Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2016 In Hungarian

Međugorje, 2016. január 25 "Drága Gyermekek! Ma szintén imádságra hívlak meg benneteket mind. Imádság nélkül nem élhettek, mert az imádság – mint lánc– segít közelebb Istenhez. Kicsinyeim, alázatos Szívvel térjetek Istenhez és Parancsolataihoz, hogy teljes szívetekből mondhassátok: miképp a mennyben, úgy történjen a földön is. Kicsinyeim, szabadok vagytok és szabadon dönthettek Isten mellett, de ellene is. Lássátok meg hogy hol szeretne a sátán bűnbe és rabszolgaságba csalni. Kicsinyeim ezért térjetek vissza Szívemhez, hogy Fiamhoz Jézushoz vezethesselek benneteket, aki az Út, az Igazság és az Élet. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 01/25/2016

Međugorje, 2016. február 25 "Drága Gyermekek! Ebben a kegyelmi időben a megtérésre hívlak benneteket mind. Kicsinyeim, ti alig szerettek és még kevésbé imádkoztok. Elveszettek vagytok és már azt sem tudjátok mi is a célotok. Vegyétek a Keresztet, nézzetek Jézusra és kövessétek Őt. Ő sajátmagát egészen a kereszthalálig adja nektek, mert szeret benneteket. Kicsinyeim, arra hívlak benneteket, hogy térjetek a szívből mondott imádsághoz, hogy megtaláljátok a reményt és életetek értelmét. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 02/25/2016

Međugorje, 2016. március 25 "Drága Gyermekek! Ma a szeretetem hozom hozzátok. Isten megengedte, hogy szeresselek benneteket és szeretetből hívjalak benneteket a megtérésre. Kicsinyeim, ti a szeretetben szegények vagytok és még nem értettétek meg, hogy Fiam, Jézus szeretetből áldozta föl életét, hogy megváltson benneteket és örök életet adjon nektek. Ezért imádkozzatok kicsinyeim, imádkozzatok, hogy az imádságban megértsétek Isten szeretetét. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 03/25/2016

Međugorje, 2016. április 25 "Drága Gyermekek! Vérzik Szeplőtelen Szívem benneteket bűnben és bűnös szokásokban látva. Arra hívlak benneteket, hogy térjetek Istenhez és az imádsághoz, hogy jól menjen dolgotok itt a földön. Isten általam hív benneteket, hogy szívetek remény és öröm legyen mindazoknak, akik távol vannak Tőle. Hadd legyen üzenetem a lélek és szív balzsama, hogy dicsőíthessétek a Teremtő Istent, aki szeret és az örökkévalóságba hív benneteket. Kicsinyeim, az élet rövid, használjátok helyesen és azt tegyétek ami jó. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 04/25/2016

Međugorje, 2016. május 25 "Drága Gyermekek! Jelenlétem Isten ajándéka mindegyikőtöknek és biztatás a megtérésre. A Sátán erős és zavart meg békétlenséget akar kelteni szívetekben és gondolkodástokban. Ezért kicsinyeim imádkozzatok, hogy a Szentlélek a valódi öröm és béke útján vezessen benneteket. Veletek vagyok és Fiamnál közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 05/25/2016

Međugorje, 2016. június 25 "Drága Gyermekek! Istennek együtt adjunk hálát azért az ajándékért, hogy veletek vagyok. Kicsinyeim imádkozzatok és éljetek Isten parancsai szerint, hogy jó legyen nektek a Földön. Ma, a kegyelem napján, a Béke és anyai Szeretetem áldását szeretném nektek adni. Közbenjárok értetek Fiamnál és állhatatosságra hívlak Benneteket az imádságban, hogy általatok megvalósulhasson a tervem. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 06/25/2016

Međugorje, 2016. augusztus 25 "Drága Gyermekek! Ma a mennyei örömöt szeretném megosztani veletek. Kicsinyeim nyissátok ki szívetek kapuját, hogy a Remény, a Béke és a Szeretet, amelyet csak Isten ad, növekedhessék benne. Kicsinyeim, túlságosan kötődtök a fölhöz és a földi dolgokhoz, ez az amiért a Sátán elsodor benneteket, ahogy a szél elsodorja a tenger hullámait. Ezért hadd legyen életetek lánca a szívből mondott imádság és Fiam, Jézus imádása. Adjátok át jövendőtöket Neki, hogy Benne lehessetek öröm és példa a többieknek." 08/25/2016

Međugorje, 2016. szeptember 25 "Drága Gyermekek! Ma imádságra hívlak benneteket. Hadd legyen az imádság számotokra az élet. Kizárólag így tölti be szíveteket a béke és az öröm. Isten közel lesz hozzátok és szívetekben barátotoknak érzitek majd Őt. Kicsinyeim, úgy beszéltek majd Vele, mint akit ismertek, és szükségesnek látjátok, hogy tanúsítsátok, mert Jézus a szívetekben lesz és Benne egyesültök. Veletek vagyok és mindegyikőtöket anyai szeretettel szeretem. Köszönöm, hogy meghalljátok meghívásom." 09/25/2016

Međugorje, 2016. október 25. "Drága Gyermekek! Ma hívlak benneket: imádkozzatok a Békéért! Hagyjátok el az önzést és éljétek üzeneteim szerint, amelyeket nektek adok. Enélkül nem lehet megváltoztatni az életeteket. Megélve az imádságot békességtek lesz. Békében élve szükségét érzitek, hogy tanúságot tegyetek, mert fölfedezitek Istent, akit most távolinak éreztek. Kicsinyeim ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és engedjétek meg Istennek, hogy Szívetekbe léphessen. Térjetek vissza a bőjthöz és a bűnbánathoz, hogy legyőzzétek a gonoszt magatokban és körülöttetek. Köszönöm, hogy halljátok meghívásom." 10/25/2016

Međugorje, 2016. november 25 "Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza az imádkozáshoz. Ebben a kegyelmi időben Isten megengedte nekem, hogy az életszentség és az egyszerű élet felé vezesselek benneteket, hogy az apró dolgokban fölfedezzétek a Teremtő Istent, hogy beleszeressetek, és hogy életetek hálaadás legyen a Mindenhatónak mindazért, amit Ő ad nektek. Kicsinyeim, hadd legyen életetek ajándék társaitok számára a szeretetben és Isten megáld benneteket, ti pedig önzetlenül, Isten iránti szeretetből tegyetek tanúságot. Veletek vagyok és mindnyájatokért közbenjárok Fiamnál. Köszönöm, hogy halljátok meghívásom." 11/25/2016

"Drága Gyermekek! Ma nagy örömmel hozom hozzátok Fiamat, Jézust, hogy Fiam a békéjét adja nektek. Kicsinyeim, nyissátok ki szíveteket és örüljetek hogy befogadhatjátok ezt a Békét. A Mennyország veletek van és azért harcol, hogy béke legyen a szívetekben, családjaitokban és a világban; Kicsinyeim, ti pedig támogassátok imáitokkal hogy ez így is legyen. Fiammal, Jézussal együtt megáldalak benneteket és arra hívlak titeket, hogy a reményt ne veszítsétek el, szemeteket és szíveteket állandóan a Mennyországra és az Örökkévalóságra irányítsátok. Így nyíltok ki Istenre és az Ő tervére. Köszönöm, hogy halljátok meghívásom." 12/25/2016


Last Modified 12/28/2016