Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2004 In Hungarian

Međugorje, 2004. január 25 "Drága Gyermekek! Ma újra imádkozni hívlak benneteket. Különlegesképp imádkozzatok Kicsinyeim mindazokért, akik még nem ismerték meg Isten Szeretetét. Imádkozzatok, hogy a szívük megnyílhasson és Szívemhez és fiam, Jézus Szívéhez vonzódjék, és így átalakíthassuk őket a Béke és Szeretet embereivé. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 01/2004

Međugorje, 2004. február 25 "Drága Gyermekek ! Ahogy eddig még soha, ma is arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket üzeneteimre. Kicsinyeim, legyetek azok, akik Istenhez vonzzák a Lelkeket, és ne azok, akik eltávolítják Tőle. Veletek vagyok és különlegesen szeretem mindegyikőtöket. Ez a bűnbánat és a megtérés ideje. Szívem mélyéből hívlak benneteket arra, hogy teljes szívből legyetek az enyéim és akkor meglátjátok, hogy Istenetek hatalmas, mert Ő bőségesen adja nektek áldását és békéjét. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 02/2004

Međugorje, 2004. március 25 "Drága Gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok ki az imádságra. Kicsinyeim, különösen most, ebben a kegyelmi időben nyissátok ki a szíveteket és mutassátok föl szereteteket a Megfeszítettnek. Csak így fedezitek föl a békét, és szívetekből az imádság így kezd a világba áramlani. Kicsinyeim, legyetek példakép és ösztönzés a jóságra. Közel vagyok hozzátok és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy követtétek hívásom" 03/2004

Međugorje, 2004. április 25 "Drága Gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy még elszántabban éljetek üzeneteim szerint alázatosságban és szeretetben, hogy a Szentlélek betölthessen benneteket kegyelmével és erejével. Csak így lehettek a béke és a megbocsátás tanúságtevői. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 04/2004

Međugorje, 2004. május 25 "Drága Gyermekek! Ma is arra buzdítlak benneteket, hogy szenteljétek magatokat Szívemnek és Fiam, Jézus Szívének. Csak így lesztek az enyémek minden nap egyre jobban és így buzdítjátok egymást egyre többen az életszentségre. Csak így uralja öröm a szíveteket és csak így váltok a béke és a szeretet követeivé. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 05/2004

Međugorje, 2004. június 25 "Drága Gyermekek! Ma is öröm van a szívemben. Szeretném megköszönni, hogy tervemet megvalósíthatóvá teszitek. Mindegyikőtök fontos, ezért kicsinyeim, imádkozzatok és örvendezzetek velem minden szív fölött, aki megtért és a béke eszköze lett a világban. Az Imacsoportok erősek és általuk látható kicsinyeim, hogy a Szentlélek világszerte munkál. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 06/2004

Međugorje, 2004. július 25 "Drága Gyermekek! Újra hívlak benneteket: legyetek nyitottak az üzeneteimre. Kicsinyeim szeretném mindegyikőtöket közelebb vonzani Fiamhoz, Jézushoz, ezért imádkozzatok és böjtöljetek. Különösen arra hívlak benneteket, hogy szándékaim szerint imádkozzatok és így bemutathassalak benneteket Fiamnak, Jézusnak, hogy Ő átalakítsa és nyissa ki szíveteket a Szeretetre. Amikor a Szeretet a szívetekben lesz, akkor fog a Béke uralkodni bennetek. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 07/2004

Međugorje, 2004. augusztus 25 "Drága Gyermekek! A Szív megtérésére hívlak benneteket, mind. Döntsetek életetek teljes megváltoztatásáról, ahogy idejövetelem első napjaiban tettétek. Kicsinyeim, így lesz erőtök letérdelni és kinyitni szíveteket Isten előtt. Isten meghallja és meg is hallgatja imáitokat. Isten előtt közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 08/2004

Međugorje, 2004. szeptember 25 "Drága Gyermekek ! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy legyetek szeretet ott ahol a gyűlölet, és táplálék ahol az éhezés van. Kicsinyeim, nyissátok ki a Szíveteket és hadd legyen kezetek kinyújtva és ajándékkal teli, hogy általatok minden teremtmény szüntelenül hálát adhasson a Teremtő Istennek. Kicsinyeim, imádkozzatok és tárjátok ki szíveteket Isten Szeretete felé, amire –ha nem imádkoztok– képtelenek vagytok. Éppezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 09/2004

Međugorje, 2004. október 25 "Drága Gyermekek! Ez a családok kegyelmi időszaka, és ezért arra hívlak benneteket hogy újítsátok meg az imádságot. Hadd legyen Jézus a családjaitok Szívében. Az imádságban megtanuljuk szeretni mindazt ami szent. Kövessétek a szentek életét, így lesznek ők számotokra biztatás és tanítás az életszentség útján. Hadd váljék minden család a szeretet tanúságtevőjévé ezen az imádság és béke nélküli világon. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 10/2004

Međugorje, 2004. november 25 "Drága Gyermekek! Most mindegyikőtöket a szándékaim szerinti imádságra hívom. Kicsinyeim, különösen azokért imádkozzatok, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét és nem keresik a Megváltó Istent. Kicsinyeim, kinyújtott kezem legyetek, és példátok vonzza közelebb őket Szívemhez és Fiam Szívéhez. Isten megjutalmaz benneteket kegyelmekkel és minden áldással. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 11/2004

Međugorje, 2004. december 25 "Drága Gyermekek! Ma is nagy örömmel tartom karomon fiamat Jézust, aki megáld és a Békességre hív meg benneteket. Kicsinyeim, imádkozzatok és minden körülmények között legyetek bátor tanúságtevői az Örömhírnek. Isten csak így áld meg benneteket és adja meg mindazt, amit hittel kértek Tőle. Veletek vagyok, amíg csak a Mindenható megengedi. Nagy szeretettel közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 12/2004


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/27/2004