Our Lady Of Medjugorje

Messages From 2007 In Hungarian

Međugorje, 2007. január 25 "Drága Gyermekek! A Szentírást tegyétek látható helyre családjaitokban, és olvassátok! Így ismeritek meg a szívből szóló imát és Így lesznek gondolataitok Istennél. Ne feledjétek, hogy elhervadtok mint a virág, amely messziről látszik ugyan, de egy pillanat és már nincs. Kicsinyeim, hagyjátok az jóság és a szeretet jelét mindenütt, ahol jártok és Isten megáld benneteket teljes áldásával. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 01/2007

Međugorje, 2007. február 25 "Drága Gyermekek! Nyissátok ki szíveteket az Isteni Irgalom felé ebben a bőjti időben. A Mennyei Atya szeretné megszabadítani mindegyikőtöket a bűn rabságából. Ezért kicsinyeim, használjátok fel ezt az időt és az Istennel való találkozást a gyónásban, hagyjátok el a bűnt és döntsetek az életszentség mellett. Jézus iránti szeretetből tegyétek meg ezt, aki vérével váltott meg benneteket mind hogy boldogságban és békében éljetek. Kicsinyeim, ne feledjétek: szabadságtok a gyengeségetek is, ezért kövessétek kellő komolysággal üzeneteimet. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 02/2007

Međugorje, 2007. március 25 "Drága Gyermekek! Szeretném szívből megköszönni Nagybőjti önmegtagadásaitokat. Szeretnélek arra biztatni benneteket, hogy őszinte szívvel bőjtölve folytassátok az életet. Kicsinyeim, a bőjt és az önmegtagadás révén megerősödtök a hitben. A napi imádság által Istenben megtaláljátok az igazi békét. Veletek vagyok és nem fáradtam el. Szeretném mindegyikőtöket magammal vinni a Mennyországba, ezért minden nap döntsetek az életszentség mellett. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 03/2007

Međugorje, 2007. április 25 "Drága Gyermekek! Ma újra a megtérésre hívlak benneteket. Nyissátok ki a szíveteket. Ez a kegyelem ideje, amíg veletek vagyok: használjátok ki. Mondjátok: Ez az idő a lelkemért van. Veletek vagyok és mérhetetlen szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 04/2007

Međugorje, 2007. május 25 "Drága Gyermekek! Imádkozzatok velem a Szentlélekhez: Ő vezessen benneteket az életszentség útján Isten akaratának keresésében. És ti többiek, akik még messze vagytok az imádkozástól: térjetek meg, és szívetek csendjében lelketek üdvösségét keressétek és tápláljátok imádsággal. Anyai áldásommal egyenként áldalak meg benneteket mind. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 05/2007

Međugorje, 2007. június 25 "Drága Gyermekek! Ma nagy örömmel a szívemben újra a megtérésre hívlak benneteket. Kicsinyeim, ne feledjétek, hogy ti mind fontosak vagytok abban hatalmas tervben, amelyet Isten Međugorje-n keresztül vezet. Isten szeretné megtéríteni és meghívni az egész világot az üdvösségre és a hozzá vezető útra, Hozzá, aki maga a kezdete és a vége minden élőlénynek. Kicsinyeim, szívem mélyéből, különleges módon hívom mindőtöket, hogy nyíljatok meg erre a hatalmas kegyelemre, amit jelenlétemmel Isten ajándékoz nektek. Szeretném megköszönni mindőtöknek az áldozatvállalást és az imádságot. Veletek vagyok és mindőtöket megáldom. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 06/2007

Međugorje, 2007. július 25 "Drága Gyermekek! Ma, az egyházközség védőszentjének napján, arra hívlak benneteket, hogy a Szentektől kapott örökség szerint éljetek. Ők példa és bátorítás legyenek az életszentség felé. Az imádság legyen olyan számotokra mint a belégzett levegő és nem teher. Kicsinyeim, Szeretetét az Isten maga mutatja meg és ti majd megtapasztaljátok annak örömét, hogy a szeretteim vagytok. Isten megáld benneteket és bőséges kegyelmet ad. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 07/2007

Međugorje, 2007. augusztus 25 "Drága Gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy térjetek meg. Kicsinyeim, hadd lehessen életetek az Istenség visszfénye és nem a gyűlöleté és a hitetlenségé. Imádkozzatok kicsinyeim, hogy az imádság életetekké váljon. Így fedezitek föl életetekben azt a békét és örömöt, amit Isten azoknak ad, akiknek Szíve nyitott a Szeretetére. Ti pedig, akik távol vagytok Isten Irgalmától, forduljatok Isten felé, hogy kérésetek Hozzá szóljon, hogy ne kelljen süketnek tettetnie magát és nehogy lekéssetek. Ezért – ebben a kegyelmi időben – térjetek meg és Istent tegyétek az első helyre életetekben. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 08/2007

Međugorje, 2007. szeptember 25 "Drága Gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy szívetek minél tüzesebb szeretettel lángoljon a Megfeszített iránt, és ne feledjétek: Ő irántatok való szeretetből föláldozta életét azért hogy megmentsen titeket. Kicsinyeim, meditáljatok és imádkozzatok hogy Szívetek megnyílhasson Isten Szeretetére. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 09/2007

Međugorje, 2007. október 25 "Drága Gyermekek! Az Isten szeretetből küldött közétek azért, hogy a megváltás útján vezethesselek benneteket. Sokan kinyitottátok szíveteket és befogadtátok üzeneteimet, sokan viszont elvesztek ezen az úton és teljes szívükkel sohasem ismerhették meg a Szeretet Istenét. Ezért arra hívlak benneteket, hogy legyetek Szeretet és Fény ott ahol sötétség és bűn van. Veletek vagyok és megáldalak benneteket mind. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 10/2007

Međugorje, 2007. november 25 "Drága Gyermekek! Ma, amikor Krisztus Királyt, minden teremtmény Királyát ünneplitek, kívánom azt hogy Ő legyen életetek Királya. Kicsinyeim, csak ajándékozás által foghatjátok föl Jézus Keresztáldozatának ajándékát mindegyikőtökért. icsinyeim, szenteljetek időt Istennek, hogy Ő átalakítson és kegyelmével betöltsön benneteket és így kegyelemmé válhassattok mások számára. Kicsinyeim, én vagyok a szeretet kegyelmi ajándéka számotokra, aki Istentől jön erre a békétlen világra. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 11/2007

Međugorje, 2007. december 25 "Drága Gyermekek! Nagy örömmel hozom hozzátok a Béke Királyát, hogy Ő áldjon meg benneteket áldásával. Dicsőítsétek Őt és szenteljetek időt Teremtőtöknek, aki után szívetek vágyakozik. Ne feledjétek, hogy Ti csupán átutazók vagytok ezen a Földön, ahol a dolgok pusztán apró örömöket adhatnak, míg Fiam révén az Örök Életet kaptátok ajándékba. Azért vagyok veletek, hogy Szívetek vágyakozása felé vezesselek benneteket. Köszönöm, hogy követtétek hívásom." 12/2007


BackHomeOverviewInfo
Last Modified 12/26/2007