte Jesus for dere i mine armer; at dere må bli forenet med Ham gjennom bønn og bli et tegn for denne verden uten fred. Oppmuntre hverandre mine barn, til bønn og kjærlighet. Måtte deres tro bli en oppmuntring for andre til å tro og til å elske mer. Jeg velsigner dere alle og kaller dere til å komme nærmere mitt hjerte og til lille Jesus sitt hjerte. Takk for at dere har svart på mitt kall.”12/2001


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 01/09/2002