Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2003 In Hungarian

január 25, 2003 "Drága Gyermekek! Ezzel az üzenetemmel újra arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Különösen most, amikor a béke válságban van, legyetek ti azok, akik imádkoznak a békéért és tanúskodnak mellette. Kicsinyeim, legyetek ti a béke ebben a békétlen világban. Köszönöm hogy követtétek hívásom." 01/2003

február 25, 2003 "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok és böjtöljetek a Békéért. Kicsinyeim, már elmondtam és most újra megismétlem, hogy csak az imádsággal és a böjttel állíthatók meg a háborúk. A Béke drága ajándék Istentol. Kérd, imádkozz érte; - és elnyered azt. A békérol beszélj, és a békét hordozd szívedben. Ápold mint a virágot, amely vizet, gondoskodást és fényt igényel. Legyetek ti azok, akik a békét elviszik másokhoz. Veletek vagyok és közbenjárok értetek. Köszönöm hogy követtétek hívásom." 02/2003

március 25, 2003 "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy a Békéért imádkozzatok. Kicsinyeim, imádkozzatok szívbol és ne adjátok fel a reményt, mert az Isten szereti teremtményeit. Idejövetelemmel szeretne egyenként megmenteni benneteket. Én az életszentség útjára hívlak benneteket. Imádkozzatok, és az imádságban nyitottak lesztek Isten akaratára, így mindazzal amit tesztek Isten terve valósul meg bennetek és általatok. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 03/2003

április 25, 2003 "Drága Gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok ki az imádság felé. Az elmúlt nagybojt alatt fölismerhettétek hogy milyen kicsinyek vagytok és hogy milyen kicsiny a hitetek. Kicsinyeim, Ma újra döntsetek Isten mellett hogy veletek és általatok megváltoztassa az emberek szívét és a ti szíveteket is. Legyetek örömteli hordozói a Föltámadott Jézusnak ebben a békétlen világban, amelyik Isten után vágyakozik és mindarra ami Tole származik. Kicsinyeim, veletek vagyok, és különleges szeretettel szeretlek benneteket! Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 04/2003

május 25 "Drága Gyermekek! Ma újra imádkozásra hívlak benneteket. Újítsátok meg személyes imáitokat, és különösképp kérjétek a Szentlelket, hogy segítsen benneteket szívbol imádkozni. Kicsinyeim, közbenjárok értetek és a megtérésre hívom mindegyikotöket. Megtérésteket a körülöttetek lévok megújulása követi és örömmé válik az imádságuk. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 05/2003

június 25 "Drága Gyermekek! Nagy örömmel hívlak benneteket ma is arra, hogy üzeneteim szerint éljetek. Veletek vagyok és köszönöm, hogy megvalósítjátok amit mondok. Arra hívlak benneteket újítsátok meg azt, hogy új és még nagyobb lelkesedéssel és örömmel éltek üzeneteim szerint. Az imádság pedig váljék mindennapi gyakorlattá közöttetek. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 06/2003

július 25 "Drága Gyermekek! Ma újra imádságra hívlak benneteket. Kicsinyeim, imádkozzatok addig amíg az imádság örömmé nem válik számotokra. Csak eképp fedezitek föl a Békét a szívetekben és csak így lesz megelégedett a lelketek. Szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek a többieknek arról a Szeretetrol amit a szívetekben és az életben éreztek. Veletek vagyok és Isten elott közbenjárok mindegyikotökért. Köszönöm hogy követtétek hívásom." 07/2003

augusztus 25 "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy teljes szívetekb?l adjatok hálát Istennek minden nektek adott kegyelemért amit a Természet összes jelével és valamennyi színével adott. Isten szeretne magához közelebb vonni és arra indítani benneteket, hogy Neki adjatok hálát és dics?séget. Kicsinyeim ezért hívlak újra benneteket arra, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és ne feledjétek, hogy veletek vagyok. Isten el?tt közbenjárok mindegyik?tökért, amíg ?benne teljessé nem válik örömötök. Köszönöm hogy követtétek hívásom." 08/2003

szeptember 25 "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy gyertek közelebb a szívemhez. Csak így értitek meg azt az ajándékot, hogy itt jelen lehetek közöttetek. Kicsinyeim, Fiam, Jézus Szívéhez szeretnélek vezetni benneteket. Ti azonban ellenkeztek és nem szeretnétek megnyitni szíveteket az imádságban. Kicsinyeim, újra kérlek benneteket hogy ne legyetek süketek, hanem halljátok meg üzeneteimet, amelyek a megváltástokért vannak. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 09/2003

október 25 "Drága Gyermekek! Hívlak benneteket, hogy szenteljétek magatokat Szívemnek és fiam, Jézus Szívének. Kicsinyeim szeretnélek benneteket mind a megtérés és az életszentség útján vezetni. Csak így, veletek tudunk minél több lelket a Megváltás útjára magunkkal vinni. Kicsinyeim ne halogassátok, hanem teljes szívetekb?l mondjátok is ki: "Segíteni akarok Jézusnak és Máriának, hogy minél több testvérünk ismerje meg az Életszentség Útját." Így fogjátok megérezni azt a beteljesült örömöt, amelyben Jézus barátai lesznek. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 10/2003

november 25 "Drága Gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy ez az id? legyen számotokra még er?sebb biztatás az imádságra. Kicsinyeim, ebben az id?szakban imádkozzatok azért, hogy Jézus szülessen meg minden szívben, különösen azok szívében, akik nem ismerik ?t. Ti legyetek a szeretet, az öröm és a béke ebben a békétlen világban. Veletek vagyok és Isten el?tt közbenjárok mindegyik?tökért. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 11/2003

december 25 "Drága Gyermekek! Ma, fiammal Jézussal a karomon, újra megáldalak benneteket mind, és elviszem Őt, a Béke Királyát hozzátok, hogy nektek ajándékozza a Békéjét. Kicsinyeim, veletek vagyok és mindegyikőtöket szeretem. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 12/2003


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/27/2003