Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2009 In Norwegian

Budskapet fra 25. januar 2009 "Kjære barn! Også i dag kaller jeg dere til bønn. Måtte bønnen bli for dere lik et såkorn som dere legger i mitt hjerte, og som jeg vil gi videre til min Sønn Jesus for dere, til frelse for deres sjeler. Mine barn, jeg ønsker for hver av dere at dere blir glad i det evige liv som er deres fremtid, og at alle jordiske ting må bli en hjelp for dere til å nærmere dere Gud Skaperen. Jeg er med dere så lenge, fordi dere er på den gale veien. Bare ved min hjelp, mine barn, vil dere åpne øynene. Det er mange av dem som ved å leve mine budskap, forstår at de er på hellighetens vei mot evigheten. Takk for at dere har svart på mitt kall." 01/2009

Budskapet fra 25. februar 2009 "Kjære barn! I denne tid for forsakelse, bønn og bot kaller jeg dere pånytt: Gå og bekjenn deres synder slik at nåden kan åpne deres hjerter, og la den forandre dere. Omvend dere mine barn, åpne dere selv for Gud og Hans plan for hver av dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 02/2009

Budskapet fra 25. mars 2009 "Kjære barn! I denne vårens tid, når alt våkner fra vintersøvnen, vekker dere også opp sjelene deres med bønn slik at de må bli klare til å motta lyset fra den oppstandne Jesus. Mine barn, må Han dra dere nærmere til Sitt Hjerte, slik at dere blir åpne for det evige liv. Jeg ber for dere og jeg går i forbønn for dere hos den Aller Høyeste om deres oppriktige omvendelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 03/2009

Budskapet fra 25. april 2009 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere alle til å be om fred og til å vitne om det i deres familier, slik at fred kan bli den største skatt på denne fredløse jord. Jeg er deres Fredens Dronning og deres mor. Jeg ønsker å lede dere på fredens vei, som bare kommer fra Gud. Derfor, be, be, be. Takk for at dere har svart på mitt kall." 04/2009

Budskapet fra 25. mai 2009 "Kjære barn! På denne tid kaller jeg dere alle til å be om Den Hellige Ånds komme over alle døpte mennesker. Slik at Den Hellige Ånd kan fornye dere alle og lede dere på veien til å vitne om deres tro - dere og alle dem som er langt fra Gud og hans kjærlighet. Jeg er med dere og jeg går i forbønn for dere hos den Aller Høyeste. Takk for at dere har svart på mitt kall." 05/2009

Budskapet fra 25. juli 2009 "Kjære barn! Måtte denne tiden være en tid for bønn for dere. Takk for at dere har svart på mitt kall." 07/2009

Budskapet fra 25. juni 2009 "Kjære barn! Gled dere med meg, omvend dere i glede og gi takk til Gud for gaven av mitt nærvær iblandt dere. Be om at Gud i deres hjerter må være midtpunktet i deres liv og vitne med deres liv mine barn, slik at hver skapning kan føle Guds kjærlighet. Vær mine utstrakte hender for hver skapning, slik at de må komme nærmere kjærlighetens Gud. Jeg velsigner dere med min moderlige velsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/2009

Budskapet fra 25. august 2009 "Kjære barn! I dag kaller jeg dere på nytt til omvendelse. Mine barn, dere er ikke hellige nok og dere utstråler ikke hellighet til andre. Derfor, be, be, be og arbeid på deres personlige omvendelse slik at dere kan være et tegn på Guds kjærlighet til andre. Jeg er med dere og leder dere mot evigheten, dit hvor hvert hjerte må lengte. Takk for at dere har svart på mitt kall." 08/2009

Budskapet fra 25. september 2009 "Kjære barn, arbeid med glede og standhaftighet på deres omvendelse. Ofre alle deres gleder og sorger til mitt Rene Hjerte, så jeg kan lede dere alle til min høyt elskede Sønn slik at dere kan finne glede i Hans Hjerte. Jeg er med dere for å undervise dere og lede dere mot evigheten. Takk for at dere har svart på mitt kall." 09/2009

Budskapet fra 25. oktober 2009 "Kjære barn! Også i dag bringer jeg dere min velsignelse. Jeg velsigner dere alle og kaller dere til å vokse på den veien som Gud har begynt gjennom meg for deres frelse. Be, faste og vitne glad om deres tro mine barn, og må deres hjerter alltid være fyllt med bønn. Takk for at dere har svart på mitt kall." 10/2009

Budskapet fra 25. november 2009 "Kjære barn! I denne nådens tid kaller jeg dere alle til å fornye bønnen i familiene deres. Forbered dere med glede på Jesu komme. Mine barn, måtte deres hjerter være rene og tjenestevillige, slik at kjærlighet og varme kan strømme gjennom dere inn i hvert hjerte som er langt fra Hans kjærlighet. Mine barn, vær mine utstrakte hender, hender av kjærlighet for alle dem som har gått seg bort og som ikke har mer tro og håp. Takk for at dere har svart på mitt kall." 11/2009

Budskapet fra 25. desember 2009 "Kjære barn! På denne gledesfulle dag bringer jeg dere alle fremfor min Sønn, Fredens Konge, slik at han kan gi dere Sin fred og velsignelse. Mine barn, i kjærlighet del denne freden og velsignelsen med andre . Takk for at dere har svart på mitt kall." 12/2009


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/28/2009