Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2019 In Hungarian

Medjugorje, 2019. január 2 "Drága gyermekeim, sajnos nagyon sok közöttetek, gyermekeim között a harc, a gyűlölet, az önérdek és az önzés. Gyermekeim, oly könnyen elfelejtitek Fiamat, az Ő igéjét, az Ő szeretetét. Sok lélekben kialszik a hit, a szívek pedig a világ anyagi javaihoz ragaszkodnak. De az én édesanyai szívem tudja, hogy vannak még, akik hisznek és szeretnek, akik azt keresik, hogy minél közelebb kerüljenek Fiamhoz, akik fáradhatatlanul keresik Fiamat – és így engem is. Ők alázatosak és szelídek, akik fájdalmaikat és szenvedéseiket csendben, reménnyel, de mindenekfelett hittel hordozzák. Ők szeretetem apostolai. Gyermekeim, szeretetem apostolai, arra tanítalak benneteket, hogy Fiam nemcsak szüntelen imát kér, hanem cselekedeteket és érzelmeket is, hogy higgyetek, imádkozzatok, hogy személyes imátok által növekedjetek a hitben, növekedjetek a szeretetben. Szeretni egymást, ez az, amit Ő kér, ez az örök életre vezető út. Gyermekeim, ne felejtsétek el, hogy Fiam világosságot hozott ebbe a világba, azoknak hozta el, akik akarták azt látni és befogadni. Ti legyetek ezek, mert ez az igazság, a béke és a szeretet fénye. Édesanyaként arra vezetlek benneteket, hogy imádjátok Fiamat; hogy velem együtt szeressétek Fiamat; hogy gondolataitok, szavaitok és cselekedeteik Fiam felé irányuljanak, az Ő nevében történjenek. Akkor teljessé lesz a szívem. Köszönöm nektek." 01/02/2019

Medjugorje, 2019. január 25 "Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Az emberi szívek békéjéért, a családok békéjéért, és a világ békéjéért. A sátán erős és Isten ellen akar fordítani benneteket, és vissza akar fordítani mindahhoz ami pusztán emberi, és a szívekben meg akar semmisíteni minden érzést Isten és az Isteni dolgok iránt. Kicsinyeim, ti imádkozzatok és harcoljatok az anyagiasság, a modernizmus és az egoizmus ellen, amit a világ kínál nektek. Kicsinyeim, ti az életszentség mellett döntsetek, és én fiammal, Jézussal közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 01/25/2019

Medjugorje, 2019. február 2 "Drága gyermekek! A Mennyei Atya szeretete és jósága kinyilatkoztatásokat ad azért, hogy növekedjen a hit, hogy értelmezzék, hogy békét, biztonságot és reményt adjon. Drága gyermekeim én is így, a Mennyei Atya irgalmas szeretete által, mindig újra mutatom nektek a Fiamhoz vezető utat, az örök üdvösségre vezető utat. De, sajnos sok gyermekem nem akar meghallani, sok gyermekem tétovázik. De én, én mindig, az időben és az időn túl magasztaltam az Urat mindazért, amit velem és általam tett. Fiam önmagát adja, a megtört kenyérben veletek van, az örök élet igéit közli veletek, hogy elvigyétek mindenkinek. És ti, gyermekeim, szeretetem apostolai, mitől féltek, ha Fiam veletek van? Ajánljátok fel neki lelketeket, hogy Ő lehessen benne, titeket pedig a hit és a szeretetet eszközeivé tehessen. Gyermekeim, éljétek az Evangéliumot, éljétek a felebarátatitok iránti irgalmas szeretetet, de mindenekelőtt a Mennyei Atya iránti szeretetet éljétek. Gyermekeim, nem véletlenül vagytok együtt. A Mennyei Atya senkit sem vezet a másik emberhez véletlenül. Fiam lelketekhez szól. Én a szívetekhez szólok. Édesanyaként azt mondom nektek, jöjjetek velem, szeressétek egymást, tegyetek tanúságot. Ne féljetek példátokkal védelmezni az igazságot, Isten Igéjét, amely örök és sohasem változik. Gyermekeim, aki az irgalmas szeretetet és igazság fényében munkálkodik, az mindig égi segítséget kap, és nincs egyedül. Szeretetem apostolai, a többiek között benneteket mindig rejtettségetekről, szeretetetekről és derűtökről ismerjenek meg. Veletek vagyok. Köszönöm nektek." 02/02/2019

Medjugorje, 2019. február 25 "Drága gyermekek! Ma új életre hívlak benneteket. Nem az a fontos, hogy hány évesek vagytok – Nyissátok meg szíveteket Jézusnak, aki átformál benneteket ebben a kegyelmi időben, és Isten szeretetében –mint a természet– ti is új életre születtek és megnyitjátok szíveteket az ég és az égi dolgok felé. Még veletek vagyok, mert irántatok való szeretetében Isten megengedte nekem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 02/25/2019

Medjugorje, 2019. március 2 "Drága gyermekek! Szeretetem apostolainak hívlak benneteket. Fiamat mutatom nektek, aki az igazi béke és az igazi szeretet. Isten kegyelméből, mint édesanya szeretnélek hozzá vezetni titeket. Ezért gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy Fiamból kiindulva vizsgáljátok meg magatokat, hogy a szívetekkel tekintsetek rá, és a szívetekkel lássátok meg hol vagytok, és hová tart az életetek. Gyermekeim, arra hívlak benneteket, értsétek meg, hogy Fiamnak köszönhetően, szeretete és áldozata által éltek. Ti kéritek Fiamtól, hogy legyen irgalmas hozzátok, én pedig TITEKET hívlak irgalmasságra. Ti kéritek tőle, hogy legyen jó hozzátok és bocsásson meg nektek, én pedig milyen régóta kérlek benneteket, gyermekeimet, hogy bocsássatok meg mindenkinek és szeressetek minden embert, akivel találkoztok. Amikor szívetekkel megértitek szavaimat, meg fogjátok érteni és megismeritek az igazi szeretetet és ennek a szeretetnek lehettek apostolai, az én apostolaim, drága gyermekeim. Köszönöm nektek." 03/02/2019


Medjugorje, 2019. március 18

A Szűzanya 1981. június 24-től 1982. december 25-ig Mirjana Dragićević-Soldonak minden nap megjelent. Az utolsó minden napos jelenésekor a Szűzanya rábízta a tizedik titkot is és azt mondta, hogy ezután évente csak egy alkalommal fog megjelenni neki, március 18-án. Így volt ez az elmúlt években is. Több ezer zarándok gyűlt össze rózsafüzér imára. A jelenés 13:41-kor kezdődött és 13:46-ig tartott.

"Gyermekeim, mint édesanya, mint a Béke Királynője arra hívlak benneteket, hogy fogadjátok el Fiamat, hogy a lélek békéjét adhassa nektek, hogy azt adhassa nektek, ami igazságos , ami a javatokra van. Gyermekeim, Fiam ismer benneteket. Az ember életét élte, s ugyanakkor az Istenét, csodálatos életet – emberi test, isteni lélek. Ezért, gyermekeim, amíg Fiam néz benneteket, behatol szívetekbe. Szelíd, meleg tekintete szívetekben önmagát keresi. Gyermekeim, rátalál-e benne önmagára? Fogadjátok el őt, és akkor a fájdalom és szenvedés pillanatai a gyöngédség pillanataivá válnak. Fogadjátok el őt, és béke lesz lelketekben, amelyet majd mindenkinek sugároztok magatok körül, és ez most számotokra a legfontosabb. Hallgassatok rám gyermekeim. Imádkozzatok pásztoraitokért, azokért, akiknek kezét Fiam megáldotta. Köszönöm nektek."


Medjugorje, 2019. március 25. "Drága gyermekek! Ez a kegyelem ideje. Ahogyan a természet megújul és új életre kel, úgy kaptok ti is meghívást a megtérésre. Döntsetek Isten mellett. Kicsinyeim, üresek vagytok és örömtelenek, mert nincs Istenetek. Ezért, addig imádkozzatok, amíg az ima életetekké nem válik. Keressétek a természetben Istent, aki teremtett benneteket, mert a természet az életről szól, és az életért harcol, nem a halálért. Háborúk uralkodnak a szívekben és a nemzetekben, mert nektek sincs békétek és még ti, kicsinyeim, sem látjátok meg a testvért a felebarátban. Ezért térjetek vissza Istenhez és az imához. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 03/25/2019

Medjugorje, 2019. április 25 "Drága gyermekek! Ez a kegyelem és az irgalom ideje mindegyikőtök számára. Kicsinyeim, ne engedjétek meg, hogy a gyűlölet és békétlenség vihara legyen bennetek és körülöttetek. Kicsinyeim, mindannyian szeretetre és imádságra kaptok meghívást. A Sátán békétlenséget és zavart kíván, de ti kicsinyeim legyetek a föltámadott Jézus öröme, aki meghalt és föltámadt mindegyikőtökben. Ő legyőzte a halált hogy életet, örök életet adjon nektek. Ezért, kicsinyeim tegyetek tanúságot arról és legyetek büszkék arra, hogy már föltámadtatok Benne. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 04/25/2019

Medjugorje, 2019. május 2. "Drága gyermekek, édesanyai szeretettel hívlak benneteket, hogy tiszta és nyitott szívvel, teljes bizalommal válaszoljatok Fiam nagy szeretetére. Én ismerem hatalmas szeretetét. Én hordoztam őt magamban – ostyát a szívemben, a világ világosságát és szeretetét. Gyermekeim, hozzátok fordulásom is a Mennyei Atya szeretetének és gyengédségének jele, egy nagy mosoly telve Fiam szeretetével, meghívás az örök életre. Fiam vére irántatok való szeretetből ontatott ki, ez a drága vér a ti üdvösségetekért, örök életetekért. A Mennyei Atya az embert örök boldogságra teremtette. Lehetetlen, hogy ti, akik ismeritek Fiam szeretetét, és akik őt követitek, meghaljatok. Az élet győzött, Fiam él. Ezért gyermekeim, szeretetem apostolai, az imádság mutasson utat és módot Fiam szeretetének terjesztésére, az ima legmagasztosabb formájában. Gyermekeim, amikor Fiam igéje szerint próbáltok élni, akkor imádkoztok. Amikor szeretitek azokat az embereket, akikkel találkoztok, Fiam szeretetét terjesztitek. A szeretet az, ami kinyitja a Mennyország ajtaját. Gyermekeim, kezdettől fogva imádkoztam az egyházért. Ezért titeket is, szeretetem apostolait arra hívlak, hogy imádkozzatok az egyházért és szolgáiért, azokért, akiket Fiam meghívott. Köszönöm nektek." 05/02/2019

Medjugorje, 2019. május 25 "Drága gyermekek! Isten kegyelemből megengedte, hogy veletek lehetek és a megtérés útját ismertessem, arra vezesselek benneteket. Kicsinyeim, mind teljes szívből a megváltás tervéért mondott imára vagytok meghívottak, amely értetek és segítségtekkel valósul meg. Kicsinyeim, legyetek tudatában annak, hogy az élet rövid és az örök élet érdemetektől függően vár reátok. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok hogy méltó eszköz legyetek Isten kezében. Köszönöm, hogy követtétek meghívásom." 05/25/2019

Medjugorje, 2019. június 2 "Drága gyermekek, csak a tiszta és nyitott szív teszi lehetővé, hogy valóban megismerjétek Fiamat és, hogy mindazok, akik nem ismerik szeretetét, általatok megismerjék. Csak a szeretet által érthetitek meg, hogy a szeretet erősebb a halálnál, mert az igazi szeretet legyőzte a halált és nem létezővé tette azt. Gyermekeim, a megbocsátás a szeretet legmagasztosabb formája. Nektek, szeretetem apostolainak imádkoznotok kell, hogy lélekben erősek legyetek és képesek megérteni és megbocsátani. Ti, szeretetem apostolai a megértéssel és a megbocsátással a szeretet és az irgalom példáját adjátok. A megértés és a megbocsátás olyan ajándék, amelyért imádkozni kell és ápolni azt. A megbocsátással mutatjátok meg, hogy tudtok szeretni. Nézzétek csak gyermekeim, hogy milyen nagy szeretettel, megértéssel, megbocsátással és igazságossággal szeret benneteket a Mennyei Atya, hogy engem, mint szívetek édesanyját ad nektek. És, íme, itt vagyok veletek, hogy édesanyai áldásommal megáldjalak benneteket, hogy az imára, a böjtre hívjalak titeket, hogy azt mondjam nektek: higgyetek, reméljetek, bocsássatok meg, imádkozzatok pásztoraitokért, és mindenekfelett határtalanul szeressetek. Gyermekeim, kövessetek engem. Az én utam a béke és a szeretet útja, Fiam útja. Ez az az út, amely szívem győzelméhez vezet. Köszönöm nektek." 06/02/2019

Medjugorje, 2019. június 25 "Drága gyermekek! Hálát adok Istennek mindnyájatokért. Kicsinyeim, különösen köszönöm nektek azt, hogy válaszoltatok hívásomra. Új időkre készítelek föl benneteket, hogy erősek legyetek a hitben és állhatatosak az imádságban, hogy a Szentlélek általatok munkálkodhasson és megújítsa a föld színét. Veletek imádkozom a békéért, amely a legértékesebb ajándék, míg a Sátán háborút és gyűlöletet akar. Kicsinyeim, legyetek a kinyújtott kezem és járjatok büszkén Istennel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 06/25/2019

Medjugorje, 2019. július 2 "Drága gyermekek! A Mennyei Atya akarata szerint édesanyai jelenlétem látható jeleit adtam és adni fogom nektek. Gyermekeim, ez édesanyai kívánságom a lelkek gyógyulásáért. Arra vágyom, hogy minden gyermekemnek igaz hite legyen, hogy csodálatos tapasztalatot éljenek meg Fiam Igéjének, az élet Igéjének forrásából merítve. Gyermekeim, a hit világosságát szeretetével és áldozatával Fiam hozta el a világba, és megmutatta nektek a hit útját. Mert, gyermekeim a hit felmagasztalja a fájdalmat és a szenvedést. Az igaz hit érzékenyebbé teszi az imát, az irgalmasság cselekedeteit teszi – egy beszélgetést, alamizsnát. Azok a gyermekeim, akiknek van hitük – igaz hitük – mindenek ellenére boldogok, mert már megélik a mennyei boldogság kezdetét a földön. Ezért gyermekeim, szeretetem apostolai arra hívlak benneteket, hogy a hit igaz példáját adjátok, hogy fényt vigyetek oda, ahol sötétség van, hogy éljétek Fiamat. Gyermekeim, édesanyaként mondom nektek, pásztoraitok nélkül nem tudtok előre haladni a hit útján és követni Fiamat. Imádkozzatok, hogy legyen erejük és szeretetük vezetni benneteket. Imáitokkal mindig legyetek mellettük. Köszönöm nektek." 07/02/2019

Medjugorje, 2018. július 25 "Drága gyermekek! Meghívásom számotokra az imádság. Legyen az imádság nektek öröm és egy olyan fűzér, amely Istenhez köt benneteket. Kicsinyeim, kisértések jönnek majd, ti magatok nem lesztek erősek és a bűn fog uralkodni, de enyéim maradva legyőzitek, mert Jézus Fiam Szíve a ti menedéktek lesz. Kicsinyeim, ezért térjetek vissza az imádsághoz, amígcsak életetekké nem válik az imádság nappal és éjjel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 07/25/2019

Medjugorje, 2019. augusztus 2 "Drága gyermekek! Nagy az én Fiam szeretete. Ha ismernétek szeretetének nagyságát, szüntelenül imádnátok és hálát adnátok neki. Mindig veletek él az Eucharisztiában, mert az Eucharisztia az ő szíve. Az Eucharisztia a hit szíve. Ő sohasem hagyott el benneteket. Amikor ti megpróbáltatok elmenni tőle, ő tőletek sohasem. Ezért édesanyai szívem boldog, amikor látom, hogyan tértek vissza hozzá szeretettel telve, amikor látom, hogy a kiengesztelődés, a szeretet és a remény útján jöttök hozzá. Édesanyai szívem tudja, hogy amikor elindultok a hit útján, olyanok vagytok mint a hajtás - mint a bimbó. De az ima és a böjt által gyümölcsökké, virágaimmá, szeretetem apostolaivá lesztek; a világosság hordozói lesztek és szeretettel és bölcsességgel mindenkit megvilágosítotok magatok körül. Gyermekeim, mint édesanyátok kérlek benneteket, imádkozzatok, gondolkodjatok, elmélkedjetek. Minden szép, fájdalmas, örömteli dolog azért történik veletek, hogy lelkileg növekedjetek, hogy Fiam növekedjen bennetek. Gyermekeim, adjátok át magatokat neki, higgyetek benne, bízzatok az ő szeretetében, hadd vezessen ő benneteket. Az Eucharisztia legyen az a hely, ahol tápláljátok lelketeket, és utána terjesszétek a szeretetet és az igazságot, tegyetek tanúságot Fiamról. Köszönöm nektek." 08/02/2019

Medjugorje, 2019. augusztus 25 "Drága gyermekek! Szeretettel imádkozzatok, dolgozzatok és tegyetek tanúságot a Mennyek országáról, hogy jó legyen számotokra itt a földön. Kicsinyeim, Isten százszorosan megáldja törekvéseiteket, tanúk lesztek a nemzetek között, a hitetlenek lelke pedig érzékelni fogja a megtérés kegyelmét és a Menny hálás lesz a ti erőfeszítéseitekért és áldozataitokért. Kicsinyeim, rózsafüzérrel a kezetekben tegyetek tanúságot arról, hogy az enyéim vagytok és döntsetek a életszentség mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 08/25/2019

Medjugorje, 2019. September 02 "Drága gyermekek! Imádkozzatok! Minden nap imádkozzátok a rózsafüzért, ezt a virágfűzért, amely engem, mint édesanyát közvetlenül összeköt fájdalmaitokkal, szenvedéseitekkel, vágyaitokkal és reményeitekkel. Szeretetem apostolai veletek vagyok Fiam kegyelme és szeretete által és imát kérek tőletek. A világnak annyira szüksége van a ti imáitokra, hogy a lelkek megtérjenek. Teljes bizalommal nyissátok meg szíveteket Fiam számára és Ő szívetekbe fogja írni Igéinek lényegét - ez pedig a szeretet. Fiam Legszentebb Szívéhez elszakíthatatlan kötelékkel kapcsolódva éljetek. Gyermekeim, édesanyaként mondom nektek végső ideje, hogy letérdeljetek Fiam előtt, és Isteneteknek, éltetek középpontjának ismerjétek el Őt. Olyan ajándékot hozzatok számára, amelyet Ő a legjobban szeret, ez pedig a felebarát iránti szeretet, az irgalom és a tiszta szív. Szeretetem apostolai, sok gyermekem még nem ismeri el Fiamat Istenének, még nem ismerték meg az Ő szeretetét. De a ti tiszta és nyitott szívvel elmondott imáitok és felajánlásaitok által, amelyeket Fiam számára hoztok, a legkeményebb szívek is megnyílnak. Szeretetem apostolai a szívből mondott ima ereje - a szeretettel telt hathatós ima - megváltoztatja a világot. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Veletek vagyok. Köszönöm nektek." 09/02/2019

Medjugorje, 2019. szeptember 25 "Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimért, hogy segíthessek nektek. Kicsinyeim, imádkozzátok a rózsafüzért és elmélkedjetek a titkokról, hiszen életetek folyamán ti is örömöt és bánatot éltek át. A titkokat ennek révén váltjátok az életetekké, mert egy élet titok mindaddig, amíg nem helyezték Isten kezébe. Így tapasztaljátok meg a hitet, mint Péter, aki találkozott Jézussal és akinek a Szentlélek betöltötte a szívét. Kicsinyeim, titeket is arra hívtak meg, hogy tanúságot tegyetek arról a szeretetről, amelyet átéltek, megéltek és amelyet Isten napról napra kinyilvánít jelenlétemmel. Kicsinyeim, ezért legyetek nyitottak a hitben és imádkozzatok szívből a hitben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 09/25/2019

Medjugorje, 2019. október 25 "Drága gyermekek!Ma imádságra hívlak benneteket. Legyen az ima gyógyír lelketekre, mert az ima gyümölcse az öröm, az ajándékozás és az életetekkel másoknak tett tanúságtétel Istenről. Kicsinyeim, az Istennek történt teljes önátadásban Ő gondoskodik mindenről, megáld benneteket és áldozataitok értelmet nyernek. Veletek vagyok és megáldalak benneteket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 10/25/2019

Medjugorje, 2019. november 02 "Drága gyermekek! Szeretett Fiam mindig imádkozott és dicsőítette a Mennyei Atyát. Mindig mindent elmondott neki és bízott akaratában. Drága gyermekeim, nektek is így kellene tennetek, mert a Mennyei Atya mindig meghallgatja gyermekeit. Szív a szívben, szeretet, világosság és élet. A Mennyei Atya emberi arcot öltve ajándékozta oda magát, ez pedig Fiam arca. Szeretetem apostolai, nektek mindenkor Fiam arcát kellene hordoznotok szívetekben és gondolataitokban. Mindig szeretetére és áldozatára kellene gondolnotok. Imádkoznotok kellene, hogy mindig érezzétek jelenlétét, mert szeretetem apostolai, ez a módja annak, hogy segítsetek mindazoknak, akik nem ismerik Fiamat, akik még nem ismerték meg az Ő szeretetét. Gyermekeim, olvassátok az Evangéliumot. Ez mindig valami új dolog, ez az, ami összeköt benneteket Fiammal, aki azért született, hogy elhozza az élet igéit nektek, gyermekeimnek és feláldozza magát mindnyájatokért. Szeretetem apostolai a Fiam iránti szeretetet hordozva, szeretetet és békét hoztok testvéreiteknek is. Senkit se ítéljetek el. Fiam iránti szeretetből mindenkit szeressetek. Ily módon gondoskodni fogtok lelketekről is, a legértékesebbről, ami valóban a tiétek. Köszönöm nektek." 11/02/2019

Medjugorje, 2019. november 25. "Drága gyermekek! Hadd legyen az imádságé ez az idő. Isten nélkül nincs békétek. Kicsinyeim ezért imádkozzatok szívetek és családjaitok békéjéért, hogy Jézus megszülethessen bennetek és nektek adhassa szeretetét és áldását. A háborúban áll a világ, mert a szívek gyűlölettel és féltékenységgel vannak tele. Kicsinyeim, a szemekben békétlenség látható, mert nem engedtétek meg Jézusnak, hogy megszülessen az életetekben. Keressétek őt, imádkozzatok, és Ő saját magát ajándékozza majd nektek abban a Gyermekben, aki az öröm és a béke. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 11/25/2019

Medjugorje. 2019. december 2 "Drága gyermekek! Öröm tölti be a szívemet amíg nézlek titeket, akik szeretitek Fiamat. Édesanyai áldásommal áldalak meg benneteket. Édesanyai áldásommal áldom meg pásztoraitokat is – titeket, akik Fiam igéit hirdetitek, kezével áldotok és annyira szeretitek Őt, hogy készek vagytok érte örömmel meghozni minden áldozatot. Ti Őt követitek, aki az első pásztor, az első misszionárius volt. Gyermekeim, szeretetem apostolai, másokért élni és dolgozni, mindazokért, akiket Fiam által szerettek, a földi élet öröme és vigasztalása. Ha az ima, a szeretet és az áldozat által Isten Országa a szívetekben van, akkor életetek örömteli és derűs. Azok között, akik szeretik Fiamat és általa egymást, nincs szükség szavakra. Elég egy tekintet, hogy meghallják a ki nem mondott szavakat és a kimondhatatlan érzéseket. Ott, ahol szeretet uralkodik, az idő már nem számít. Veletek vagyunk. A Fiam ismer és szeret benneteket. A szeretet az, ami hozzám vezet benneteket, és ebben a szeretetben fogok én is hozzátok jönni és beszélni az üdvösség tetteiről. Azt szeretném, hogy minden gyermekemnek legyen hite és érezzék édesanyai szeretetemet, amely Jézushoz vezeti őket. Ezért ti, gyermekeim, bárhová is mentek szeretettel és hittel ragyogjatok, mint szeretetem apostolai. Köszönöm nektek." 12/02/2019

Medjugorje, 2019. december 25 "Drága Gyermekek! Jézus Fiamat hozom hozzátok, hogy megáldjon benneteket és meg-mutassa Mennyből származó Szeretetét. A ti szívetek a Békére vágyik, amelyből egyre kevesebb van a Földön. Az emberek ezért távol vannak Istentől, a lelkek betegek és a szellemi halálba mennek. Kicsinyeim veletek vagyok, hogy az üdvösségnek azon az útján vezesselek benneteket, amelyre Isten hív. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 12/25/2019


Last Modified 12/03/2019