Monthly Message - Hungarian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Hungarian Messages from: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Medjugorje, 2020. november 25 "Drága gyermekeim! Ez a szeretet, a melegség, az imádság és az öröm ideje. Kicsinyeim imádkozzatok, hogy a Kis-Jézus megszülethessen a szívetekben. Nyissátok ki szíveteket Jézus felé, aki önmagát adja mindegyikőtöknek. Isten küldött engem, hogy öröm és remény legyek ebben az időben, és elmondjam nektek: a Kis-Jézus nélkül nincs meg bennetek az a gyengédség vagy a Mennyországnak az az érzése, amely az Újszülöttben rejtezik. Kicsinyeim, alakítsátok (tovább) magatokat. A Szentírás tanulmányozásával fölfedezitek Jézus születését és örömét, ahogy ezt Medugorje az első napokban adta az emberiségnek. Ez a történet igaz, amely ma is, bennetek és körülöttetek is megismétlődik. Szentgyónással építsétek és munkáljátok a békét. – Béküljetek ki Istennel kicsinyeim és csodákat láttok majd magatok körül. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 11/25/2020


Last Modified 11/26/2020